Prace magisterskie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Rok akademicki 2000/2001 (obrona 2001)


Andrzejewski Grzegorz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie ZSZ i Ogólnokształcących w Biedrzychowicach w latach 2000 - 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 83 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Bartnik Krzysztof: Wpływ uprawiania zapasów na rozwój sprawności i wydolności fizycznej 14 – letnich chłopców. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Berger Marlena: Poziom rozwoju cech motorycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Galinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 58 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Berwald Julita: Rola Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w edukacji dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Biały Zdzisław: Działalność i osiągnięcia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zapasach w Chełmie w latach 1994 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 115 s.
Promotor: dr Piotr Gajewski

Bieżuński Paweł: Badanie związku pomiędzy czasem reakcji psychomotorycznej kończyn dolnych a wskaźnikami wydolności beztlenowej oraz wybranymi parametrami biometrycznymi u zawodniczek trenujących piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 28 s.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk – Szafrańska

Biłan Grzegorz: Zachowania zdrowotne uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Sportowego w Gubinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 132 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Binik Jarosław: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w latach 1998 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 79 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Bławuciak Przemysław: Geneza i działalność Miejsko – Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orlęta” Trzciel w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Bogdajewicz Sylwia: Poziom rozwoju cech motorycznych uczniów z uwzględnieniem wieku, płci i aktywności fizycznej w zajęciach pozalekcyjnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 148 s.
Promotor: dr Michał Kaniowski

Bończek Michał: Wpływ tkanki tłuszczowej na zapis dźwięku mięśnia trójgłowego w czasie zginania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 26 s.
Promotor: prof. dr hab. Artur Jaskólski

Borowczyk Piotr: Ocena sprawności fizycznej 16 – letnich chłopców uprawiających zapasy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 40 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Borowska Joanna: Organizacja i zarządzanie placówką szkolną na przykładzie ZSZ Nr 1 w Barlinku w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 86 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Brożyna Andrzej: Wpływ uprawiania zapasów na rozwój sprawności i wydolności fizycznej 13 – letnich uczniów Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Brus Maciej: Nauczyciel wychowana fizycznego w nowych warunkach społecznych na terenie powiatu namysłowskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 77 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Brzostowska Danuta: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci wiejskich ze Szkoły Podstawowej w Teodorach. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 71 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Bugzel Krzysztof: Ocena specjalistycznych i motorycznych działań bramkarzy piłki nożnej podczas finałów Mistrzostw Europy „Euro 2000”. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 43 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Bycka Andrzej: Życie i działalność sportowa Wiesława Janikuli. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 110 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Cacek Andrzej: Ocena wydolności fizycznej strażaków z zastosowaniem step – testu YMCA. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Chabuda Grzegorz: Geneza i działalność Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start” w Grudziądzu w latach 1953 – 1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 102 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Chorąży Magdalena: Kształtowanie się „czucia wody” i jego uwarunkowania u uprawiających pływanie o różnym poziomie zaawansowania sportowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 110 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Cichocka Agnieszka: Symetria i asymetria w wykonywaniu poszczególnych elementów koszykówki przez zawodniczki światowej elity. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 156 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Ciesielska Agnieszka: Kultura fizyczna w Lesznie w 2000 roku. /Tradycje, stan i perspektywy/. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 190 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Cybulski Andrzej: Powstanie i działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Malborku w latach 1961 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 79 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Czajkowski Grzegorz: Rozwój sportu w Iłowej w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 90 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Czerwonka Tomasz: Sporty zimowe w mieście Wałbrzych w latach 1945–2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 81 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Dębski Marek: Gry i zabawy w nauczaniu techniki sportowej w wybranych grach zespołowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 73 s.
Promotor: dr Aniela Wierzbicka

Diezek Ewa: Charakterystyka relaksacji mięśni zginaczy i prostowników stawu łokciowego u młodych mężczyzn. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 33 s.
Promotor: dr Zdzisław Adach

Dmytrów Krzysztof: Próba określenia predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u 12 – 13 chłopców wybranych szkół woj. dolnośląskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Dobrzańska Iwona: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół – Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 81 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Donder (b. i.): Rozwój sekcji kartingowej Automobilklubu Wielkopolskiego w latach 1960 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 94 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Dowgielewicz Grzegorz: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową nr 16 w Gorzowie Wlkp. w latach 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Dragon Arkadiusz: Ocena przygotowania kondycyjnego w kontekście efektywności gry młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 34 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Drzewiecki Jarosław: Rozwój i osiągnięcia Ludowych Zespołów Sportowych w województwie zielonogórskim 1975 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 134 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Dubiel Janusz: Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 37 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Dubrowski Kamil: Koszty energetyczne w standardowych wysiłkach fizycznych u piłkarzy Klubu „Warta” Sieraków. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 49 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Dudek Bogdan: Rozwój łucznictwa w Kołobrzegu w latach 1968 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 66 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Dutkiewicz Małgorzata: Działalność Zespołu Tańca Współczesnego „Luz” w Złocieńcu w latach 1987 – 1997. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 80 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Dzielińska Małgorzata: Wpływ szkoły na kształtowanie osobowości dziecka na przykładzie gier i zabaw ruchowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 203 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Faściszewski Jarosław: Struktura i uwarunkowania czucia tyczki u lekkoatletów specjalizujących się w skoku o tyczce. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Ferenc Bartłomiej: Porównanie sprawności fizycznej uczniów klasy I Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 36 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła

Ferska Agnieszka: Płeć jako czynnik różnicujący treści programowe wychowania fizycznego w latach 1964 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 61 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Frieske Jarosław: Przekrojowe badanie rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej testem EUROFIT uczniów klas IV – VI i VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Kostrzynie n/O. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Gajewski Kamil: Próg przemian beztlenowych u wioślarzy w rocznym cyklu treningowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 35 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Giersz Adam: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Mjra Henryka Sucharskiego w Gorzowie w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 60 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Gierut Jolanta: Sprawność motoryczna piłkarek nożnych TKKF „Stilon” Gorzów. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 64 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Giniewska Anna: Dominujący kierunek obrotów w ćwiczeniach gimnastyki sportowej u uczestniczek Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 223 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Głowacki Paweł: Ocena przygotowania specjalistycznego piłkarzy nożnych ORŁA Wojcieszów na podstawie oceny kosztów energetycznych w wysiłkach standardowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Górczyńska Małgorzata: Geneza i działalność Klubu Sportowego FKS „Stal” Kraśnik w latach 1951 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 104 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Graczyk Zbigniew: Formy zagospodarowania czasu wolnego przez lekkoatletów, wioślarzy, koszykarki i studentów AWF. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 110 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Gralak Marcin: Sprawność fizyczna dzieci jedenasto, dwunasto i trzynastoletnich trenujących żeglarstwo sportowe. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 63 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Graniczka Ewa: Tradycje aktywności ruchowej w rodzinach studentów wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 110 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Grądzielewski Damian: Tendencje rozwojowe gry w piłkę nożną na podstawie analizy Mistrzostw Świata 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Grygiel Jacek: Poziom rozwoju fizycznego oraz zdolności motorycznych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gorzowie Wlkp. i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 94 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Gurga Zenon: Działalność i osiągnięcia Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Zagłębie” Lubin w latach 1977 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 107 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Haśkiewicz Katarzyna: Sprawność motoryczna badana testem EUROFIT dziewcząt Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Oławie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 71 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Hawłasewicz Michał: Analiza skuteczności rzutów z gry w koszykówce na przykładzie drużyny żeńskiej „Ślęzy” Wrocław. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 51 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Hoffman Paweł: Rozwój fizyczny i motoryczny 13 – letnich chłopców pochodzących z dwóch różniących się wielkością aglomeracji. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 109 s.
Promotor: dr Michał Kaniowski

Hytry Filip: Ocena wydolności studentów Instytutu WF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 48 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła

Idzikowski Krzysztof: Tygodnik „Echo” w Tychach jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1990 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Izydorczyk Aleksandra: Geneza i rozwój Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi w latach 1957 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 90 s.
Promotor: prof. dr hab.

Jankiewicz Magdalena: Turystyka i rekreacja północno – zachodniej części woj. lubuskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 89 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Jasińska Liliana: Zachowania zdrowotne studentów I roku Instytutu WF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 90 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Jaworski Marcin: Przydatność testu 4000 M w kontroli rocznego cyklu treningowego wioślarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 31 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Jesiołkiewicz Mirosław: Wychowanie fizyczne i sport w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. w latach 1945 – 1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 92 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Kalinowska Joanna: Dzieje i organizacja Klubu Sportowego „Talex – Borysław” Borzytuchom w latach 1994 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 67 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Kalisz Bronisław: Powstanie i działalność Ludowego Klubu Sportowego „Derby” w Kobylance w latach 1992 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 89 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Kamelski Grzegorz: Wpływ suplementacji białkiem na metabolizm białkowy u młodych wioślarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 31 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Karnicki Grzegorz: Rozwój i osiągnięcia Ludowych Zespołów Sportowych w województwie legnickim w latach 1975 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 116 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Kazanecki Piotr: Próg przemian beztlenowych u wioślarek w rocznym cyklu treningowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 35 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Kinczel Tomasz: Propozycja środków treningowych w nauczaniu wybranych elementów techniki gry w piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Kisiel – Kiślański Jakub: Porównanie odczynów powysiłkowych układu krążenia u dziewcząt i chłopców w wieku 11 – lat po obciążeniu wytrzymałościowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 28 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Klinowska Małgorzata: Analiza form zagospodarowania czasu wolnego przez uczniów w wieku 13 – 15 lat. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Kłosowska Sylwia: Charakterystyka fazy narastania mięśni prostowników i zginaczy stawu łokciowego u młodych mężczyzn. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 31 s.
Promotor: dr Zdzisław Adach

Korda Katarzyna: Rozwój działalności Kołobrzeskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sztorm” Kołobrzeg od 1982 do 2000 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 135 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Korecki Edward: Rytmy biologiczne a wypadkowość pracowników Olsztyńskich Fabryk Mebli w Olsztynie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Kosiński Artur: Rola wychowawcy w procesie profilaktyki uzależnień narkomanią. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 57 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Kościukiewicz Tomasz: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci w zróżnicowanym wieku w gminie Bobrowice. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Kowalska Katarzyna: Doping w amatorskich sportach siłowych mężczyzn. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 58 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Kozanecki Andrzej: Poziom wybranych elementów koordynacji ruchowej u dziewcząt i chłopców upośledzonych w stopniu lekkim. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 215 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Kozłowski Krzysztof: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie I LO w Lesznie w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Kożan Agnieszka: Geneza i działalność Zespołu Tanecznego „Mali Gorzowiacy” w latach 1981 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
74 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kriger Maciej: Sprawność fizyczna dziesięcioletnich i jedenastoletnich uczniów z gminy Nowogard badane testem EUROFIT. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 68 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Krzak Bogdan: Rozwój Górniczego Klubu Sportowego w Bełchatowie w latach 1977 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 93 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Krzyżański Łukasz: Wpływ grubości tkanki tłuszczowej na zapis dźwięku z mięśnia ramienno – promieniowego podczas zginania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 27 s.
Promotor: prof. dr hab. Anna Jaskólska

Kuchowicz Łukasz: Analiza rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej (test Eurofit) uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kostrzynie n/O. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 71 s.
Promotor: dr Michał Kaniowski

Kuja vel Kujat Monika: Wpływ tkanki tłuszczowej na zapis dźwięku mięśnia trójgłowego ramienia w czasie prostowania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 32 s.
Promotor: prof. dr hab. Artur Jaskólski

Kurzyk Michał: Prekognicja jako narzędzie treningu sportowego – ujęcie rozwojowe. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 80 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Kuśnierczak Roman: Działalność i osiągnięcia Klubu Sportowego „Celuloza” Kostrzyn n/O w latach 1986 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 146 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Lachman Paweł: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Lasota Artur: Analiza systemu oceny żołnierzy zawodowych w zakresie kultury fizycznej w Wojsku Polskim na przykładzie Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze w latach 1995 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 145 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Lubik Roman: Życie i działalność sportowa Zdzisława Hoffmana na tle rozwoju trójskoku. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 119 s.
Promotor: prof. dr hab.

Łagowska Marzena: Zmiany sprawności fizycznej chłopców w wieku 10–12 lat na podstawie czwórboju lekkoatletycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Maciejewska Agnieszka: Rozwój Klubu Dalekowschodnich Sztuk Walk – Viet Vo Dao we Włocławku w latach 1985 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Maćkowski Eugeniusz: Wpływ okresu przygotowawczego na zmiany w wytrzymałości ogólnej u piłkarzy nożnych KS „Włókniarz” Kudowa Zdrój. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 43 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Madeksza Maciej: Sposoby pomiaru i doskonalenia sprawności fizycznej specjalnej u siatkarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 108 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Makara Zbigniew: Badania rytmu okołodobowego zdolności wysiłkowej zawodników trenujących piłkę siatkową. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 82 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Mamrocha Jakub: Geneza i osiągnięcia Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Samson” w Tomaszowie Lubelskim w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Marciniak Karina: Geneza i rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Sieradzania” w latach 1975 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 90 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Mata Dariusz: Życie i działalność sportowa Michała Barty w latach 1943 – 1996. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 125 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Matułojć Sebastian: Analiza parametrów biometrycznych oraz wybranych parametrów wydolności beztlenowej u zawodniczek trenujących piłkę nożną, koszykówkę oraz u studentek. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 30 s.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk – Szafrańska

Matusiak Szczepan: Rozwój szachów i brydża sportowego w województwie gorzowskim w latach 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Matuszewski Aleksander: Wpływ wieloletniego okresu szkolenia na zmiany wydolności i wytrzymałości piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Mazur Henryk: Sprawność fizyczna dzieci wiejskich a możliwości rozwoju aktywności ruchowej w powiecie kamiennogórskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 69 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Mazur Mariusz: Geneza i rozwój Ludowego Klubu Sportowego „Ogniwo” Dzierżoniów w latach 1983 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 148 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Mejzner Halina: Gry i zabawy stosowane w treningu siatkarskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 136 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Michalak Daniel: Działalność klubu płetwonurków „Marlin” i „Manta” w Gorzowie w latach 1987 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
99 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Michalak Elżbieta: Intelektualizacja w procesie wychowania fizycznego uczniów klas II Gimnazjum Nr 2 i Nr 5 w Lubinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 82 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Michniewicz Iwona: Gry zespołowe w procesie resocjalizacji /podejście eksperymentalne/. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 104 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Miedzianowska Agnieszka: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gnieźnie w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Miękus Michał: Zjawisko narkomanii w środowisku młodzieży na przykładzie LO w Złotoryi. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Milewski Maciej: Organizacja i zarządzanie klubem sportowym w latach 1999 – 2001 na przykładzie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 35 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Mitka Zbigniew: Piłka nożna w województwie piotrkowskim w latach 1975– 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 164 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Muchowski Michał: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Zastal” Zielona Góra w latach 1975 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 96 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Musiał Arkadiusz: Ocena wydolności i aktywności fizycznej lekkoatletów i piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 57 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Nowacka Anna: Zależność pomiędzy wysklepieniem stopy a wybranymi uzdolnieniami motorycznymi u dzieci w wieku od 7 do 14 lat ze Ścinawy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 98 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła

Nowakowska Elżbieta: Funkcjonowanie Domu Dziecka w Świebodzinie w dobie przemian społecznych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 167 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Obiała Krzysztof: Wpływ budowy somatycznej siatkarzy na efektywność wykonywania zagrywki. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 50 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Odasz Małgorzata: Środki dopingujące w zapasach na przykładzie Olimpiady Sydney 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 66 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Odwrot Mariusz: Organizacja i zarządzanie placówką szkolną na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Drezdenku w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 93 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Olejniczak Robert: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 72 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Opała Radosław: Wizualizacja jako narzędzie treningu rzutów osobistych w koszykówce (podejście eksperymentalne). Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 74 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Opas Daniel: Wpływ okresu przygotowawczego na zmiany w sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Osiecka Agnieszka: Aktywność ruchowa młodzieży szkolnej jako wyznacznik aktywności dorosłych na przykładzie mieszkańców Barlinka, Strzelec Kraj. i okolic. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 91 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Osińska Marzena: Ocena rozwoju zdolności szybkościowych i wytrzymałościowych dzieci ze środowiska wiejskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Oszejko Paweł: Wpływ grubości fałdu skórno – tłuszczowego na amplitudę mechanomiogramu mięśnia dwugłowego ramienia. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 37 s.
Promotor: prof. dr hab. Anna Jaskólska

Ośka Krzysztof: Wartości kultury fizycznej w świadomości osób zdających na prawo jazdy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 47 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Pawłowska Dorota: Wydolność fizyczna studentek wyższych uczelni z Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 56 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Perkowska – Witczak Ludmiła: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu w latach 1999 – 2000 Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 101 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Pietrzak Karolina: Organizacja i zarządzanie szkołą podstawową na przykładzie Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 88 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Pietrzak Wioletta: Strzelectwo sportowe w Lidze Obrony Kraju w Koszalinie w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 110 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Piotrowska Anna: Geneza i rozwój rekreacyjnych biegów długodystansowych w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 117 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Platta Jerzy: Strzelectwo sportowe w Polskim Związku Łowieckim Zarząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1992 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Pluciński Marek: Wybrane elementy „czucia wody” i sposoby ich oceny u zawodników różnego poziomu zaawansowania uprawiających pływanie wyczynowo. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 171 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Płocińska Agnieszka: Wizualizacja jako element treningu w piłce ręcznej. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 85 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Podgórski Jacek: Zmiany w cechach rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej u funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 128 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Pogorzelski Andrzej: Rozwój piłki siatkowej w woj. pilskim w latach 1975 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 77 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Poliński Marcin: Działalność Klubu Sportowego „Boruta” Zgierz w latach 1975 – 1995. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 161 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Pronobis Włodzimierz: Geneza i działalność „Klubu Sportowego Zakładów Ostrowieckich” w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1990 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 133 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Pryczkowski Bartłomiej: Poziom wydolności fizycznej i sprawności motorycznej 12 – 13 letnich chłopców uprawiających zapasy klasyczne. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Przygoda Mariusz: Współzależność zdolności koordynacyjnych i kondycyjnych u młodych zapaśników stylu klasycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 111 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Psiuk Benedykt: Zasłużeni działacze, trenerzy i sportowcy w Dębnie Lubuskim w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 96 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Pulka Przemysław: Porównanie poziomu zdolności motorycznych zapaśników stylu wolnego kadry narodowej i wybranych klubów. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 165 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Rogala Rościsława: Stan rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 68 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Różański Marcin: Życie i działalność sportowa Włodzimierza Śniadego w latach 1937 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Różański Mariusz: Życie i działalność sportowa Haliny Kunickiej w latach 1970 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Rumiński Damian: Historia Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego im. Winanda Osińskiego w Szczecinku w latach 1982 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 132 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Rutkowski Marcin: Miejsce i rola studenta w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 75 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Rybczyński Michał: Geneza i działalność Ludowego Klubu Sportowego „Żuławy” Nowy Dwór Gdański w latach 1977 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 129 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Ryś Paweł: Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Lubinie w latach 1957 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Rzępołuch Leszek: Problemy równości kobiet i mężczyzn w dziedzinie kultury fizycznej. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 141 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Schabowska Bożena: Życie i kariera sportowa Adama Adamczyka. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 85 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Siatkowska Joanna: Aktywność ruchowa a samoocena stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Strzelec Kraj. i Barlinka. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 112 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Sieroń Małgorzata: Poziom glutationu i produktów peroksydacji lipidów we krwi osób uprawiających aikido. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 36 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń – Łacny

Sinicki Andrzej: Życie i kariera sportowa Bogdana Wróbla. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 90 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Siwik Marek: Wpływ dwutygodniowego zgrupowania na poziom siły, wytrzymałości i szybkości oraz wydolności fizycznej młodych zapaśników. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 33 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Skawina Marzena: Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom sprawności fizycznej chłopców w wieku 14 lat. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
67 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Skomra Rafał: Życie i działalność sportowa Tadeusza Kudelskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 93 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Skotnicki Mariusz: Styl życia studentek Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 49 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Słowiński Łukasz: Geneza i działalność Klubu Sportowego Zakładów Ostrowieckich w latach 1929 – 1956. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 98 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Smoch Ewelina: Alkoholizm jako jeden z aspektów patologii życia rodziny. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 79 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Sobczak Ireneusz: Kultura fizyczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie n/O w latach 1946 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
108 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Sobieszczuk Sebastian: „Czucie płotka” i jego uwarunkowania u zaawansowanych zawodników uprawiających biegi przez płotki. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 82 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Sobkowicz Anna: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna uczennic Zespołu Szkół Nr 3 i 4 w Głogowie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
87 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Socha Joanna: Działalność i rozwój Międzyszkolnego Klubu Sportowego Judo Chełm w latach 1980 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 84 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Sorbjan Aneta: Sprawność motoryczna młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach badana testem Eurofit. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Stonoga Zdzisław: Rozwój piłki nożnej w Słubicach w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Stróż Agnieszka: Zachowanie zdrowotne wśród studentów IV roku Instytutu WF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 75 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Swoboda Ireneusz: Ocena wydolności i aktywności fizycznej osób pozbawionych wolności. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 61 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Szabłowska Barbara: Czas wolny nauczycieli wybranych szkół gorzowskich na tle szkodliwości i uciążliwości pracy zawodowej. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 53 s.
Promotor: dr Adam Wójtowicz

Szafran Anna: Wybrane parametry równowagi prooksydacyjno – antyoksydacyjnej u dzieci ze stanami zapalnymi. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 33 s.
Promotor: dr Piotr Gajewski

Szczepanik Andrzej: Ocena wydolności fizycznej i sprawności motorycznej grupy 14 – 15 letnich chłopców trenujących zapasy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 36 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Szewczyk Tomasz: Życie i działalność sportowa Mirosława Daszkiewicza. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Szulc Marcin: Zmienność wybranych cech motorycznych na tle cyklu menstruacyjnego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 91 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Ślebioda Marzena: Rozwój i geneza Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej „Nafta” Piła w latach 1993 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Śliwka Anna: Wpływ grubości fałdu skórno – tłuszczowego na amplitudę dźwięku uzyskanego podczas ruchu prostowania w stawie łokciowym przez mięsień dwugłowy ramienia. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 55 s.
Promotor: prof. dr hab. Anna Jaskólska

Śniatała Agnieszka: Zjawisko uzależnień wśród młodzieży – alkoholizm i narkomania. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 70 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Śpiewak Weronika: Działalność Klubu Sportowego „Chrobry” Głogów w latach 1976 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 156 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Świerad Dawid: Kariera sportowa i działalność szkoleniowa Ryszarda Świerada. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 88 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Tomiak Tomasz: Sprawność motoryczna młodzieży Zespołu Szkół Podstawowych Nr 15 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 86 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Trocha Grzegorz: Analiza skuteczności stałych fragmentów gry zespołów uczestniczących w XI Mistrzostwach Europy EURO`2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 52 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Trojanowski Krzysztof: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Stal” Lipiany w latach 1961 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 52 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Ulewińska Anna: Miejsce aktywności ruchowej w życiu matek studentek wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 76 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Urbanowska Małgorzata: Zróżnicowanie sprawności fizycznej dzieci w wieku 11 – 15 lat w Szkole Podstawowej w Pomocnem. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Urtnowski Rafał: Wielkość współczynnika skuteczności restytucji i częstość skurczów serca w następstwie obciążenia wysiłkiem fizycznym w meczu w piłkę nożną kobiet. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 21 s.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk – Szafrańska

Walewacz Paweł: Wpływ grubości fałdu skórno – tłuszczowego na amplitudę sygnału mechanomiogramu mięśnia ramienno – promieniowego podczas prostowania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 30 s.
Promotor: prof. dr hab. Artur Jaskólski

Wasyluk Dagmara: Rozwój fizyczny uczniów klas IV, VI, VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 56 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Wesołek Krzysztof: Działalność i osiągnięcia sportowe VII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze w latach 1990 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 90 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Wiatr Tomasz: Działalność Klubu SKS „Start” w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1953 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 117 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Wiśniewski Jerzy: Działalność i osiągnięcia Miejskiego Klubu Sportowego „Rokita” w Brzegu Dolnym w latach 1946 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 57 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Witek Maksymilian: Ocena sprawności i wydolności fizycznej młodych zapaśników FKS „Stal” Kraśnik. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 43 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka

Wojciechowski Krzysztof: Analiza skuteczności gry wybranych elementów technicznych w piłce siatkowej zawodników I ligowego Klubu Sportowego „Stilon” Gorzów Wlkp. w sezonie 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 73 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Wojciński Piotr: Metodyczne uwarunkowanie skutecznego wprowadzenia piłki siatkowej do gry. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 53 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Wojtkiewicz Damian: Życie i działalność sportowa Mirosława Grzelaka. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Wolska Agnieszka: Zmiany w wysklepieniu stopy młodzieży zawodowej w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 119 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła

Wołodzik Marek: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 98 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Woźniak Jerzy: Okołodobowy rytm aktywności psychofizycznej nauczycieli i innych grup zawodowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 69 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Woźniczka Ewa: Problematyka Igrzysk Olimpijskich w Moskwie na łamach polskiej prasy sportowej „Sport”, „Sportowiec”, „Przegląd Sportowy” w latach 1978 – 1980. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 105 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Wójcik Anna: Ocena wydolności fizycznej uczniów szkół średnich za pomocą testu YMCA. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 41 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła

Zapolski Piotr: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Siecieborzycach w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 61 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński

Zaprzelski Tomasz: Uzależnienie od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 35 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Zdun Anna: Stronne zróżnicowanie zdolności do zachowania równowagi u zaawansowanych kajakarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Zielińska Beata: „Gazeta Lubuska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1997 – 98. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 63 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Zieliński Tomasz: Gry i zabawy z mocowaniem jako środek treningu w początkowym okresie szkolenia judo. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 40 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Żuchowska Justyna: Analiza porównawcza wydolności studentek wybranych uczelni gorzowskich za pomocą step – testu YMCA. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 35 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła

Żyżniewska Małgorzata: Przydatność testu „Sprint Versus Endurance” w doborze i selekcji do sportu wyczynowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 47 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Żyżniewski Krzysztof: Rola sponsoringu w działalności Miejskiego Klubu Sportowego „Calisia”. Gorzów Wlkp.: IWF 2001. 60 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski