Prace magisterskie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.


Rok akademicki 2001/2002 (obrona 2002)


Adamczak Krzysztof: Próba określenia różnego rodzaju przejawiania się „czucia piłki” u piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
87 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Adamowicz Stanisław: Zachowania, poglądy oraz postawy kobiet i mężczyzn związane z paleniem tytoniu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 44 s.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska

Aksamski Radosław: Ocena ogólnej sprawności fizycznej 14 – letnich chłopców w Gimnazjum w Grabowie n/Prosną i jej uwarunkowania społeczno –środowiskowe. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 71 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Andrzejewski Łukasz: Równowaga prooksydacyjno–antyoksydacyjna we krwi sportowców. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 31 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń–Łacny

Aranowski Patryk: Porosty jako biowskaźniki czystości powietrza w gminie Lubawa. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Baran Janusz: „Tygodnik Zamojski” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1989 – 1991. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 103 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Baros Ewa: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Piast” Iłowa w latach 1959 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Barszczewski Sławomir: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół w Sierakowie w latach 2001/2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Bartkowski Mirosław: Analiza wielkości pracy wykonanej w czasie meczu w piłkę nożną przez zawodniczki TKKF „Stilon” Gorzów Wlkp. z uwzględnieniem pozycji zajmowanej na boisku. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk – Szafrańska

Bartosik Ireneusz: „Ziemia Kaliska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1960 – 1964. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Basiaga Anna: Życie i działalność sportowa Jana Magiery. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 100 s.
Promotor: dr Zbigniew Szafkowski

Beczko Michał: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Białkowski Maciej: Dynamika rozwoju zdolności szybkościowych i wytrzymałościowych u młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Bielawa Maciej: Osiągnięcia sportu szkolnego w Nowym Tomyślu w latach 1945–2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 125 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Biliński Krystian: Uzależnienie od narkotyków i alkoholu wśród młodzieży na przykładzie wybranych szkół średnich Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 72 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Bilska Aneta: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Kraj. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Błaszyk Mirosław: Wpływ witaminy E na poziom produktów peroksydacji lipidów we krwi wioślarzy poddanych laboratoryjnemu testowi wioślarskiemu 2000 m. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 30 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń–Łacny

Bławat Krzysztof: Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pniewach w latach 1698–1939. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 113 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Bochenek Grzegorz: Rozwój wędkarstwa sportowego w Kostrzynie n/Odrą w latach 1990 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 164 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Bogucka Milena: Inwestycje proekologiczne w Przechlewie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 83 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Borowy Dariusz: Analiza działań ofensywnych i defensywnych czołowych zespołów piłki nożnej uczestniczących w Mistrzostwach Europy w Belgii i Holandii w 2000 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 56 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Borucki Karol: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Polonia” Chodzież w latach 1924 – 1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 95 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Bosak Krzysztof: Ocena walki sportowej piłkarzy najlepszych narodowych zespołów europejskich. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 51 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Breisa Marek: Pozytywne aspekty występowania agresji w sporcie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Brudło Tomasz: Gazeta „ABC” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1999–2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 153 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Brzeski Przemysław: Organizacja wycieczek szkolnych w Wiśle i okolicach na tle walorów rekreacyjno – turystycznych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 59 s.
Promotor: dr Adam Wójtowicz

Brzezińska Justyna: Środki ochrony indywidualnej wśród dzieci jeżdżących na rowerze, deskorolce, łyżwo–rolkach na terenie Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 58 s.
Promotor: dr Piotr Gajewski

Byra Andrzej: Skuteczność strzałów na bramkę zawodników prawo i leworęcznych podczas zawodów najwyższej rangi światowej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 148 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Cacek Wioletta: Zachowania zdrowotne wśród studentów zaocznych III roku Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 71 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Cejnóg Lena: Kariera sportowa i społeczna Mirosława Olejniczaka. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 95 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Chorzelewski Grzegorz: Historia unihokeja w Polsce w latach 1995–2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Ciesak Barbara: Powstanie i rozwój Okręgowego Związku Kolarskiego w województwie koszalińskim w latach 1985 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 127 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Czulak Magdalena: Zainteresowania i potrzeby turystyczne młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Witnicy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 46 s.
Promotor: dr Adam Wójtowicz

Ćwik Adam: Zapasy na łamach prasy katowickiej „Dziennik Zachodni” i „Trybuna Robotnicza” w latach 1971 – 1980. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 249 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Dajczak Jarosław: Walory przyrodnicze i turystyczne gminy Przechlewo. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Dąbrowska Dagmara: Znaczenie i sposób wykorzystania treningu wyobrażeniowego w szkoleniu zawansowanych lekkoatletek i lekkoatletów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Demska Agnieszka: Geneza i działalność Jeleniogórskiego Klubu Sportowego „Spartakus” w latach 1980 – 1991. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Domagała Małgorzata: Zmiany otłuszczenia w toku 4 letnich studiów wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 36 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Dopierała Izabela: Rozwój i sprawność fizyczna dzieci z Gimazjum w Nekli. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 56 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Dreger Adam: Rozwój sportu w Międzychodzie w latach 1975–1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 91 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Drozd Piotr: Powstanie i rozwój Kolejowego Klubu Sportowego „Syrena” w Zbąszynku w latach 1945 - 1975. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 165 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Dunaj Piotr: Dynamika rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych młodych piłkarzy „Pogoni” Świebodzin. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 46 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Duszny Piotr: Efektywność gry w piłkę nożną a poziom stosunków interpersonalnych w zespole na przykładzie MLKS Warta Międzychód. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 53 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Duszyński Marcin: Poziom sprawności fizycznej 10 – 12 letnich chłopców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Dziedzic Jacek: Ocena stanu czystości wód Jeziora Białego na postawie danych fizykochemicznych i badań makrofauny. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 35 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Dzieran Włodzimierz: Minimalizowanie niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży poprzez sport. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
69 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Dziobek Magdalena: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci ze szkoły podstawowej w Kaszczorze. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 95 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Fabiś Rafał: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Ostrowie Wlkp. w roku szkolnym 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Fenczyszyn Artur: „Czucie piłki i boiska” u siatkarzy różnego poziomu zaawansowania. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 134 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Filak Marcin: Ocena efektywności gry wytypowanych drużyn uczestniczących w rozgrywkach ligi mistrzów w sezonie 2001/2002 zmodyfikowaną metodą Cervenjakova. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Filas Andrzej: Ocena przyrodnicza Jeziora Kłodawskiego dla celów turystyki i rekreacji sportu szkolnego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
42 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Filipowski Krzysztof: Geneza i rozwój MKKL „LUBTOUR” Zielona Góra w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Fink Fabian: Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Bolesławcu w latach 1964 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 142 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Fryza Joanna: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Pszczewie w roku szkolnym 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
55 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Garguła Tomasz: Ocena wydolności fizycznej aktywnych i nieaktywnych kobiet na podstawie testu YMCA. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Głowacka – Śmigaj Emilia: Instytucjonalne przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta Głogowa. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 91 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Gomulaski Tomasz: Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu wybranych elementów technicznych w koszykówce. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 101 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Gorzaniak Dorota: Ocena predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u 12 – 13 – letnich chłopców za pomocą testu „Sprint Versus Endurance”. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Goworski Tomasz: Rozwój sekcji lekkoatletyki Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi w latach 1951 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 130 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Górniak Grzegorz: Rola leśnego kompleksu promocyjnego „Bory Lubuskie” w edukacji przyrodniczej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 47 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Grabka Joanna: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna 10, 11, 12- letnich uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Głuszycy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Gromiak Jarosław: „Gazeta Lubuska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w województwie lubuskim w latach 1999 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Grubski Maciej: Rozwój karate tradycyjnego w województwie sieradzkim w latach 1989 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 94 s.
Promotor: dr Zbigniew Szafkowski

Grudziak Zbigniew: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Warka” w Szczecinku w latach 1992 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 94 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Grzech Radomir: Celność rzutów do kosza jako element oceny „czucia piłki” u koszykarzy różnego zaawansowania. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 156 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Grześkowiak Elżbieta: „Czucie piłki” jego struktura i uwarunkowania u młodych zawodniczek siatkówki. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
92 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Grześkowiak Marcin: Wpływ sportu na tłumienie zachowań dewiacyjnych i nieprzystosowawczych wśród dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 100 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Hadam Mariusz: Stronne zróżnicowanie wykonywania strzałów na bramkę u uczestników Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Harasimowicz Kamila: Styl życia osób uczestniczących w zajęciach ruchowych w Ośrodku Rekreacyjnym „Olimp” w Starogardzie Gdańskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 56 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Has Ewa: Rozwój sportu wyczynowego w Więcborku w latach 1957 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 196 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Hejmanowski Sławomir: Szybkość kończyny górnej uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebielu w cyklu sezonowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Hemmerling Weronika: Ocena przyrodnicza jezior: Podgórnego i Solczyk dla celów turystyki, rekreacji oraz sportu szkolnego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 43 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Hrebeniak Monika: Ocena i porównanie wydolności fizycznej studentek I i IV roku IWF w Gorzowie Wlkp. za pomocą step – testu YMCA. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 44 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła

Hytry Agnieszka: Rozwój hokeja na trawie w Rogowie w latach 1950 – 1997. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 113 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Hyża Joanna: „Gazeta Pleszewska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1994 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Jabłoński Dariusz: Kariera sportowa i trening Dariusza Jabłońskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 81 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Janicki Wojciech: Powstanie i działalność koła łowieckiego nr 77 „Szarak” w Więcborku w latach 1960 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Jankowiak Robert: Analiza poziomu wybranych cech motorycznych 10 – 12 letnich chłopców o zróżnicowanych zainteresowaniach sportowych ze Szkoły Podstawowej w Drobninie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 81 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Jankowska Małgorzata: Wpływ wysiłku fizycznego na cykl menstruacyjny kobiet. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 107 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Jasiunkiewicz Magdalena: Chorągiew ZHP Ziemi Lubuskiej jako propagator kultury fizycznej i sportu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
124 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Jezierski Romuald: Stan gotowości psychicznej i fizjologicznej człowieka na tle doby i pór roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 50 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Joop Sylwia: Stosunek otoczenia do osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 39 s.
Promotor: dr Piotr Gajewski

Juś Marcin: Sport szkolny w Nowym Stawie w latach 1957 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kamzelski Dariusz: Czy można podzielić dyscypliny sportowwe na żeńskie i męskie na podstawie opinii studentów AWF Gorzów Wlkp. – Poznań. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 168 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Kardasz Anna: Charakterystyka morfologiczna wioślarek, zawodniczek Kadry Narodowej Juniorek PZTW. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 65 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Karnicka Dorota: Ocena stanu czystości wód Jeziora Lubikowskiego dla celów turystyki i rekreacji. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Karski Paweł: Ocena indywidualnego sposobu żywienia i stanu odżywiania mężczyzn na tle wybranych uwarunkowań. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 70 s.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska

Kasprzak Łukasz: Kibice chuligani na stadionach piłkarskich. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 47 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Kaźmierowska Małgorzata: Styl życia osób uczestniczących w zajęciach Studia Ruchu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 48 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Kędziora Ewa: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Kieloch Łukasz: Skuteczność wykonywania strzałów do bramki w zespołach piłki wodnej o najwyższym poziomie zaawansowania sportowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 40 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Kluczyńska Agnieszka: Określenie nogi odbijającej u czołowych zawodniczek i zawodników Europy oraz świata specjalizujących się w skokach lekkoatletycznych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 137 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Knap Marcin: Poziom specyficznej „skoczności” - oceniany na podstawie wyskoku z wody i jego uwarunkowania u zaawansowanych zawodników w piłce wodnej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Knefel Marzena: Zróżnicowanie aktywności ruchowej w rodzinie na tle jej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 75 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Knutowicz Małgorzata: Obraz współczesnego nauczyciela na tle wybranych uwarunkowań społeczno – kulturowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 82 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Koliszak Ireneusz: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci z Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie i Szkoły Podstawowej w Rudnej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 87 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Kols Tomasz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żarach w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Kołodziejczyk Ewa: Stan wysklepienia stóp 11 – 13 letnich dziewcząt ze zróżnicowanych środowisk. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 70 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Kondratowicz Gerard: Zmiany sprawności ogólnej i specjalnej po przeprowadzeniu okresu przygotowawczego piłkarzy nożnych „Dąb – Dębno” - juniorzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Koniewska Urszula: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży w szkołach średnich w Gdyni. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 92 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Korochoda Maciej: Geneza i rozwój K.S. „Promień” – Żary w latach 1970–2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 85 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Kościukiewicz Karolina: Struktura motoryczna zachowań koszykarek w czasie gry. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 69 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Kotońska Iwona: Ocena przyrodnicza Jezior Źródlane i Glinki dla celów turystyki, rekreacji i sportu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 53 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Kozajda Andrzej: Ocena poziomu podstawowych zdolności motorycznych młodych piłkarzy nożnych K. S. „Korona” Borek. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Kozigórski Marek: „Ziemia Kaliska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1965 – 1967. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 117 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Krause Hubert: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Gminy Kościan
Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 56 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Królak Wojciech: Stosunek otoczenia do dzieci niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 76 s.
Promotor: dr Piotr Gajewski

Króliczewska Małgorzata: Skład ciała wioślarzy i wioślarek Kadry Narodowej Juniorów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 27 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Krupa Aleksandra: Ruchowa behawioralna próba diagnozy i terapii autyzmu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 196 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Krytowska Alicja: Organizacja i zarządzanie I LO im. A. Mickiewicza w Górze w roku szkolnym 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
71 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Kuczyński Adam: Życie i kariera sportowa Stanisława Olejniczaka. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kujawski Krzysztof: Porosty jako wskaźnik warunków aerosanitarnych przy drogach z Chojnic do Tucholi. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 40 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Kukuła Artur: Skuteczność działań technicznych czołowych prawo i leworęcznych zawodników Polskiej Ligi Siatkówki i porównanie z czołówką światową. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 228 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Kunczał Monika: Zjawisko niedozwolonego dopingu sportowego w opinii wybranej grupy respondentów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 68 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Kunicka Danuta: „Panorama Leszczyńska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kupniewska Ewa: Ocena stanu czystości wód Jeziora Lubikowskiego na podstawie składu fauny. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Kurczyna Agnieszka: Zachowania zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Transportowych w Stargardzie Szczecińskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 68 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Kurzynoga Marcin: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Agrobiznesu w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
44 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Kwiatkowski Tomasz: Badanie szybkości kończyny górnej (test Eurofit) uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Tarcach woj. wielkopolskie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Laskowski Marcin: Indukcja stresu oksydacyjnego wywołana testem siłowym o maksymalnej intensywności. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 30 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń–Łacny

Lenarczyk Robert: Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania II ligowej sekcji koszykówki męskiej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 65 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Leszczyński Jarosław: Działalność Okręgowego Związku Koszykówki we Wrocławiu w latach 1990 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Leszczyński Michał: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Wawrowie w roku szkolnym 1999/2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 86 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Leśniewska Barbara: Wytrzymałość ogólna 11- 14 letnich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Radoszynie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 59 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Lewandowski Arnold: Poziom wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i ich dostępność stosowania wśród studentów Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Lewandowski Paweł: Uczestnictwo w rekreacji fizycznej a sposób żywienia i stan odżywiania kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 57 s.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska

Łakoma Ewelina: Działalność Ligi Obrony Kraju w sportach obronnych w Międzyrzeczu w latach 1970 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Łoboda Izabela: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w latach 1976 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 97 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Łucyszyn Jarosław: Zmiany sprawności ogólnej i specjalnej u młodych piłkarzy nożnych pod wpływem okresu przygotowawczego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Łuszczak Krzysztof: Geneza i rozwój Ludowego Zespołu Sportowego „Tanew” Stary Majdan w latach 1962 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Łyjak Katarzyna: Współczesne tendencje rozwojowe w szkoleniu bramkarzy piłki nożnej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 152 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Maniak Marcin: Działalność speleoklubu „Bobry” Żagań w latach 1966 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 109 s.
Promotor: prof. dr Bernard Woltmann

Marciniak Magdalena: Oferta turystyczna, kulturalna i sportowa miasta i gminy Złotoryja. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 72 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Markowski Krzysztof: Działalność i osiągnięcia Atletycznego Klubu Sportowego w Myśliborzu do 2001 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 94 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Masys Arnold: Tatuaż – próba oceny zjawiska na przykładzie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 57 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Maszczak Anna: Rozwój sportu wiejskiego na terenie gminy Przechlewo w latach 1988 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Mojsiej Marcin: Ocena przyrodnicza Jezior Soleckie i Lubiatówko dla celów turystyki, rekreacji i sportu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow

Molicki Sławomir: Sport w Międzyrzeczu w latach 1945 – 1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 132 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Molińska Magdalena: Szybkość kończyny górnej na tle 28 – dniowego cyklu menstruacyjnego dziewcząt. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
94 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Mróz Sylwia: Możliwość wykorzystania naturalnych zalet przyrody dla potrzeb rozpowszechniania czynnej rekreacji. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Musiał Mariusz: Geneza i rozwój organizacyjny Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej w latach 1946 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 88 s.
Promotor: dr Zbigniew Szafkowski

Niemiec Piotr: Zapasy na łamach prasy krakowskiej „Dziennik Polski”, „Echo Krakowa” w latach 1966 – 1976. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 133 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Nowak Sławomir: Ocena skuteczności i efektywności gry zespołu koszykarzy Klubu Sportowego ITK „Noteć” Inowrocław w sezonie 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 58 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Olszewska Izabela: Wpływ obciążeń treningowych charakterystycznych dla okresu przygotowawczego na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne kajakarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 58 s.
Promotor: dr Tadeusz Rynkiewicz

Osipiak Michał: Propozycja gier i zabaw w szkoleniu piłkarskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 97 s.
Promotor: dr Jan Łotewski

Osocki Grzegorz: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Unia – Kunice” w latach 1945 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 116 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Ossowicz Andrzej: Zmiany poziomu zdolności koordynacyjnych i motorycznych pod wpływem obciążeń treningowych i meczowych w zespole piłki nożnej amatorów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 59 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Ostaszewski Maciej: Morfologiczna i motoryczna charakterystyka siatkarzy wybranych klubów II – go ligowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 57 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Ostrowski Marek: Poszukiwanie zależności pomiędzy typem budowy ciała a wysklepieniem stopy i szybkością biegu wahadłowego w aspekcie dymorfizmu płciowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 163 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła

Owsianka Krzysztof: Dzieje regionalnego zespołu pieśni i tańca „Dolina Nowego Słońca” w latach 1984 – 2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 85 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Pawluś Artur: Szybkość kończyny górnej i sprawność specjalna koszykarzy „Basket” Chrobry Głogów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.109 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Pawłowska Agnieszka: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół im. Józefa Bema w Starym Polu w składzie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 71 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Piątek Karina: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Gimnazjum w Wieleniu w roku szkolnym 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 136 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Piechowiak Szymon: Treści treningowe, obciążenia startowe a skuteczność gry piłkarzy ręcznych DSI „Zagłębie” Lubin w sezonie 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 85 s.
Promotor: dr Michał Kaniowski

Pieczyrak Robert: Oferta sportowa stacji telewizyjnych działających na rynku polskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 41 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Pietrasiak Krzysztof: Skuteczność lewo i praworęcznych zawodników badmintona na przykładzie Mistrzostw Europy Juniorów w 1987 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 51 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Pisula Natalia: Analiza efektywności gry wybranych zespołów z finałów Mistrzostw Europy – Euro 2001 w piłce nożnej kobiet. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 63 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Pluciński Remigiusz: Zastosowanie laboratoryjnych testów ergometrycznych w kontroli treningu młodych wioślarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 40 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Pługowska Monika: Charakterystyka morfologiczna i zróznicowanie typologiczne kandydatów w świetle rekrutacji na studia wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. w roku akad. 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 97 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Polański Adam: Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy 1978 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 129 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Popiak Marcin: Propozycja nowych gier i zabaw ruchowych w szkoleniu siatkarskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 84 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Porębiak Michał: Porosty jako biowskaźniki czystości powietrza w gminie Wałcz. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Pruszko Ewelina: Kariera zapaśnicza oraz osiągnięcia sportowe.... Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Pryczek Marcin: Geneza i działalność Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w latach 1975 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 90 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Przekwasiński Marek: Baza sportowo – rekreacyjna klubu FKS „Stal” Kraśnik. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 54 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Przybylski Przemysław: Geneza i rozwój Klubu Sportowego „Pogoń” w Świebodzinie w latach 1966 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 127 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Przyłuska Dagmara: Stronne zróżnicowanie wykonania wybranych elementów technicznych w pływaniu u czołowych zawodniczek i zawodników Polski oraz elity światowe. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 152 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Radomska Iwona: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku w latach 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 70 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Rasch Marcin: Historia zawodu i autorytetu nauczyciela wychowania fizycznego na tle innych specjalności nauczycielskich. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 47 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Rogalla Bartosz: Formy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży licealnej Kaszubskiego LO. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 89 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Rosiak Ewelina: Życie i kariera sportowa Józefa Łuszczka. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Rudowicz Cezary: „Ziemia Kaliska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1968 – 1970. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 149 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Rybarczyk Piort: Poszukiwanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami budowy ciała a sprawnością motoryczną. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 72 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Ryś Marlena: Edukacja dzieci i młodzieży w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 77 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Sender Małgorzata: Osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w latach 1945 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 86 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Serwa Adam: Określenie nogi atakującej u czołowych lekkoatletów świata specjalizujących się w biegach przez płotki. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 93 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Sielicki Robert: Wpływ okresu przygotowawczego na zmianę sprawności ogólnej i specjalnej piłkarzy nożnych „MKS - Dąb” Dębno. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Silczak Dariusz: Działalność Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani” Lubsko w latach 1994 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Simiński Wojciech: Analiza doboru ćwiczeń i czas ich trwania w trzech okresach szkoleniowych cyklu rocznego siatkarzy BKS „Chemik - Kujawiak” Bydgoszcz. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 85 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Słota Agnieszka: Zainteresowania i potrzeby turystyczne młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Łasinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: dr Adam Wójtowicz

Smoliński Adam: Analiza wybranych stałych fragmentów gry w zespołach młodzieżowych i seniorskich w piłce nożnej na poziomie amatorskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 77 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Sobczak Ewelina: Zachowania zdrowotne studentek I roku edukacji wczesnoszkolnej i edukacji opiekuńczo – wychowawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 96 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Sobieraj Przemysław: Gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Sokołowski Marcin: Analiza działań ofensywno – defensywnych najlepszych zespołów ligi angielskiej w rozgrywkach sezonu 2001/2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 85 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Solarski Miłosz: Poziom zdolności koordynacyjnych i szybkościowych u piłkarzy nożnych różnego stopnia zaawansowania sportowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 41 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Spolski Mirosław: Rola i miejsce wychowania fizycznego w realizacji narodowego programu zdrowia. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Stach Robert: Historia i rozwój kick – boxingu w Polsce w latach 1981 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 80 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Stachów Aleksander: Uwarunkowania społeczne rozwoju i działalności Klubu Sportowego „Promień” Żary w latach 1946 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 135 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Stefaniak Anna: Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia wśród młodzieży kaliskich szkół średnich. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 47 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Stefanowski Grzegorz: Rozwój pięściarstwa na Ziemi Nadnoteckiej (1947 – 2000). Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Storoniak Jarosław: Zabawy i gry ruchowe stosowane w nauczaniu i doskonaleniu elementów technicznych w piłce siatkowej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 44 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Stożek Andrzej: Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkół podstawowych w gminie Kromsk. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 75 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Stroński Artur: Struktury rozgrzewek stosowanych przed wybranymi meczami polskiej I ligi piłki nożnej. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
151 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Subik Adam: Powstanie i działalność Górniczego Klubu Sportowego „Szombierki” w latach 1945 – 1981. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 116 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Suchecki Jan: Liczbowa proporcja zawodników prawo do leworęcznych wśród uczestników Igrzysk Olimpijskich w tenisie stołowym (ze szczególnym uwzględnieniem Igrzysk Olimpijskich w Sydney). Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 88 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Suhak Piotr: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Pleszewie w latach 2001 – 2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 85 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Szadkowski Daniel: Próg przemian anaerobowych w kontroli treningu młodych wioślarek i wioślarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 37 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Szafryna Magdalena: Formy zajęć pozalekcyjnych a zainteresowania uczniów na przykładzie działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 97 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Szańca Tomasz: Budowa somatyczna pierwszoligowych polskich piłkarzy w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Szarzyńska Marzena: Zastosowanie testu laboratoryjnego (500 m) do oceny predyspozycji szybkościowych młodych wioślarek i wioślarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 40 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Szczepaniak Łukasz: Zapasy na łamach prasy „Dziennika Zachodniego” i „Trybuny Robotniczej” w Katowicach w latach 1965 – 1970. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Szczepanik Krzysztof: Działalność Klubu KS „Wisłoka” Dębica w latach 1963–1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Szczepański Marcin: Ocena efektywności gry zespołów piłkarskich uczestniczących w ćwierćfinałowej fazie rozgrywek Mistrzostw Europy – Euro `2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Szeluk Grzegorz: Ocena efektywności gry piłkarzy Polski i ich przeciwników w wybranych meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata Korea – Japonia 2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Szewczyk Dariusz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Boguszowie – Gorcach. 74 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Szkudlarek Roman: Geneza i działalność MKS „Olimpia” Koło w latach 1945–2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Szofer Łukasz: Geneza i działalność MCKS „Warta” Międzychód w latach 1991 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Szopiński Filip: Rozwój sportu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Człuchowie w latach 1945–2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 111 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Sztorc Jerzy: Działalność turystyczno – krajoznawcza w Zespole Szkół w Baczynie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 41 s.
Promotor: dr Adam Wójtowicz

Śliwka Monika: Ocena stopnia asymetrii morfologicznej w zespole piłkarzy wodnych Miejskiego Klubu Pływackiego „Gorzów”. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 43 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Świątkowski Mariusz: Kultura fizyczna i zachowania zdrowotne w stylu życia uczniów klasy VI szkół podstawowych Miasta i Gminy Strzelce Kraj. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Świrska Małgorzata: Motywacja kobiet do uczestnictwa w zajęciach fitness na podstawie klientek Fitness Klubu „Olimpus” w Warszawie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 59 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Tersa Mariola: Wpływ nauczyciela kultury fizycznej na rozwój zainteresowań różnymi formami sportu młodzieży klas III w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 46 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Trubiłowicz Katarzyna: Motywacja do uprawiania akrobatyki sportowej na przykładzie Klubu Sportowego PKS „Gwardia” Zielona Góra. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Trzaskalska Joanna: Porównanie zmian wybranych parametrów fizjologicznych u dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat po obciążeniu wytrzymałościowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 36 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska

Urbański Paweł: Zmiany w poziomie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w cztero – miesięcznym okresie szkolenia. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Wachowicz Sylwia: Porosty jako bioindykatory stanu powietrza okolic miasta Jastrowia. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 50 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Walkowicz Agnieszka: Próba określenia najlepszego wyniku w serii skoków i rzutów lekkoatletycznych u czołowych zawodników świata. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Walkowicz Jacek: Poszukiwanie związku między wiekiem a osiągnięciami czołowych lekkoatletów świata. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 164 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Warszajło Szymon: Formy współpracy przedszkola z rodzicami na przykładzie placówki Nr 16 w Koninie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
54 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Waszak Justyna: Porosty jako bioindykatory stanu sanitarnego powietrza w okolicach Piły. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Wawruszczak Edyta: Sprawność ogólna i specjalna piłkarzy nożnych na tle ich rówieśników w wieku 10 – 12 lat ze Szkoły Podstawowej w Małomicach. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 95 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Werbski Andrzej: Rozwój jiu – jitsu na Ziemi Lubuskiej w latach 1968 – 2001. 106 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Wiącek Dawid: Ocena i porównanie wydolności fizycznej studentów I i IV roku IWF w Gorzowie Wlkp. na przełomie 2001 – 2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 55 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła

Wieczorek Konstanty: Stan wysklepienia stóp dziewcząt i chłopców w wieku 7 – 9 lat. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka

Wielebski Mieszko: Sprawność psychofizyczna u płetwonurków w środowisku wodnym z zastosowaniem czynnika oddechowego – powietrze. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 97 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła

Wielosik Wiesława: Przegląd poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego dziewcząt w wieku 10 – 15 lat ze Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Kamiennej Górze. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 59 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Wijatyk Magdalena: Uwarunkowania turystyki i rekreacji w gminach Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 90 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Wilk Małgorzata: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Wiśniewski Paweł: Struktura i uwarunkowania aspiracji młodzieży wybranych szkół ponadpodstawowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 66 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Witowski Krzysztof: Prasa gdańska jako źródło wiadomości o sportach walki w latach 2000 – 2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 67 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski

Wojciechowski Paweł: Wpływ zdolności szybkościowych i koordynacyjnych na efektywność gry młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 46 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Wojewoda Piotr: Życie i działalność Michała Kordy. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 100 s.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Wojtkowiak Alicja: Charakterystyka morfologiczna wioślarzy Kadry Narodowej Juniorów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 60 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Wojtkowiak Mariusz: Geneza i rozwój krakowskiego klubu karate kyokushinkai w latach 1972 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002.
159 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Wojtkowski Robert: Analiza gry wybranych bramkarzy uczestniczących w Mistrzostwach Europy Belgia – Holandia 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 74 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Wołoszczuk Dariusz: Próba oceny predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u młodych 12 – letnich chłopców. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Woźniak Robert: Narkotyki wśród młodzieży szkół średnich w Gorlicach. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki

Woźniak Szymon: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie w latach 2000 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Wójcik Zbigniew: Ocena tras i ścieżek rowerowych w gminie Kłodawa. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 36 s.
Promotor: dr Adam Wójtowicz

Wrzosek Marzena: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1987 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Wydrzyńska Katarzyna: Badanie szybkości kończyn górnych wybranych zespołów sportowych i uczniów Szkół Podstawowych w Koninie. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 105 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki

Zachara Marek: Propozycja obciążeń treningowych dla kajakarzy wysokokwalifikowanych. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 43 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Zackiewicz Ewa: Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania aktywności ruchowej rodziny na przykładzie mieszkańców miasta Żory. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 62 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Zajkowski Tomasz: Ocena efektywności wybranych zespołów piłkarskich uczestniczących w Lidze Mistrzów w sezonie 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 81 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Zamojska Justyna: Stronne zróżnicowanie czynności ruchowych zawodniczek siedmioboju i zawodników dziesięcioboju lekkoatletycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Zielińska Katarzyna: Organizacja i zarządzanie Czwartym LO w Głogowie w latach 2000/2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 92 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński

Zientara Joanna: Uwarunkowania społeczne rozwoju i działalności klubu sportowego piłkarzy ręcznych ZTKKF „STILON” Gorzów Wlkp. w latach 1975 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 90 s.
Promotor: dr Ryszard Turko

Żmudziński Łukasz: Analiza efektywności gry wybranych zespołów uczestniczących w rozgrywkach II rundy Pucharu Mistrzów sezonu 2001/2002. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła

Żuchowski Rafał: Geneza i działalność Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby” w latach 1981 – 2001. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Żywicka Lucyna: Sprawność fizyczna i cechy budowy ciała biathlonistów. Gorzów Wlkp.: IWF 2002. 75 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki