Drukuj
Odsłony: 2377

 

Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej gromadzi literaturę z zakresu wychowania fizycznego, sportu, fizjoterapii, turystyki, rekreacji oraz nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych w ujęciu kultury fizycznej.

Biblioteka ZWKF mieści się w budynku głównym Uczelni, na dwóch poziomach: Czytelnia Ogólna znajduje się na parterze budynku, a Wypożyczalnia i Pracownia Komputerowa na I piętrze. Lokalizacja Biblioteki umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z literaturą naukową wszystkim zainteresowanym. W Czytelni zgromadzono księgozbiór podręczny, podstawowy i czasopisma oraz zbiory specjalne (prace magisterskie); w wypożyczalni natomiast księgozbiór dydaktyczny.

 

Wielkość zbiorów:

 

Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi tradycyjne (kartkowe):

  • druki zwarte następująco : 47 000 wol. książek
  • wydawnictwa ciągłe: 3 200 wol. czasopism, 
  • liczba zbiorów specjalnych  4000 wol. (prace magisterskie)
 
książek: alfabetyczny, rzeczowy
  • katalog wydawnictw uczelni sportowych
  • prac magisterskich alfabetyczny rzeczowy
  • prac dyplomowych
  • czasopism polskich prenumerowanych w bibliotece
Udostępnianie zbiorów:            


Salę Dostępu do Baz Danych wyposażono w nowoczesne zestawy komputerowe, które ułatwiają korzystanie z - bazy własnej publikacji pracowników ZWKF

- kartotek prac magisterskich, doktorskichDostęp do Internetu w w/w Sali pozwala również na korzystanie z baz danych innych bibliotek, a zwłaszcza z Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu na stronie http://biblioteka.awf.poznan.pl


Ze zbiorów bibliotecznych korzystają:

  • pracownicy i studenci ZWKF

  • studenci gorzowskich Uczelni

  • wszyscy zainteresowani tematyką zgromadzonych materiałów

  (obowiązują oddzielne zasady korzystania ze zbiorów)

Szczegółowe zasady udostępniania określa: 1.Regulamin korzystania ze zbiorów  >>
2.Regulamin Sali Dostępu do Baz Danych >>