Prace magisterskie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w GorzowieWlkp.
 
Rok akademicki 1998/1999 (obrona 1999)
 
Adamczyk Elżbieta: Działalność Szkolnego Związku Sportowego na terenie woj. zielonogórskiego w latach 1975-1996. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Bałtowski Grzegorz: Rozwój fizyczny oraz celność rzutów i uderzeń piłki do bramki 10-14 – letnich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Banyś Paweł: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Olkusz” w Olkuszu w latach 1950-1997. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Basałyga Andrzej: Organizacja i zarządzanie szkolnictwem podstawowym w Gorlicach w latach 1995-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Bassa Małgorzata: Życie i działalność sportowa Ludwiki Chewińskiej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Bednarski Adam: Analiza akcji ofensywnych zespołów piłki nożnej uczestniczących w Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Bieńkowski Bartosz: Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kołobrzegu w latach 1983-1997. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Blehs-Kalita Adrianna: Ocena wydolności fizycznej kobiet w wieku starszym. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Błażewicz Maciej: Działania zmierzające do zapobiegania chuligaństwu kibiców piłkarskich. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki
 
Bołądź Daniel: ZKS „Stilon” Gorzów w latach 1994-1996 i organizacje powstałe po restrukturyzacji klubu w 1997 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Brąszkiewicz Daniel: Sprawność układu oddechowego a szybkość pływacka w świetle zjawisk dymorficznych dzieci 11-letnich trenujących pływanie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Brąszkiewicz Joanna: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie w latach 1971-1998. Zarys historyczny i organizacja. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Brodzik Małgorzata: „Gazeta Lubuska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1995-1996. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Brussy Magdalena: Działalność Klubu Turystyki Pieszej „Nasza Chata” w latach 1981-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Brylak Tomasz: Znaczenie kultury fizycznej w życiu młodzieży na przykładzie uczniów szkoły średniej w Głogówku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Bykowska Sławomira: Proces rozwoju motorycznego w świetle literatury. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Chlebowski Karol: Strzelectwo sportowe w Polskim Związku Łowieckim Zarząd Wojewódzki w Elblągu w latach 1975-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Cielik Marcin: Doświadczenia szkoleniowe piłkarzy w aspekcie stosowania środków treningowych o podwyższonej złożoności koordynacji. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Ciosek Artur: Zależność pomiędzy wysklepieniem stóp a szybkością pływacką u 10-11 letnich dzieci trenujących pływanie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Czerwińska Iwona: Zarys dziejów i organizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile w latach 1989-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor:
 
Czyż Magdalena: Ocena wysklepienia stóp dzieci w wieku od 7 do 14 lat z miasta Gorlice. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Dąbrowska Bożena: Rozwój i działalność Ludowego Klubu Sportowego „Piast” w województwie sieradzkim w latach 1975-1995. Gorzów Wlkp.: IWF 1999. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Derlińska Katarzyna: Styl życia kobiet w mieście i na wsi. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Dobek Krzysztof: Ocena wybranych elementów technicznych zawodników uprawiających piłkę siatkową w Klubie Sportowym AZS-AWF Gorzów „Orzeł” Międzyrzecz. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Dobrowolski Cezary: Charakterystyka ciągłości zmian zdolności motorycznych w cyklu pięcioletnim 10-14 – letnich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszowie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Dobrowolski Marek: Identyfikacja predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u 12-13 letnich chłopców za pomocą testu „Sprint versus Endurance”. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr. hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Domszy Leszek: Inwentaryzacja działań instytucjonalnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci szkolnych i przedszkolnych na terenie powiatu pyrzyckiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Dudzik Agnieszka: Osiągnięcia łuczników gorzowskich w latach 1989-1997. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Dunal Witold: Rozwój motoryczny w ontogenezie i wybrane fragmenty kariery sportowej zawodników leworęcznych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Dzedzej Monika: Zachowania żywieniowe a stan higieny jamy ustnej i występowanie próchnicy u 12-latków (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp.). Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Donata Woitas-Ślubowska
 
Dzwonkowska Katarzyna: Życie i działalność Pawła Macierzewskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Fafiński Jacek: Uwarunkowania progresji rezultatu sportowego zapaśnika Jacka Falińskiego w latach 1980-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Faltynowski Tomasz: Realizacja zadań kultury fizycznej w nowych uwarunkowaniach ustrojowo-administracyjnych na ziemi gorzowskiej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Forjasz Justyna: Charakterystyka morfologiczna wioślarzy kadry narodowej juniorów PZTW. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Franciszkowska Sabina: Wpływ głębokości i temperatury wody na zużycie powietrza w nurkowaniu swobodnym kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Frąckowiak Remigiusz: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna ogólna 14-letnich uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Bukowicach trenujących i nietrenujących zapasy. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Gall Paweł: Charakterystyka środowiska pracy i życia nauczycieli wychowania fizycznego w ośrodkach wiejskich. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Gancarz Sławomir: Walory przyrodnicze miasta Jawora. Możliwości ich wykorzystania w turystyce, rekreacji i edukacji przyrodniczej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ludwik Lipnicki
 
Gardocki Michał: Kultura fizyczna w szkolnictwie wojskowym na przykładzie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Gen. Józefa Bema w Toruniu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Geszcz Dariusz: Studium porównawcze flory sinic i zielenic rezerwatu „Niebieskie Źródła” w latach 1962-1963 i 1995-1996. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ludwik Lipnicki
 
Gęsicki Krystian: Czas wolny wybranej grupy społecznej na przykładzie uczestnictwa w fitness klubach. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki
 
Gierych Monika: Zachowania żywieniowe studentek i studentów wychowania fizycznego na tle stanu higieny jamy ustnej i występowania próchnicy. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Donata Woitas-Ślubowska
 
Gosławski Radosław: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Pelikan” w Łowiczu w latach 1982-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Górnicki Łukasz: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Skwierzynie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Górska Agnieszka: Alkoholizowanie się młodzieży na przykładzie wybranych szkół średnich miasta Piły. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Górska Joanna: Rozwój sekcji akrobatyki sportowej MKS „Polonia” Świdnica w latach 1949-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof dr hab. Bernard Woltmann
 
Górski Adrian: Rozwój sekcji bokserskiej MKS „Polonia” Świdnica w latach 1948-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Grabarek Michał: Zaburzenia w zachowaniu się wychowanków domu dziecka. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Grabczuk Dariusz: Nowa koncepcja planowania i realizacji imprezy sportowej w zapasach (na przykładzie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Zapasach). Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Grabowiecki Henryk: Rozwój Górniczego Klubu Sportowego „Piotrcovia” w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1984-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Grąbkowski Przemysław: Przyczyny nasilania się konfliktów i zjawisk patologicznych w miejscu pracy. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Grażya Sopalak
 
Gruszczyński Jacek: „Ziemia Gorzowska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1996-1997. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Gurowski Patryk: Symetria i asymetria w sposobie wykonywania nawrotów i oddechów w świetle dymorfizmu płciowego u czołowych pływaków na Mistrzostwach Świata w 1998 r. i Mistrzostwach Europy w 1999 r. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Harkawik Piotr: Rozwój fizyczny i motoryczny uczniów Technikum Rolniczego w Łodzierzy. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Hartman Radosław: Rozwój karate kyokushinkai w Polsce w latach 1988-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Zbigniew Szafkowski
 
Herduś Paweł: Działalność Okręgowego Związku Zapaśniczego w województwie tarnowskim w latach 1975-1995. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Hoffman Piotr: Demokracja życia edukacyjnego młodzieży szkolnej i akademickiej w procesie kształtowania samorządności. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Hołownia-Czarny Agnieszka: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Żucewie w latach 1998-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Hołyński Kamil: Walory turystyczno-krajoznawcze tras turystycznych na terenie Wału Pomorskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Iwanowski Rafał: Czas wolny pracowników administracyjnych na przykładzie wybranych zakładów w Zielonej Górze. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki
 
Jabłoński Rafał: Organizacja i zarządzanie placówką szkolną na przykładzie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w latach 1996-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Jachnowiec Tomasz: Ocena stanu i zróżnicowania rozwoju fizycznego oraz zdolności motorycznych uczniów klas III i IV Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i nr 2 w Koszalinie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Jachtoma Krzysztof: Demograficzne uwarunkowania aktywności ruchowej mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej i Dębna Lubuskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Jagiełłowicz Lilianna: Charakterystyka morfologiczna wioślarek, zawodniczek kadry narodowej juniorów PZTW. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Janas Edyta: Aktywność ruchowa a praca zawodowa mieszkańców Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Jaroszek Adam: Rozwój sumo sportowego w Polsce w latach 1996-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Jasińska Kinga: Rozwój fizyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Katowicach. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Jeruzal Maciej: Ocena wydolności fizycznej mężczyzn w starszym wieku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Juszkiewicz Małgorzata: Charakterystyka porównawcza rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci z klas sportowych i kontrolnych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Kaczmarek Sławomir: Wybrane zachowania zdrowotne mieszkańców doliny Noteci. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Kaftan Izabela: Porównanie poziomu wybranych zdolności motorycznych u dzieci 11-12 letnich umiejących pływać. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Kajewski Robert: Zainteresowania sportowe dzieci i młodzieży i formy ich realizacji w czasie wolnym. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr M. Kołakowska-Kiełbasiewicz
 
Kalinowski Tomasz: Ocena sprawności fizycznej testem Ludwika Denisiuka uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kamiński Bogdan: Badanie celności rzutu kostką do tarczy w cyklu tygodniowym. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Kaproń Wojciech: Rozwój fizyczny i celność rzutów 14-letnich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kiczek Katarzyna: Skuteczność indywidualnych akcji prawo i leworęcznych siatkarzy uczestniczących w zawodach wysokiej rangi. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Kijonek Grażyna: Geneza i rozwój szkolnego klubu sportowego „Znicz” w Barlinku w latach 1990-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Klinowski Grzegorz: Stan higieny jamy ustnej i występowanie próchnicy zębów w świetle wybranych zachowań zdrowotnych studentów Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Donata Woitas-Ślubowska
 
Kłodawski Norbert: Poziom wiedzy specjalistycznej zawodniczek i zawodników uprawiających koszykówkę. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Kokosiński Tomasz: Zjawiska patologiczne w sporcie na łamach prasy sportowej w latach 1995-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Konefał Krzysztof: Próba określenia poziomu „czucia wody” 9-letnich dzieci uczących się podstawowych elementów pływania. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Konieczka Marek: Sprawność fizyczna 17-letnich uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kopeć Monika: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna 15-18 letnich uczennic Liceum Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Kopera Marek: Analiza sprawności pływackiej studentów AWF w Gorzowie Wlkp. kształcących się dwoma odmiennymi programami nauczania. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Koprak Maciej: Czas wolny, aktywność ruchowa, wypoczynek pracowników Fabryki Maszyn Górnictwa Odkrywkowego „Famago” S.A. w Zgorzelcu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kordasiewicz Joanna: Ruch turystyczny wokół Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Kowal Paweł: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci trenujących piłkę siatkową w Miejskim Klubie Sportowym „Olawia”. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Wójtowcz
 
Kraiński Artur: Rozwój fizyczny i motoryczny 15 i 17 letnich uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Krawczyk Michał: Wpływ wybranych zdolności koordynacyjnych na poziomie techniki w grze u kobiet uprawiających piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński.
 
Krzysztoszek Marcin: Porównanie obciążeń treningowych w przygotowaniach zapaśników stylu klasycznego w cyklach olimpijskich 1989-1992 i 1993-1996. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Krzyśko Andrzej: Społeczne i ekonomiczne aspekty działalności klubów sportowych w Nowej Soli w latach 90-tych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kubiak Danuta: porosty jako bioindykatory stanu sanitarnego powietrza na obszarze Mościczki-Kostrzyn-Bogusław. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ludwik Lipnicki
 
Kubiak Konrad: Typ budowy ciała i poziom zdolności motorycznych kandydatów do służby w policji. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Kubiak Tomasz: Przyrodnicze walory miasta Wrześni i okolic i ich wykorzystanie w turystyce i rekreacji. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ludwik Lipnicki
 
Kubicki Mariusz: Analiza wartości siły oporu, prędkości obrotów oraz uzyskanej mocy w aspekcie ich próbkowania i uśredniania. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk-Szafrańska
 
Kucharczyk Mariusz: Charakterystyka zmian rozwoju fizycznego i zmienności motorycznych 12 i 14-letnich uczniów PSP w Wieniawie oraz chłopców trenujących zapasy. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Kupiec Paweł: Ocena wydolności fizycznej mężczyzn w wieku starszym z terenów wiejskich. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Kurek Dominik: Aktywność ruchowa jako środek zachowania i doskonalenia zdrowia w świadomości mieszkańców Dębna i Bystrzycy Kłodzkiej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Kurzawa Renata: Aktywność ruchowa mieszkańców Kożuchowa. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Kuzyk Robert: Wpływ wzrastającego o stałą wartość obciążenia na wielkość rozwijanej mocy anaerobowej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk-Szafrańska
 
Lal Małgorzata: Miejsce aktywności ruchowej w życiu mieszkanek województwa lubelskiego i lubuskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Lenart Robert: Działalność Ludowego Klubu Sportowego „Włodawianka” we Włodawie w latach 1984-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Lipski Tomasz: Wybrane aspekty resocjalizacji nieletnich i miejsce w nich kultury fizycznej na przykładzie Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Lorenc Anna: Analiza wybranych problemów kultury fizycznej na łamach gazety „Sport” w latach 1992-1993. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Łubniewski Paweł: „Ziemia Gorzowska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1992-1993. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Łukaszewicz Jarosław: Zależność między wybranymi zdolnościami motorycznymi a sprawnością specjalną siatkarek w okresie przygotowawczym i startowym. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Maciaszczyk Krzysztof: Kinetyka rozwoju zdolności koordynacyjnych u młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Maciąg Katarzyna: Wpływ ćwiczeń gimnastycznych na wydolność fizyczną kobiet w wieku starszym. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Maciejewski Paweł: Wpływ wybranych zdolności koordynacji ruchowej na technikę oraz skuteczność gry w ataku w piłce ręcznej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Majka Robert: Wpływ suplementacji białkiem na metabolizm białkowy u młodych wioślarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Majkut Daniel: Sprawność motoryczna i rozwój fizyczny uczniów Liceum Ekonomicznego w Międzyrzeczu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Malewicz Jacek: Badanie rozwoju fizycznego i motorycznego 15-18 letnich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Malina Andrzej: Trening zapaśniczy, kariera sportowa oraz praca szkoleniowa w latach 1972-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Małecki Przemysław: Porównanie sprawności fizycznej i motorycznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Mamzer Sylwia: Problematyka kultury fizycznej na łamach gazety „Sport” w latach 1986-1987. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Marciniak Przemysław: Stan higieny jamy ustnej i występowanie próchnicy zębów w świetle wybranych zachowań zdrowotnych dwunastolatków (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie). Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Donata Woitas-Ślubowska
 
Matkowski Sebastian: „Dziennik Zachodni”, „Trybuna Robotnicza” w Katowicach jako źródło informacji o sporcie zapaśniczym (1953-1960). Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Matusiak Jarosław: Wykorzystanie sieci komputerowej Internet do celów promocji turystycznej na terenie gmin byłego woj. gorzowskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Matysiak Grzegorz: Sprawność fizyczna ogólna uczniów Technikum Rybackiego im. Siły-Nowickiego w Sierakowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Michalak Piotr: Badanie zdolności motorycznych oraz wysokości i masy ciała 15-18 letnich uczniów LO we Włocławku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Michalska Agnieszka: Sport wyczynowy w województwie gorzowskim na łamach „Ziemi Gorzowskiej” w latach 1994-1995. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Młynarski Grzegorz: Historia biegu maratońskiego w Berlinie w latach 1974-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Zbigniew Szafkowski
 
Mróz Roman: Inwentaryzacja działań instytucjonalnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci szkolnych i przedszkolnych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Nikołajczyk Łukasz: Sprawność motoryczna uczennic klas I-III I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu nad Wisłą. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Nowak Daniel: Analiza porównawcza wybranych cech motorycznych 16 i 17 letnich chłopców w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Nowak Piotr: Charakterystyka zmian rozwoju fizycznego oraz zdolności motorycznych 15 i 17-letnich chłopców trenujących zapasy w klubie MKS „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Nowicki Maciej: Czucie przeciwnika w opinii wysoko zaawansowanych zawodników judo. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Owczarzak Rafał: Rozwój Klubu Sportowego „Triluks-Start” Gniezno w latach 1990-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Pawlicka Marzena: Działalność Ligi Obrony Kraju w sportach obronnych w Inowrocławiu w latach 1945-1988. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Pawłowicz Magdalena: Aktywność ruchowa a samoocena stanu zdrowia mieszkanek małych miast. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Pawłowski Mariusz: Geneza i działalność Górniczego Klubu Sportowego „Piotrcovia” w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1951-1970. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Pełka Dorota: Działalność sekcji lekkoatletycznej Grudziądzkiego Klubu Sportowego „Olimpia” w latach 1945-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Perkowski Dariusz: Ocena sprawności fizycznej ogólnej uczniów LO i Liceum Zawodowego w Szprotawie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Piekarczyk Andrzej: Działalność AZS Toruń w latach 1987-1997. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Pietrzak Tomasz: Założenia etyki niezależnej, chrześcijańskiej i marksistowskiej w sporcie zawodowym. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Pinkowski Sławomir: Analiza stałych fragmentów gry w atakowaniu zespołów uczestniczących w rozgrywkach europejskich w sezonie 1996/97. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Podgórski Dariusz: Geneza i działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Fortuna” w Wieleniu w latach 1988-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Polaszewski Wojciech: Czy hatha joga-joga ciała fizycznego może być drogą kształtowania zdrowia fizycznego i psychicznego we współczesnym świecie? Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Radwański Waldemar: Próba określenia wpływu zróżnicowanej masy i wielkości piłki na skuteczność rzutu do celu. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Radziukiewicz Marek: Rozwój fizyczny i zdolności motoryczne uczniów Technikum Budowlanego w Zielonej Górze. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Ratajczak Andrzej: Przyczyny i częstotliwość przejawiania się zjawisk patologicznych w życiu społecznym wsi Konotop. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Rojewska Beata: Wpływ sportu na wybrane cechy charakterologiczne u pływaków. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr M. Kołakowska-Kiełbasiewicz
 
Rozestwiński Leszek: Rozwój fizyczny i motoryczny młodzieży szkolnej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Róg Agnieszka: Sport akademicki w Słupsku w latach 1989-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Rudnicki Sebastian: Wysklepienie stóp a wytrzymałość pływacka studentek i studentów wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Rzeźniczek Marek: Próba oceny stopnia wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u chłopców trenujących i nietrenujących. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Rzeźniczek Sylwia: Próba oceny współzależności stopnia wysklepienia stóp w aspekcie budowy somatycznej 15-letnich chłopców. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Samólnik Andrzej: „Kurier Lubelski” jako źródło informacji o sporcie zapaśniczym w okresie od 1980-1989 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Sawicka Renata: Uwarunkowania rodzinne trudności wychowawczych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr M. Kołakowska - Kiełbasiewicz
 
Sienkiewicz Krzysztof: Zmiany aktywności kinazy kreatynowej u wioślarzy wywołane wysiłkiem fizycznym w różnych okresach cyklu treningowego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Siekierski Paweł: Ocena wysklepienia stóp dzieci i ich rodziców z miejscowości Zelów. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Skibińska Zofia: Wpływ kultury fizycznej na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki
 
Słomianna Mirosława: Zastosowanie step-testu YMCA do oceny i porównania wydolności fizycznej starszych. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Słomiński Tomasz: Ocena wydolności kobiet w wieku starszym pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Żarach. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Smaż Tomasz: Ocena wydolności fizycznej kobiet w wieku starszym o zwiększonej aktywności fizycznej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka
 
Sobczak Tomasz: Problemy organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w świetle wybranych publikacji (1990-1998). Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Sobera Agnieszka: Analiza wybranych problemów kultury fizycznej na łamach gazety „Sport” w latach 1988-1989. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Stanisławski Michał: Analiza obciążeń treningowych kadry narodowej w zapasach w stylu wolnym w cyklach olimpijskich „Barcelona ‘92” i „Atlanta ‘96”. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Staszak Adam: Absencja poszpitalna dzieci szkół podstawowych na zajęciach szkolnych i wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. w roku 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Strzelecki Tomasz: Sprawność ogólna i specjalna na podstawie badań uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Suszek Zbigniew: Rozwój Klubu Sportowego „Lubuszanin” w Drezdenku w latach 1985-1995. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Swontek-Brzeziński Robert: Porosty fragmentu północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Ludwik Lipnicki
 
Szadzewicz Sebastian: Geneza i rozwój Miejskiego Klubu Sportowego „Olimp” Złocieniec w latach 1948-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Szczepaniak Tomasz: Stan wysklepienia stóp chłopców w wieku 13-15 lat. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Szymczak Artur: Próba określenia zróżnicowania poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców rozpoczynających i kończących naukę w Technikum Elektrycznym i Liceum Ogólnokształcącym nr VII w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Szyłko Agnieszka: Poziom wiedzy specjalistycznej zawodników i zawodniczek uprawiających piłkę siatkową w ZKS „Stilon” i „Skra” Warszawa. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Śliwińska Aneta: Organizacja i zarządzanie szkołą średnią w latach 1989-1998 na przykładzie Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Śliwińska Ewa: Analiza wybranych problemów kultury fizycznej na łamach gazety „Sport” w latach 1984-1985. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Śpiewak Mariusz: Działalność Górniczego Klubu Sportowego „Piotrcovia” w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1970-1983. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Światkowski Tomasz: Organizacja i zarządzanie oświatą publiczną w mieście i gminie Lidzbark w latach 1994-1998, na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Świech Cezary: Kultura fizyczna osób w wieku poprodukcyjnym na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki
 
Świercz Krzysztof: Analiza działań ofensywno-defensywnych finalistów Mistrzostw Świata w piłce nożnej Francja 98. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Świstak Joanna: Zmienność w wysklepieniu stóp 7-14-letnich dzieci z miejscowości Jasło. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Teślak Piotr: Zastosowanie testu YMCA do oceny wydolności fizycznej starszych kobiet. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Tomaszewski Andrzej: Celność rzutów do tarczy oraz poziom siły statycznej początkujących zapaśników. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Tomiałowicz Zbigniew: Powstanie i rozwój OYAMA karate w Polsce w latach 1991-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Topolski Piotr: Poziom rozwoju fizycznego i wybranych cech motorycznych 15-letnich uczniów Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Rudzie Śląskiej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Turkiewicz Mirosław: Sport zapaśniczy w Polsce w latach 1950-1970 w świetle wybranych tytułów prasy sportowej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Tworek Piotr: Rozwój fizyczny i motoryczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Tyburski Michał: System wartości studentów AWF. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr M. Kołakowska-Kiełbasiewicz
 
Udycz Anna: Zachowanie się stóp pod wpływem treningu zapaśniczego zawodniczek kadry Polski i zagranicznej. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Walędziak Wojciech: Rozwój oraz działalność sportowa w mieście Przasnysz
w latach 1918-1982. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Wasilkiewicz Krzysztof: Geneza i działalność KS „Miedź” w Legnicy w latach 1971-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Wągrowski Ireneusz: Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych 12-13 – letnich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żarach. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Wieczorek Agnieszka: Indywidualne środki bezpieczeństwa wśród dzieci jeżdżących na rowerze, deskorolce i łyżworolkach na terenie Wałbrzycha. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Winnicka Ewa: Fizyczny i intelektualny rozwój dzieci wynikający ze struktury doboru małżeństw. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki
 
Wiśniewski Bartosz: Analiza stałych fragmentów gry zespołów uczestniczących w Mistrzostwach Świata Francja 98. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Władarski Jacek: Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Lidia Gębka
 
Wojciechowski Rafał: Rozwój karate tradycyjnego w Polsce w latach 1990-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Zbigniew Szafkowski
 
Wolska Agata: Wybrane elementy koordynacji ruchowej u zawodników i zawodniczek judo. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Woroniuk Agnieszka: Analiza wybranych problemów kultury fizycznej na łamach gazety „Sport” w latach 1990-1991. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Woś Wojciech: Rozwój sportu w mieście Skwierzyna w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Woziński Marek: Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia piłkarzy II-ligowego „Widzewa” Łódź. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Woźniak Krzysztof: Rozwój fizyczny i motoryczny 15-letnich uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Wróblewski Michał: Rozwój kultury fizycznej w polskim gimnazjum w Kwidzynie w latach 1937-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Zakierski Radosław: Rozwój sekcji jeździeckiej Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanin” Kwidzyn w latach 1964-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Zalewski Marcin: Zależność między czasem reakcji prostej a wybranymi uzdolnieniami motorycznymi u pływaków Klubu Sportowego „MKP Gorzów Wlkp.” Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Zapart Marianna: Ocena wydolności i aktywności fizycznej kobiet w starszym wieku mieszkających na wsi. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Żabczak Jakub: Poziom wiedzy specjalistycznej koszykarzy II ligowych klubów MTK „Kotwica” Kołobrzeg i AZS Szczecin oraz III ligowego ZSZ UKS „Iskra” Białogard. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Żuchowicz Paweł: Analiza sposobów zdobywanych bramek przez piłkarzy nożnych w ligach europejskich. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Żurawik Robert: Wybrane aspekty alkoholizowania się młodzieży na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie. Gorzów Wlkp.: IWF 1999.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bogdan J. Kunicki