Godziny otwarcia Biblioteki ZWKF od 1 października 2020 r.

Godziny otwarcia czytelni:
• poniedziałek – czwartek: godz. 10.00 – 14.00
• sobota: nieczynna
W czytelni może przebywać jednorazowo maksymalnie
 10 czytelników.


Godziny otwarcia wypożyczalni:
• wtorek – piątek: godz. 10.00 – 13.00
• sobota: nieczynna
W wypożyczalni może przebywać jednorazowo
 1 czytelnik.

 

Sala dostępu do baz przy Wypożyczalni jest nieczynna do odwołania

Dodatkowe zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych  przyjęto,  zgodnie z Zarządzeniami nr 33/2020 i nr 42/2020 Rektora AWF w Poznaniu oraz w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki,  na podstawie  zaleceń  określonych  w  „Wytycznych dla funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Od 1.10.2015 dostęp do baz EBSCO z komputerów spoza sieci uczelnianej jest możliwy tylko przez serwer PROXY.
Formularz zgłoszenia wypełnia się w Bibliotece ZWKF.