Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z dnia 23 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19,  biblioteka będzie funkcjonowała  w ograniczonym zakresie.

Będzie czynna tylko wypożyczalnia, aby umożliwić czytelnikom wypożyczenia i zwroty książek oraz podpisywanie obiegówek.

Biblioteka będzie czynna od 15 czerwca 2020 :
poniedziałek, środa, piątek 1000 - 1300

(do odwołania)

 

 

Od 1.10.2015 dostęp do baz EBSCO z komputerów spoza sieci uczelnianej jest możliwy tylko przez serwer PROXY.
Formularz zgłoszenia wypełnia się w Bibliotece ZWKF.