2008
Lamcha Łukasz: Stronność w zakresie techniki sportowej u zawodników światowej klasy w piłce siatkowej na podstawie obserwacji ligi światowej 2007. Podlaska Kultura Fizyczna 2008, 5 (1) s. 21-23
 
Lamcha Łukasz: Stronność w zakresie techniki sportowej u zawodników światowej klasy w piłce siatkowej na podstawie obserwacji ligi światowej 2007. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2008, (4) s. 7-9
1 pkt. Lista MNiSW
 
2009
Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz: Stronne różnicowanie techniki wysoko zaawansowanych zawodników w siatkówce. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2009, (5) s. 5-10
1 pkt. Lista MNiSW

2010
Stronczyński W., Starosta W., Lamcha Łukasz: Wpływ rytmu i arytmii ruchów na skuteczność gry w siatkówce. W: Starosta W.,  Stronczyński W.: Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów. Warszawa ; Białystok: Wydaw. INTERGRAF 2010, s. 179-188
3 pkt. rozdział

Lamcha Łukasz, Stronczyński W., Starosta W.: Rytm w sposobie wykonania zagrywki i jej wpływ na skuteczność gry czołowych siatkarzy świata. W: Starosta W., Stronczyński W. : Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów. Warszawa ; Białystok: Wydaw. INTERGRAF 2010, s. 264-270
3 pkt. rozdział
 
2011
Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz: Ocena związku zdolności rytmizacji ruchów z poziomem techniki piłkarzy nożnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 479-487. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział
 
2012
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Łojewski Jan: Historical aspects of the application of human engineering in sports. W: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník / [aut. Merica Marián et al.]. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita 2012, s. 227-232
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

 Lamcha Łukasz, Skrypko Anatol, Łojewski Jan, Doliński Michał: Analiza skuteczności gry w ofensywie prawo i leworęcznych siatkarzy światowej klasy. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 16. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2012, s. 309-317
4 pkt. rozdział

 Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Łojewski Jan: Stosowanie antropotechniki w aktywności ruchowej ludzi w ujęciu retrospektywnym. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 16. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2012, s. 327-335
4 pkt. rozdział

Lamcha Łukasz, Starosta Włodzimierz: Nowa metoda rejestracji i analizy treści gry w siatkówce. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2012, (8) s. 63-68
2 pkt. Lista „B” MNiSW
 
2013
Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Stronczyński Włodzimierz: Rytm w wykonaniu zagrywki i jego wpływ na skuteczność gry czołowych siatkarzy świata. W: Ruch a zdrowie : wybrane problemy. Pod red. Doroty Kozłowskiej, Krzysztofa Ludwika Sobolewskiego. Białystok: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki 2013, s. 124-129
4 pkt. rozdział
 
Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Kłodawski Adrian: Efektywność gry „jeden przeciwko jednemu” młodych piłkarzy nożnych z uwzględnieniem wpływu wybranych zdolności ruchowych i umiejętności technicznych. W: Ruch a zdrowie : wybrane problemy. Pod red. Doroty Kozłowskiej, Krzysztofa Ludwika Sobolewskiego. Białystok: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki 2013, s. 135-140
4 pkt. rozdział

Lamcha Łukasz, Starosta Włodzimierz: Wpływ stronnego zróżnicowania techniki na skuteczność wysoko zaawansowanych siatkarzy lewo- i praworęcznych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2013, (3) s. 277-289
2 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 4,44

Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Fenczyszyn Artur: Znaczenie „czucia piłki” u siatkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowego. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2013, (9) s. 108-115
3 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 3,17

Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Fenczyszyn Artur: Znaczenie „czucia boiska” i jego uwarunkowania w opinii siatkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowego. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2013, (9) s. 126-132
3 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 3,17
 
2014
Lamcha Łukasz, Łojewski Jan: Zabawy wczesnoszkolne – podstawowe sposoby przemieszczania się po boisku w piłce siatkowej. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 115-131
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Guba Wladimir, Sikora Eleonora, Lamcha Łukasz: Program szkolenia piłkarzy w wieku 8-18 lat na Białorusi. W: Systemy szkolenia piłkarzy w wybranych krajach i klubach europejskich. Badania wspomagające efektywność szkolenia w Polsce. Red. Aleksander Stuła. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska 2014, s. 35-46
4 pkt. rozdział

Guba Wladimir, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora: Teoretyczno-metodyczna kontrola przygotowania piłkarzy nożnych. W: Systemy szkolenia piłkarzy w wybranych krajach i klubach europejskich. Badania wspomagające efektywność szkolenia w Polsce. Red. Aleksander Stuła. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska 2014, s. 47-56
4 pkt. rozdział
 
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Progressivnye tehnologii i metody v fizičeskom vospitanii i sportivnoj trenirovke. W: Sovremennoe sostoânie i puti razvitiâ sistemy povyšeniâ kvalifikacii i perepodgotovki specialistov v oblasti fizičeskoj kultury i sporta. Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Minsk, 21 noâbrâ 2014 g. Redkol. T. D. Polâkova [i dr.] Minsk: BGUFK 2014, s. 105-111
5 pkt. rozdział w jęz. ros.

Skrypko Anatol, Sikora Eleonora, Lamcha Łukasz, Janiak Arkadiusz: Nowoczesne technologie w kulturze fizycznej i sporcie. W: Aktualne wyzwania w zakresie rehabilitacji i kultury fizycznej. I Konferencja naukowo-dydaktyczna. Pod red. Arkadiusza Janiaka. Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2014, s. 85-107
4 pkt. rozdział
 
2015
Skrypko Anatol, Łojewski Jan, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora: Vliânie reakcii na rezultativnost’ priema podači u volejbolistov. W: Innovacionnye tehnologii v podgotovke vysokokvalificirovannyh sportsmenov v usloviâh učiliŝ olimpijskogo rezerva : sbornik naučnyh trudov V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (g. Smolensk, 29-31 ânvarâ 2015 goda). Pod red. G. N. Greca, Û. A. Glebova. Smolensk: SGUOR 2015, s. 330-335
5 pkt. rozdział w jęz. ros.

Stronczyński Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Łojewski Jan, Skrypko Anatol, Dąbkowska P.: Związek skuteczności działań techniczno-taktycznych siatkarzy z poziomem zdolności kondycyjnych, cech morfologicznych i wydolności fizycznej. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte. Materialy IX Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2015, s. 150-157
4 pkt. rozdział

Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Fenczyszyn Artur: Znaczenie „czucia piłki”, jej struktura, uwarunkowania i kształtowanie w opinii siatkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowego. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 307-323. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział

Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Fenczyszyn Artur: Znaczenie „czucia boiska”, jego struktura, uwarunkowania i kształtowanie w opinii siatkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowego. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 323-335. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział

Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Faściszewski Jarosław: Struktura i uwarunkowania „czucia tyczki” u lekkoatletów specjalizujących się w skoku o tyczce w opinii wysoko zaawansowanych zawodników. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 483-505. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział

Guba Vladimir, Khrustalyov German, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Methodology of management of competitive activity in sports. W: Vedecké Práce K[atedra] S[ociálnych] S[lužieb] a P[oradenstva] 2015 : vedecký zborník. Ved. ed. Marián Merica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2015, s. 79-84. ISBN 978-80-8105-733-5
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Łojewski Jan, Lamcha Łukasz, Skrypko Anatol, Parkitny Dariusz: Zależność między poziomem techniki siatkarek w wieku 10-12 lat a zdolnościami koordynacyjnymi i psychicznymi. W: Vedecké Práce K[atedra] S[ociálnych] S[lužieb] a P[oradenstva] 2015 : vedecký zborník. Ved. ed. Marián Merica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2015, s. 153-165. ISBN 978-80-8105-733-5
4 pkt. rozdział

Rodin Andrey, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Interrelation of individual tactical actions with psychomotor abilities of volleyball players. W: Vedecké Práce K[atedra] S[ociálnych] S[lužieb] a P[oradenstva] 2015 : vedecký zborník. Ved. ed. Marián Merica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2015, s. 256-262. ISBN 978-80-8105-733-5
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

2016
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora, Wąwoźny A.: Poziom zdolności motorycznych dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczestniczących w dodatkowych zajęciach z piłki nożnej. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Smolensk, 27-28 ânvarâ 2016 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. = Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : Материалы X Международной научно-практической конференции / под общ. ред. к.п.н., доц. А.В. Родина (г. Смоленск, 27-28 января 2016 года). Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2016, s. 137-145. ISBN 978-5-94578-113-9
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora: Ewolucja sportów pod wpływem postępu naukowo-technologicznego w XX i XXI wieku. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 2 : Kultura fizyczna w Polsce Ludowej. Pod red. Leonarda Nowaka, Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, s. 177-193. ISBN 978-83-944834-0-1
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Sikora Eleonora, Lamcha Łukasz, Łojewski Jan: Obrazovatel'nye urovni v VYZah fizičeskoj kul'tury v Pol'še. W: Sovremennye tendencii v dopolnitel'nom obrazovanii vzroslyh : materialy III Meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencji, Minsk 21 oktâbrâ 2016 g. Čast' 2. – Minsk: Respublikanskij Instytut Vysšej Školy 2016, s. 145-148. ISBN 978-985-586-007-6 (Č. 2)
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy

Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora, Rodin Andrey: Vliânie naučno-tehničeskogo progressa na razvitie sporta. W: Integrativnye processy i mežpredmetnye svâzi v systeme obrazowani fizičeskoj kul'tury i sporta : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva 20-21 dekabrâ 2016 g. Pod red. V. P. Guby. Moskva: Izdatel'stvo "Sportivnaâ Kniga" 2016, s. 237-247. ISBN 978-5-91812-112-2
5 pkt. rozdział w jęz. rosyjskim
 
Guba Vladimir, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: The gathering of highly qualified teams in conditions of modern phenotypic's diversity. W: Vedecké Práce K[atedra] S[ociálnych] S[lužieb] a P[oradenstva] 2016 : vedecký zborník. Ved. ed. Marián Merica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2016, s. 77-82. ISBN 978-80-8105-802-8
5 pkt. rozdział
 
Lamcha Łukasz, Skrypko Anatol, Guba Vladimir, Wąwoźny Adam: Rozwój motoryczny dzieci uczestniczących w zajęciach piłki nożnej. W: Vedecké Práce K[atedra] S[ociálnych] S[lužieb] a P[oradenstva] 2016 : vedecký zborník. Ved. ed. Marián Merica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2016, s. 137-145. ISBN 978-80-8105-802-8
5 pkt. rozdział
 
Lamcha Łukasz, Skrypko Anatol, Guba Vladimir, Doliński Michał: Analiza skuteczności zagrywki i ataku wysokokwalifikowanych siatkarzy. W: Vedecké Práce K[atedra] S[ociálnych] S[lužieb] a P[oradenstva] 2016 : vedecký zborník. Ved. ed. Marián Merica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2016, s. 146-151. ISBN 978-80-8105-802-8
5 pkt. rozdział
 
Kulišenko Irina, Rodin Andrey, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Sistema ocenki kačestva obrazovatel'nogo processa v vuzah po discipline "Sportivnye igry" = Система оценки качества образовательного процесса в вузах по дисциплине «Спортивные игры». W: Voprosy fizičeskogo vospitaniâ studentov vuzov: sbornik naučnyh statej. Vypusk 12. =  Вопросы физического воспитания студентов вузов: сб. науч. ст. Вып. 12.  Red. Viktor Koleda. Minsk: Belorusskij Gosudarstviennyj Universitet 2016, s. 94-98. ISSN 1995-5625
5 pkt. rozdział
 
Skrypko Anatol, Rodin Andrey, Zaharov Pavel, Lamcha Łukasz: Obosnovanie normativov podgotovlennosti basketbolistov v godičnom trenirovočnom cikle = Обоснование нормативов подготовленности баскетболистов в годичном тренировочном цикле. W: Voprosy fizičeskogo vospitaniâ studentov vuzov: sbornik naučnyh statej. Vypusk 12. =  Вопросы физического воспитания студентов вузов: сб. науч. ст. Вып. 12.  Red. Viktor Koleda. Minsk: Belorusskij Gosudarstviennyj Universitet 2016, s. 151-157. ISSN 1995-5625
5 pkt. rozdział
 
2017
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Technology training athletes using vibration method and other technical means. W: Multiplicity of sport science in practice : abstracts. Ed. Juris Grants. Riga: Latvian Academy of Sport Education 2017, s. 93-94. 10th Baltic Sport Science Conference, April 26-28, 2017 Riga, Latvia. ISBN 978-9934-520-33-4

 
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora, Skrypko Denis: Sterowanie procesem szkoleniowym na podstawie metrologii sportowej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 2017, 16(1) s. 129–138. doi.org/10.16926/kf.2017.16.08
http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202017/Kultura%20fizyczna%2016_1_druk%20(2).pdf
8 pkt. Lista "B" MNiSW
 
Guba Vladimir, Marinach Vitalij, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: An integrated approach in assessment of the functional status of professional athletes. W:  Vedecký zbornik 2017 : Žiak, pohyb, edukácia. Scientific proceedings 2017. Red. Marián Merica. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, s. 74-80. ISBN 978-80-223-4370-1
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.
 
Rodin Andrey, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Identification of components of individual tactical actions of athletes in game sports. W: Vedecký zbornik 2017 : Žiak, pohyb, edukácia. Scientific proceedings 2017. Red. Marián Merica. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, s. 287-294. ISBN 978-80-223-4370-1
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.
 
 
Sikora E., Skrypko D. A., Skrypko A. D., Lamcha Ł.: Podgotovka naučno-pedagogičeskih kadrov po fizičeskoj kul'ture v Pol'še=Подготовка научно-педагогических кадров по физической культуре в Польше. W: Naučnoe obosnovanie fizičeskogo vospitaniâ, sportivnoj trenirovki i podgotovki kadrov po fizičeskoj kul'ture, sportu i turizmu : materialy XV Meždunarodnoj naučnoj sessii po itogam NIR za 2016 god, posvâŝennoj 80-letiû universiteta. Minsk, 30 marta-17 maâ 2017 g. Č. 2. Red. T. D. Polâkova. Minsk: BGUFK 2017, s. 347-355. ISBN 978-985-569-159-5 (č. 2) =Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Международной научной сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 80-летию университета. Минск, 30 марта-17 мая 2017 г. Ч. 2. Pед. Т. Д. Полякова. Минск: БГУФК, 2017. с. 347-355. ISBN 978-985-569-159-5 (ч. 2)
5 pkt. rozdział
 
Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Żurek Piotr: Pojęcie, struktura i uwarunkowania "czucia piłki" oraz ich znaczenie dla odnoszenia sukcesów sportowych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2017, (1-4) s. 137-145
http://www.arlrw.usz.edu.pl;
4 pkt. Lista "B" MNiSW


Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz: Technology training athletes using vibration method and other technical means. LASE Journal of Sport Science 2017, 8(1) s. 54-66. DOI: 10.1515/ljss-2016-0048
http://journal.lspa.lv/files/2017_1/LASE_2017_1.pdf;
5 pkt. Lista "B" MNiSW

Skrypko Anatol, Janiak Arkadiusz, Lamcha Łukasz, Szewczyk Piotr: Ćwiczenia stymulacyjne i gry w zajęciach prozdrowotnych ludzi w starszym wieku. W: Etyczne i biologiczne aspekty procesu starzenia się organizmu człowieka. Red. Maciej Pawlak, Włodzimierz Guzik, Arkadiusz Janiak, Piotr Szewczyk. Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 2017, s. 145-157. (Seria: Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ; 13). ISBN 978-83-65872-00-5
5 pkt. rozdział
0,6 arkusza wydaw.


2018
Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz, Lamcha Łukasz:  Rhythm in serves and its influence on play effectiveness of volleyball world elite athletes. W: 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 "Movement in Human Life and Health": proceedings. Poreč, Croatia, 24th-27th , June 2018. Eds. Mario Baić, Włodzimierz Starosta, Patrik Drid, Jan M. Konarski, Tomislav Krističević, Nebojša Maksimovič. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb 2018, s. 57-65 : rys., bibliogr., poz. 16, summ. (Seria: International Association of Sport Kinetics (IASK) vol. 43).
p-ISBN 978-86-6353-026-3
https://bib.irb.hr/datoteka/945370.Proceedings_of_14th_International_Scientific_Conference_of_Sport_Kinetics_2018.pdf


Starosta Włodzimierz, Włodarczyk Urszula, Lamcha Łukasz: Side movement differentiation in highly advanced competitors in the selected track-and-flield of exercises presentend on competitions. W: 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 "Movement in Human Life and Health": proceedings. Poreč, Croatia, 24th-27th , June 2018. Eds. Mario Baić, Włodzimierz Starosta, Patrik Drid, Jan M. Konarski, Tomislav Krističević, Nebojša Maksimovič. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb 2018, s. 91-99 : tab., bibliogr., poz. 30, summ. (Seria: International Association of Sport Kinetics (IASK) vol. 43).
p-ISBN 978-86-6353-026-3
https://bib.irb.hr/datoteka/945370.Proceedings_of_14th_International_Scientific_Conference_of_Sport_Kinetics_2018.pdf


Skrypko A., Lamcha Ł., Ânâk A., Ševčik P.: Tehnologii v fizičeskom vospitanii i sportivnoj trenirovke. W: Naučno-metodičeskoje obespečenie fizičeskogo vospitaniâ i sportivnoj podgotovki studentov vuzov. Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji, Respublika Belarus', Minsk, 1-2 noâbrâ 2018 g. Redkol. V.A. Koleda [i dr.]. Minsk: BGU 2018, s. 31-35. ISBN 978-985-566-633-0. [Elektronnyj resurs]


2019
Karpińska Aleksandra, Podciechowska Karolina, Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz: The level of global movement coordination, space-time orientation and jumping abilities of persons with different kinds of functional asymmetry - pilot study. Acta Kinesiologica 2019, 13(2) s. 19-27
http://actakinesiologica.com/wp-content/uploads/2019/12/3.Starosta-Vol.13.2.-3.pdf
140 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów