1994
Maciejewski Dariusz, Stuła Aleksander: Wytrzymałość tlenowa koszykarzy ZBR Warta Gorzów na podstawie wyników testu Conconiego. W: Międzyuczelniana Sesja Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1. Sekcja Przyrodnicza. Gorzów: PTNKF 1994, s. 77-82
1 pkt. pozostałe publikacje

1995
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola, Maciejewski Dariusz: Analiza porównawcza wyników wybranych elementów koordynacji ruchowej u koszykarek. W: An International Conference on Science in Sports Team Games. Ed. Józef Bergier. Biała Podlaska: IWFiS 1995, s. 291-295
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Dębczyńska Iwona, Łojewski Jan, Maciejewski Dariusz, Molski Dariusz, Płaczek Janusz: Symetria i asymetria elementów techniki w opinii zaawansowanych zawodników gier zespołowych. W: An International Conferece on Science in Sports Team Games. Ed. Józef Bergier. Biała Podlaska: IWFiS 1995, s. 194-198
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

1996
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz, Maciejewski Dariusz: The influence of graduated physical workload on the results of jumping ability of left and right legs in female basketball players. W: Sport Kinetics '95. Ed. Jitka Chytrackova, Milan Kohoutek. Prague: Charles University Faculty of Physical Education and Sport 1996, s. 379-382. 4th Iternational Scientific Conference, September 13-16, 1995. Conference Proceedings.
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings

1997
Maciejewski Dariusz, Stronczyński Włodzimierz: Simmetrirovanie kak element soveršenstvovanija techniki broskov v korzinu u vysokokvalificirovannych basketbolistok. W: Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Telesný Rozvoj a Pohybová Výkonnost Deti a Mládeže. Prešov:Vedecká Spoločnost pre Telesnú Výchovu a Šport Východoslovenská Pobočka Prešov 1997, s. 337–341
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: Morfologiczne uwarunkowania poziomu skoczności i koordynacji ruchowej u młodych koszykarek. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 43. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.

Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: The correlation between the level of jumping ability, motor cooronation and morphological ratios in young women practising basketball. W: Sport Kinetics '97. Theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice, Magdeburg, Germany, September 3-6 1997. Magdeburg: Otto von Guericke Universität Magdeburg 1997, s. 114-115. Abstracts.

1998
Płaczek Janusz, Maciejewski Dariusz: Zmiany poziomu koordynacji ruchowej w półrocznym cyklu szkolenia w piłce nożnej. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Lechosława B. Dworaka i Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 1998, s. 43–45. II Konferencja środowiskowa, Poznań 25 maja 1994 r. (Monografie Nr 328).
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Stronczyński Włodzimierz, Trzeciak Jerzy: Morphological conditions of jumping ability kinetic coordination in female basketball players. W: Sport Kinetics `97. Theories of human motor performance and their reflections in practice. Vol. 2 : Posters. [Ed. ] Peter Blaser. Hamburg: Verlag Czwalina 1998, s. 45-47. Magdeburg, September 3 - 6, 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: Morfologiczne uwarunkowania poziomu skoczności i koordynacji ruchowej u koszykarek. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego i Ryszarda Strzelczyka. Poznań: AWF 1998, s. 191–193. V Konferencja środowiskowa, Poznań 22 maja 1997 r. (Monografie Nr 335)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Maciejewski Dariusz, Stronczyński Włodzimierz: Niektóre koordynacyjne uwarunkowania skuteczności gry u koszykarek wysoko kwalifikowanych. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 29. Streszczenia

2001
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola: Wpływ wybranych wskaźników morfofunkcjonalnych na poziom skoczności u koszykarek. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Wiesława Osińskiego i Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 2001, s. 161–166. VI Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 1996 r. (Monografie Nr 333)
3 pkt. rozdział

2003
Maciejewski Dariusz: Weryfikacja arkusza obserwacji jako narzędzia usprawniającego kierowanie zespołem w grze. W: Zarządzanie i kierowanie w grach zespołowych. Red. nauk. Ryszard Panfil i Krzysztof Paluszek. Wrocław: Wydaw. WTN, 2003, s. 87-96. (Monografia - Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych nr 2/2003).
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Gry z piłką w kulturze fizycznej", Wrocław 2003.
3 pkt. rozdział

2005
Zieliński Janusz, Maciejewski Dariusz, Sasak Wojciech: The structure of coordination motor abilities in basketball players aged 13-14 and 15-16. W: Coordination motor abilities in scientific research. Ed. by Jerzy Sadowski. Biała Podlaska: Faculty of Physical Education 2005, s. 328-333. (Library series: Vol. 20)
8 pkt. rozdział w jęz. ang.

Wołosz Paweł, Maciejewski Dariusz, Bodasiński Sławomir: The correlation between conditional and coordination motor abilities in highly qualified female basketball players. W: Coordination motor abilities in scientific research. Ed. by Jerzy Sadowski. Biała Podlaska: Faculty of Physical Education 2005, s. 356-360. (Library series: Vol. 20)
8 pkt. rozdział w jęz. ang.

2006
Wołosz Paweł, Zieliński Janusz, Maciejewski Dariusz: Poziom wybranych koordynacyjnych i psychomotorycznych zdolności u koszykarek i koszykarzy w wieku 15-16 lat. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T. 3. Red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski. Warszawa: PTNKF 2006, s. 52-55

2009
Maciejewski Dariusz, Skrypko Anatol, Czubak Katarzyna: Ocena poziomu efektywności gry wysokokwalifikowanych koszykarek. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 321-335. (Seria: Monografie)
3 pkt. rozdział

2012
Maciejewski Dariusz, Kopaczewski Janusz: Pierwsze kroki w nauczaniu koszykówki : podręcznik dla studentów AWF, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów grup wstępnego szkolenia. Gorzów Wielkopolski: Wydaw. SONAR Literacki 2012, 158 s. ISBN 978-83-63189-07-5

2014
Maciejewski Dariusz, Kopaczewski Janusz, Stronczyński Włodzimierz: Skuteczność rzutów do celu piłkami o różnym rozmiarze i masie u dziewcząt trenujących koszykówkę i nietrenujących. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 162-178
4 pkt. rozdział