2005
Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Żurek Piotr, Miśko Jarosław: Poziom wydolności anaerobowo-fosfagenowej sprinterów oceniany testem ergometrycznym. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Pod red. nauk. Pawła Kowalskiego. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s.111-116. VI Konferencja Naukowa, Wrocław 8.12.2004r.
6 pkt. rozdział

Biernacki Jacek, Miśko Jarosław, Naczk Alicja: Struktura obciążeń treningowych zawodnika z klasą mistrzowską w skoku wzwyż w dwuletnim cyklu przygotowań. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Pod red. nauk. Pawła Kowalskiego. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 179-184. VI Konferencja Naukowa, Wrocław 8.12.2004r.
6 pkt. rozdział

Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Poziom wydolności anaerobowej-fosfagenowej dzieci trenujących piłkę siatkową. Med. Sportiva 2005, 9(2) supl. s. S106. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia
 
Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Level of anaerobic-phosphagenic efficiency in children volleyball players. Med. Sportiva 2005, 9(2) supl. s. S154. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
2006
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Wydolność anaerobowa – fosfagenowa dzieci trenujących siatkówkę. Wychow. Fiz. Sport 2006, 50 (2) s. 119-121

Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Anaerobic-phosphagenic capacity of adolescent volleyball players. Wychow. Fiz. Sport 2006, 50 (2) s. 123-124
4 pkt. Lista MNiSW ; IC 3,72

2007
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Kowalski Marek, Arlet Jarosław: Estimation of one-year rowing training efficacy on the basis of aerobik capacity changes. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14, suppl. s. 235-239

6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65

Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Adach Zdzisław: Influence of heavy weight training on phosphagenic-anaerobic capacity in prominent disabled weightlifters. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14(2) s. 131-135
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65

Brzenczek-Owczarzak W., Naczk A., Naczk M., Kowalski M., Arlet J.: Ocena skuteczności treningu w zakresie zmian wydolności tlenowej wioślarzy w rocznym cyklu treningowym. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : XV Konferencja Naukowa, Poznań, 24 maja 2007 r. : streszczenia. - [Poznań : Wydaw. AWF], 2007

2010
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Relationship between maximal rate of force development and maximal voluntary contraction. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(4) s. 301-306

6 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,14
 

2013
Naczk Alicja: (praca doktorska) Wpływ treningu inercyjnego na właściwości siłowo-szybkościowe mięśni kończyn górnych i dolnych. – Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach; rec., rec. prof. dr hab. Jan Chmura, dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2013, 88 k.

2014
Naczk Mariusz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Training effectiveness of the Inertial Training and Measurement System. Journal of Human Kinetics 2014, 44 s. 19-28
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,029

2015
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Inertial training: from the oldest devices to the newest Cyklotren technology. Trends in Sport Sciences 2015, 22(4) s.191-196
9 pkt. Lista "B" MNiSW

2016
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Efficacy of inertial training in elbow joint muscles: influence of different movement velocities. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016, 56(3) s. 223-231
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,215

Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Impact of inertial training on strength and power performance in young active men. Journal of Strength and Conditioning Research 2016, 30(8) s. 2107-2113; doi: 10.1097/JSC.0000000000000217;
30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,060

2017
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.

Naczk Mariusz, Łopaciński Artur, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Influence of short-term inertial training on swimming performance in young swimmers. European Journal of Sport Science 2017, 17(4) s. 369-377. DOI: 10.1080/17461391.2016.1241304;
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,576
 
 

2020
Naczk Mariusz, Marszałek Sławomir, Naczk Alicja: Inertial training improves strength, balance, and gait speed in elderly nursing home residents. Clinical Interventions in Aging 2020, 15 s. 177–184
https://www.dovepress.com/inertial-training-improves-strength-balance-and-gait-speed-in-elderly--peer-reviewed-article-CIA
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,585