1997
Niemczyn Dariusz, Szumska Elżbieta: Przydatność testów specjalnych według Narimanowa w selekcji i prognozowaniu wyników w 10-boju. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1997, s. 111-115. II Konferencja Naukowa, Wrocław 15-16 listopada 1996.
 
1998
Szumska Elżbieta,Wierzbicka Aniela, Niemczyn Dariusz: Analiza wyników uzyskanych przez dziewczęta na XXI Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF, 1998, s. 55-62. Konferencje Naukowe, Wrocław - Srebrna Góra 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział 

Szumska Elżbieta, Wierzbicka Aniela, Niemczyn Dariusz: Analiza wyników uzyskanych przez chłopców na XXI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 63-69. Konferencje Naukowe, Wrocław - Srebrna Góra 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział 

Niemczyn Dariusz
, Baranowska Alicja, Homza Tatiana, Nieścieruk-Szafrańska Barbara: Zależność między wydolnością beztlenową a wybranymi parametrami sprawności fizycznej u chłopców trenujących dziesięciobój i nietrenujących. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 43-47. Konferencje Naukowe, Wrocław - Srebrna Góra 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997.
 
1999
Szumska Elżbieta, Niemczyn Dariusz:Poziom zdolności motorycznych uczniów o zróżnicowanej liczbie godzin z wychowania fizycznego. W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Materiały pokonferencyjne [cz. 5] pod red. Stanisława Sochy. Katowice: AWF ; Pol. Stow. Sportu Kobiet 1999, s. 404-416.V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta IAAF Primo Nebiolo.
3 pkt. rozdział

2000
Niemczyn Dariusz:Dynamika zmienności zdolności kondycyjnych jako kryterium doboru młodych dziesięcioboistów. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zatoń. Wrocław: AWF 2000, s. 223-226
 
2001
Niemczyn Dariusz: Model mistrza jako podstawa doboru do szkolenia w wielobojach lekkoatletycznych. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zatoń. Wrocław: AWF 2001, s. 103-106
 
Niemczyn Dariusz, Szumska Elżbieta: Tempo wzrostu przygotowania technicznego jako kryterium doboru młodych dziesięcioboistów. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: Wydaw. AWF 2001, s. 177-184
3 pkt. rozdział 

2003
Niemczyn Dariusz: (Praca doktorska) Zmienność cech morfofunkcjonalnych dziesięcioboistów na różnym poziomie mistrzostwa sportowego. Wrocław: AWF 2003. Promotor: prof. nadzw. dr hab. Juliusz Migasiewicz.
 
2005
Miśko Jarosław, Niemczyn Dariusz, Zaleska Izabela: Analiza struktury obciążeń treningowych zawodniczki z klasą mistrzowską w skoku w dal.W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Red. nauk. Paweł Kowalski. Wrocław: Wydaw. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 185-188
 
Niemczyn Dariusz, Migasiewicz Juliusz, Miśko Jarosław: Analiza struktury obciążeń treningowych zawodnika z klasą mistrzowską w dziesięcioboju lekkoatletycznym. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Red. nauk. Paweł Kowalski. Wrocław: Wydaw. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 173-178
6 pkt. rozdział 

2006
Niemczyn Dariusz, Miśko Jarosław: Budowa ciała zawodników uprawiających dziesięciobój lekkoatletyczny na różnym poziomie mistrzostwa sportowego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 125-129
6 pkt. rozdział

2007
Migasiewicz Juliusz, Miśko Jarosław, Niemczyn Dariusz: Charakterystyka obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkolenia rekordzisty Polski w rzucie oszczepem. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2007, t.1; nr 25, s.172-175
2 pkt. Lista MNiSW 

Niemczyn
Dariusz, Migasiewicz Juliusz, Miśko Jarosław: Obciążenia treningowe w rocznym cyklu szkolenia zawodniczki uprawiającej rzut młotem na poziomie mistrzowskim. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2007, t.1, nr 25, s.176-180
2 pkt. Lista MNiSW

2014
Niemczyn Dariusz: Wybrane formy lekkoatletycznej aktywności w nauczaniu zintegrowanym. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 151-161
4 pkt. rozdział