1990
Radzińska Mariola:Fähigkeit zur Bewegungdifferenzierung der Sprungkraft des linken und rechten Beins. W: Bewegungskoordination im Sport. Beiträge von der Internationalen Wissenschaftichen Konferenz, Gorzów Wielkopolski 27 – 29 April 1990. Red. Włodzimierz Starosta. Warszawa; Gorzów Wielkopolski: Akademie für Körperkultur in Poznań Auswärtige für Leibeserziehung in Gorzów Wielkopolski; Sportinstitut in Warschau 1990, s. 139–145
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Radzińska Mariola:Zdolność do różnicowania ruchu – skoczności lewej i prawej kończyny dolnej. W: Koordynacja ruchowa w sporcie. Materiały z Konferencji Międzynarodowej, Gorzów Wielkopolski 27 – 29. 04. 1990. Praca zbior. pod red. Włodzimierza Starosty. Warszawa; Gorzów Wielkopolski: AWF w Poznaniu ZWWF w Gorzowie Wlkp.; Instytut Sportu 1990, s. 110–117
 
1991
Starosta Włodzimierz, Starischka Stepan, Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Bajdziński Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Próba ustalenia niektórych uwarunkowań rozwoju koordynacji ruchowej w treningu. W: Raport Instytutu Sportu. Warszawa: Instytut Sportu 1991, s. 11, 57
 
Radzińska Mariola:(Biogram) Christelbauer Ludwik (1873–1934). Wychow. Fiz. Sport 1991, 35 (1) s. 125–126
2 pkt. KBN
 
1992
Starosta Włodzimierz, Bajdziński Michał, Belej Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Poziom koordynacji ruchowej u dzieci Słowacji. W: Zbornik z 2 Vedeckého seminára Východoslovenskej pobočky Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. Prešov 11 septembra 1992. Prešov: [b. w.] 1992, s. 58-69
3 pkt. rozdział
 
Dębczyńska Iwona, Radzińska Mariola: Poziom koordynacji ruchowej i skoczności u dzieci słowackich. W: Zbornik z 2 Vedeckého seminára Východoslovenskej pobočky Vedeckej spoločnosti pre telesnú vychovu a šport. Prešov 11 septembra 1992. Prešov: [b. w.] 1992, s. 115–122
3 pkt. rozdział
 
Starosta Włodzimierz, Starischka Stephen, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola, Pończocha Ryszard: Suche nach den Abhängkeiten des Niveaus der Bewegungskoordination bei Kindern und Jugendlichen. Acta Univ.Palac. Olom. 1992 Gymn. 22, s. 251-258
4 pkt. KBN inne czasopismo recenzowane zagraniczne
 
Radzińska Mariola, W. Starosta, S. Starischka, H. Kos, I. Dębczyńska, M. Bajdziński: Das Niveau der Koordinationfahigkeit Sporttreibender und Nichtsporttreibender Junger Menschen aus verschiedener Lander. Acta Univ. Palac. Olom. 1992 Gymn. 22, s. 234-238
4 pkt. KBN inne czasopismo recenzowane zagraniczne
 
Starosta Włodzimierz, Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Bajdziński Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Wpływ zróżnicowanego obciążenia fizycznego na koordynację ruchową u zaawansowanych piłkarzy. Kult. Fiz.1992, 46 (5-6) s. 18-21
0,5 pkt. KBN
 
1993
Starosta W., Bajdziński M., Belej M., Dębczyńska I., Kos H., Radzińska M.: Poziom koordynacji ruchowej u dzieci Słowacji /Preszowa/. W: Zbornik z 2 Vedeckeho seminara Vychodoslovenskej Pobocky Vedeckej Spolocnosti pre Telesne Vychovu a Sport. Prešov 11 septembra 1992 Presov 1993 s. 58-69
3 pkt. rozdział
 
Radzińska Mariola: Die Gewandrheit im Springen bei den Personen vom Verschiedenen Alter in Sicht der Funktionellen Asymmetrie. W: Sport Kinetics’93. Proceeding of the 3rd International Conference. Poznań-Warszawa 1993, s. 681-686
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
Radzińska Mariola: Sravnitielnyj analiz rezultatov prigučesti polučennych različnymi sposobami izmierienja i sportsmienov. W: Izbrannyje aspekty sportivnoj motoriki. Brest 1993, s. 127-131
 
Starosta W., Adach Z., Adach J., Bajdziński M., Dębczyńska I., Kos H., Radzińska M.: The Influence of different exercise tests on movement coordination level on advanced soccer players. W: II World Congress of Science and Football. Eindhoven, E.& FN SPON, London 1993
 
1994
Belej Michal, Starosta Włodzimierz, Bajdziński Michał, Kos Henryk, Dębczyńska Iwona, Radzińska Mariola: Coordination skills in pupils between the ages 11-14 in Prešov. Telesna Výchova a Šport 1994, (1) s. 15-18
4 pkt. KBN inne czasopismo recenzowane zagraniczne
 
Radzińska Mariola: Die Gewandheit im Springen bei den Personen vom Verschiedenen Alter in Sicht der Funktionellen Asymmetrie. W: Sport Kinetics `93. Ed. by Wiesław Osiński, Włodzimierz Starosta. Poznań; Warszawa: AWF; Instytut Sportu 1994, s. 681–686. Proceedings of the 3rd International Conference.
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
 
1995
Starosta Włodzimierz, Bajdziński Michał, Belej Michal, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Poziom wybranych wskaźników zdolności koordynacyjnych u dzieci 10–14-letnich. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 1995, s. 23-29. I Konferencja Środowiskowa, Poznań 28 maja 1993 r. (Monografie Nr 318)
3 pkt. rozdział
 
Starosta W., Radzińska Mariola, Maciejewski D.: Analiza porównawcza wyników wybranych elementów koordynacji ruchowej u koszykarek. W: An International Conference on Science in Sports Team Games. Ed. Józef Bergier. Biała Podlaska: IWFiS 1995, s. 291-295. (Biblioteka MSMS.; vol.5)
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Stronne zróżnicowanie wyników skoczności u koszykarek różnego poziomu zaawansowania sportowego. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995 r. Poznań: AWF 1995, s. 66. Streszczenia.
 
 
1996
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz, Maciejewski Dariusz: The influence of graduated physical workload on the results of jumping ability of left and right legs in female basketball players. W: Sport Kinetics '95. Ed. Jitka Chytrackova, Milan Kohoutek. Prague: Charles University Faculty of Physical Education and Sport 1996, s. 379-382. 4th Iternational Scientific Conference, September 13-16, 1995. Conference Proceedings.
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
 
1997
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Rezultaty prygučesti u sportsmenov izbrannych vidov sporta v zavisimosti ot metoda izmerenija. W: Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Telesný Rozvojma Pohybová Vykonnost Deti a Mladeže. Usporiadal Milan Turek. Prešov: Vedecka Spoločnost pre Telesnú Výchovu a Šport Východoslovenská Pobočka Prešov 1997, s. 138–142. Prešov, Slovakia 7. - 9. Novembra 1996
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: Morfologiczne uwarunkowania poziomu skoczności i koordynacji ruchowej u młodych koszykarek. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 43. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: The correlation between the level of jumping ability, motor cooronation and morphological ratios in young women practising basketball. W: Sport Kinetics '97. Theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice, Magdeburg, Germany, September 3-6 1997. Magdeburg: Otto von Guericke Universität Magdeburg 1997, s. 114-115. Abstracts.
 
 
1998
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Stronczyński Włodzimierz, Trzeciak Jerzy: Morphological conditions of jumping ability kinetic coordination in female basketball players. W: Sport Kinetics `97. Theories of human motor performance and their reflections in practice. Vol. 2 : Posters. [Ed. ] Peter Blaser. Hamburg: Verlag Czwalina 1998, s. 45-47. Magdeburg, September 3 - 6, 1997.
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: Morfologiczne uwarunkowania poziomu skoczności i koordynacji ruchowej u koszykarek. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego i Ryszarda Strzelczyka. Poznań: AWF 1998, s. 191–193. V Konferencja środowiskowa, Poznań 22 maja 1997 r. (Monografie Nr 335)
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Interdependence of the jumping ability results obtained via different measurement methods. W: Sport Kinetics `97. Theories of human motor performance and their reflections in practice. Vol. 2 : Posters. [Ed.] Peter Blaser. Hamburg: Verlag Czwalina 1998, s. 97-100. Magdeburg, September 3 - 6, 1997.
 
 
1999
Radzińska Mariola: (Praca doktorska) Wybrane uwarunkowania poziomu zdolności skocznościowych i analiza metod jego pomiaru. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta. Poznań: AWF 1999.
 
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Critical periods in the development of jumping abilities. W: Sport Kinetics `99. [Ed.] Vojko Strojnik, Anton Ušaj. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport 1999, s. 289-291. 6. Conference, Ljubljana, Slovenia September 1st – 4th 1999. Proceedings I.
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
 
2000
Starosta Włodzimierz, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: O trafności samooceny zawodnika w doskonaleniu techniki sportowej. Wychow. Fiz. Sport 2000, 44 (2) s. 69-77
2 pkt. KBN
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Results of jumping abilities in relation to measurements with different methods. W: 2000 Pre – Olympic Congress. International Congress on Sport Science, Sports Medicine and Physical Education, Brisbane, Australia 7 – 12 September 2000. Book of Abstracts.
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola:Sensitive and critical periods in the development of jumping abilities in both sexes. W: 2000 Pre – Olympic Congress. International Congress on Sport Science, Sports Medicine and Physical Education, Brisbane, Australia 7 – 12 September 2000. Book of Abstracts.
 
Radzińska Mariola: Różne formy aktywności rekreacyjnej w procesie wychowania a własne zachowania wolnoczasowe nauczycieli wychowania fizycznego. W: Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku. Praca zbior. pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz – Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. Poznań: Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego 2000, s. 128-133
3 pkt. rozdział
 
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Stronne zróżnicowanie wyników skoczności u koszykarek o różnym poziomie zaawansowania sportowego. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego, Lechosława B. Dworaka, Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 2000, s. 59-62. III Konferencja środowiskowa, Poznań 25 maja 1995 r. (Seria Monografie Nr 331)
 
 
2001
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Comparison of jumping ability measured by different methods in sportsmen. Biology of Sport 2001, 18 (3) s. 245-251
7 pkt. KBN ; IF 0,255 ; IC 10,34
 
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Correlation of the jumping abilities level and the ability to movement differentiation. Acta Kines. Univ. Tartuensis 2001, 6 suppl. s. 220-223
2 pkt.
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Próba interpretacji biologicznego minimum dziennej aktywności ruchowej człowieka. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2001, s. 9-15
3 pkt. rozdział
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Results of the jumping abilities measuremensts collected by different methods. W: Sport Kinetics `99. [Ed.] Bojan Jošt. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport 2001, s. 74-77. 6. Conference Ljubljana, Slovenia September 1st – 4th 1999. Proceedings II.
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola: Wpływ wybranych wskaźników morfofunkcjonalnych na poziom skoczności u koszykarek. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Wiesława Osińskiego i Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 2001, s. 161– 166. VI Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 1996 r. (Monografie Nr 333)
3 pkt. rozdział
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Porównanie wyników skoczności uzyskanych różnymi metodami pomiaru. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Wiesława Osińskiego i Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 2001, s. 215– 218. VI Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 1996 r. (Monografie Nr 333)
 
2002
Nowak Maria, Radzińska Mariola: Możliwości podejmowania aktywności ruchowej w zależności od płci. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 99-104
 
3 pkt. rozdział

Radzińska Mariola
, Starosta Włodzimierz: Okresy sensytywne w rozwoju zdolności skocznościowych u osób w wieku 9 – 24 lat. Med. Sport. 2002, 18 (7) s. 232. Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa 12-14 września 2002 r. Streszczenia.
 
Radzińska Mariola: Standardy kompetencji zawodowych nauczyciela wf warunkujące efektywność procesu kształcenia i wychowania fizycznego. W: Zdrowie i sport w edukacji globalnej. Red. nauk. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski. Warszawa: AWF ; Klub Fair Play PKOl 2002, s. 147–152
3 pkt. rozdział
 
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Znaczenie, rodzaje i struktura skoczności oraz jej uwarunkowania = The importance, kinds and structures of the jumping ability and its determining factors. Gorzów: IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, 168 s.
18 autorstwo monografii
 
 
2003
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Functional asymmetry of jumping abilities in children and adults. W: Sport Kinetics 2003. New ideas in sport sciences: current issues and perspectives. Part: 1. Ed. by Włodzimierz Starosta, Wiesław Osiński. Warsaw; Poznan; Leszno: Wydaw. Państw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie 2003, s. 225–228. 8 th International Scientific Conference, 11th Conference “Physical Education and Sport in Scientific Researches. (Library series: Vol. 15)
 
Radzińska M., Starosta W.: Functional asymmetry of jumping abilities in children and adults. W: Book of abstracts. International Association of Sport Kinetics, Rydzyna 2003, s. 117
 
Radzińska Mariola,Starosta Włodzimierz: Okresy sensytywne w rozwoju zdolności skocznościowych u osób w wieku 9–24 lat = Sensitive periods in the development of jumping abilities in persons age 9-24 years. Medycyna Sportowa 2003, 19 (8) (9/10), s. 323–328
2 pkt. KBN ; IC 4,18
 
 
2004
Radzińska Mariola, Botwina Ryszard: Morphological conditionings of the jumping abilities of children and young people. Česká Antropologie 2004, 54, s. 167–168
2 pkt. KBN
 
Radzińska Mariola, Kulisa Teresa: Rodzaje kompetencji zawodowych nauczyciela wf warunkujących efektywność procesu kształcenia i wychowania fizycznego. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kultury Fizycznej 2004, s. 213–217
 
Starosta W., Radzińska M.: Znaczenie, rodzaje i struktura skoczności oraz jej uwarunkowania. Poradnik szkoleniowy. Lekkoatleta 2004, (4) s. 13-14
 
2005
Radzińska Mariola: Identyfikacja zjawiska agresji w szkole. Przyczyny i uwarunkowania. W: Materiały ze szkolenia pod hasłem: Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych, Torzym-Garbicz 17-18 listopada 2005. Gorzów Wielkopolski: Wydaw. OSGRAF 2005, s. 7-16
 
Starosta W., Radzińska M.: Results f the jumping ability measurements collected by different methods. W: 7th Scientific Conference “Application of scientific research on sport training”, Serres, Greece 2-4 December 2005, s. 49-50. Abstracts.
 
Starosta, W., Radzińska, M.: The correlation of the flexibility in hip joints and jumping abilities at figure skating competitors. W: Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice. Eds. W. Starosta, S. Squatrito. Bologna: International Association of Sport Kinetics, Centro Universitario Sportivo Bolognese 2005, 553-554. (IASK Library series: Vol. 21)
 
2006
Tomczak Marzena, Radzińska Mariola: Doping a absolutyzacja wyniku w sporcie = Doping and absolutization of achievement in sport. Medicina Sportiva 2006, 10 (3) supl. s. S353-S356. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie”, Wrocław 2-3 czerwca 2006.
 4 pkt. Lista MNiI ; IC 5,89

2007
Radzińska Mariola, Fiedor Marian: Standardy kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego warunkujących efektywność procesu kształcenia i wychowania fizycznego. W: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych. T. 2. Red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, s. 222-227
3 pkt. rozdział
 
2008
Radzińska Mariola: Wybrane zagadnienia z pedagogiki : przewodnik do ćwiczeń dla studentów wychowania fizycznego. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2008, 131 s. (Seria: Skrypty Nr 150)
 
2009
Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Trafność samooceny zdolności różnicowania ruchu w zakresie wysokości wyskoku u zawodników i osób nietrenujących. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 169. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r. [Streszczenie]
 
Radzińska Mariola, Tomczak Marzena: Pedagogiczne aspekty kształtowania samooceny zawodnika jako element skutecznego wspomagania w sporcie. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 170. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r. [Streszczenie]
 
Nowak Maria, Radzińska Mariola, Rynkiewicz Tadeusz: Women’s free time versus professional work and family and household duties. Human Movement 2009, 10(2) s. 182-189
9 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,75
 
Nowak Maria, Rynkiewicz Tadeusz, Radzińska Mariola, Starosta Włodzimierz: Conditions of a sporting lifestyle in 20-75-year-old polish women. Acta Kinesiologica 2009, 3 (2) s. 19-25
2 pkt. czasopismo zagr. nieposiadające IF wydawane w jęz. ang. ; IC 5,21
 
2010
Biczysko Grażyna, Radzińska Mariola: Kształtowanie obrazu współczesnego sportu przez media, kibiców, system sportowy. W: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku. Red nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki. Warszawa: AWF ; Polska Akademia Olimpijska 2010, s. 109-115
3 pkt. rozdział
 
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola, Rynkiewicz Tadeusz: Współzależność wyników różnych pomiarów gibkości w stawach biodrowych i skoczności u zawodniczek łyżwiarstwa figurowego Finlandii. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2010, (6) s. 79-81
1 pkt. Lista MNiSW

Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Selection procedure of measurement most objective methods of level jumping ability in sportsmen. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health 2010, 10(2) supplement pp. 628-633

2012
Starosta Włodzimierz, Radzińska Mariola: Współzależność wyników gibkości w stawach biodrowych i skoczności u zawodniczek łyżwiarstwa figurowego Finlandii. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2012, (8) s. 100-102
2 pkt. Lista „B” MNiSW  
 
2013
Radzińska Mariola, Nowak Maria, Nowak Leonard: Motivaciâ vybora fizkulturnogo obrazovaniâ i professionalnye interesy buduščih specialistov po fizičeskomu vospitaniu. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 2013, (5) s. 103-106
10 pkt. Lista „B” MNiSW

Płaczek Janusz, Radzińska Mariola: Absencja na lekcjach wychowania fizycznego dziś – zagrożeniem dla postaw prozdrowotnych w przyszłości. W: Zdrowie w kulturze i życiu codziennym. Pod red. Piotra Godlewskiego i Daniela Kalinowskiego. Koszalin: PWSZ 2013, s. 223-230
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Skrypko Anatol, Nowak Maria Alicja: Negatywne i pozytywne oblicza współczesnego sportu. W: Aktual’nye voprosy professional’noj podgotovki vysokokvalificirovannyh sportsmenov različnogo vozrasta : sbornik naučnyh trudov Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. V. P. Guby, A. N. Horunžego.  Moskva-Smolensk: Tipografiâ OOO Print-Ekspress 2013, s. 263-268
4 pkt. rozdział

2014
Tomczak Marzena, Radzińska Mariola: Aktywność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym czynnikiem dobrostanu psychicznego i fizycznego w cyklu życia. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 28-39
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Tomczak Marzena: Zasada fair play jako wartość moralna w edukacji wczesnoszkolnej. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 40-50
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Tomczak Marzena, Nowak Maria Alicja: Znaczenie wychowania fizycznego w rozwoju dziecka w późnym dzieciństwie. W: Historyczne i współczesne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży. Pod red. Bogumiły Walak. Gorzów Wlkp.: Wydaw. Naukowe PWSZ 2014, s. 153-163
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Nowak Maria: Porównanie planów zawodowych studentów wychowania fizycznego uprawiających i nieuprawiających sportu. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, Szczecin-Małkocin 4-5 grudnia 2014. Streszczenia. Szczecin: [b.w.] 2014, s. 29-30

2015
Radzińska Mariola, Płaczek Janusz: Socjopedagogiczne aspekty subkultury kibiców piłki nożnej. W: Sport heterogeniczny : kultura – nauka. Red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2015, s. 83-92. ISBN 978-83-933240-7-1
4 pkt. rozdział
 
2016
Radzińska Mariola, Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Motives for commencing studies and expectations concerning professional competence in students who practice, used to practice or have never practiced sports. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2016, 13(1) s. 37-47. DOI: 10.18276/cej.2016.1.04
12 pkt. Lista "B" MNiSW ; ICV 2015: 87.01
http://www.cejssm.usz.edu.pl/cejssm-vol-13-no-1-2016

Radzińska Mariola, Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2016, 15(2) s. 109-124. DOI: 10.16926/kf.2016.15.15
8 pkt. Lista "B" MNiSW
http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202016/KF%202016%20(2).pdf;