1990
Ostrowska Anna, Zimny Roman, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: Subcortical afferents to the interstitial nucleus of Cajal : an anatomical retrograde tracing study in the rabbit. J. Hirnforsch. 1990, 31 (6) s. 747-759
 
1991
Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: Własna konstrukcja urządzeń pomocniczych do aparatu stereotaktycznego. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1991, z. 39(1990) s. 167-172
1 pkt. KBN 
 
Ostrowska Anna, Zimny Roman, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: The neurons of origin of non-cortical afferent connections to the oculomotor nucleus. A retrograde labeling study in the rabbit. Arch. Ital. Biol. 1991, 129 s. 239-258
7 pkt. KBN ; IF 1,194 
 
1992
Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek: Rozwój klasyfikowanej gry w piłkę nożną kobiet w Polsce do 1988 roku. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1992, z. 40(1991) s. 195-205
1 pkt. KBN 
 
1993
Ostrowska Anna, Sikora Eleonora, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zimny Roman: The dentatorubral projection in the rabbit with emphasis on distinction from the interpositorubral connectivity : an HRP retrograde tracer study. J. Hirnforsch. 1993, 34 (1) s. 9-23
 
1996
Sikora Eleonora: (Praca doktorska) Obustronne rzutowanie neuronów jąder bladego i ciemnego szwu do kory płacików przypośrodkowych móżdżku u królika. Badania przy użyciu znaczników fluorescencyjnych. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Grottel. Poznań: AWF 1996.
 
Mierzejewska–Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek: Branching axon from pons and raphe nuclei project to cerebellar paramedian lobule as studies with the double fluorescent retrograde tracing technique. Folia Morph. 1996, 55 (4) s. 396–397
4 pkt. KBN
 
1997
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek, Ostrowska Anna: Branching axon from pons and raphe nuclei project to cerebellar paramedian lobule. A fluorescence double labeling study. Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft Heraausgegeben von Wolfgang Kühnel, Lübeck, s.147, V.1997
 
1998
Sikora Eleonora: Axonal ramification of neurones in the nuclei raphe pallidus and obscurus projecting to the cerebellar paramedian lobule. A fluorescent double labelling study in the rabbit. J. Brain Res. 1998, 39 (1) s. 15–19
6 pkt. KBN ; IF 0,397 
 
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska – Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora: Collateral projections of trigeminal sensory neurons to both cerebellar paramedian lobules in the rabbit : demonstration by fluorescent double labeling study. Acta Neurobiol. Exp. 1998, 58 s. 253–261
8 pkt. KBN ; IF 0,766 

1999
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora: Distribution of pontocerebellar neurons with collaterals to the paramedian lobule in the rabbit. Acta Neurobiol. Exp. 1999, 59 (3) s. 204
 
Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Zguczyński L.: Evidence for collateral projections of neurons in the inferior olive to the cerebellar paramedian lobule. Folia Morph. 1999, 58 s. 1. (Streszczenie)
 
2000
Zguczyński Leszek, Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Ostrowska Anna: Kolateralne projekcje neuronów jąder mostu i szwu do kory płacików przypośrodkowych móżdżku u królika. W: Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania ruchem. Stan i perspektywy badań. Pod red. Kazimierza Grottela. Poznań: AWF 2000, s. 20–27
3 pkt. rozdział 

Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: Branching axons pontocerebellar pathway to the rabbit paramedian lobuje. W: Current research in motor control. Red. Raczek Joachim, Waśkiewicz Zbigniew, Juras Grzegorz. Katowice: AWF 2000, s. 71-74
 
Zguczyński Leszek, Bukowska Dorota, Sikora Eleonora, Krzyżowska Barbara: Uwagi własne do metody znakowania fluorescencyjnego w ośrodkowym układzie nerwowym. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 2000, z. 47(1998) i 48(1999) s. 179–188
1 pkt. KBN 

2001
Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Zguczyński L.: Anatomical identification of neurones in the auditory nuclei of the lower brainstem that project to the dorsal cochlear nucleus in the rabbit. Folia Morph. 2001, 60 (2) s. 115. (Streszczenie)
 
Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Bukowska D.: Trigeminal sensory neurons issue collaterals to the paramedian lobule in the rabbitcerebellum. Folia Morph. 2001, 60 (2) s. 174. (Streszczenie)
 
2006
Wasilkiewicz Krzysztof, Sikora Eleonora, Nieścieruk-Szafrańska Barbara: Próba oceny wielkości pracy wybranych działań ruchowych podczas meczu piłki nożnej kobiet z uwzględnieniem pozycji zajmowanej na boisku. W: Piłka nożna kobiet. Red. Józef Bergier. Biała Podlaska: Wydaw. PWSZ 2006, s. 102- 113
3 pkt. rozdział

2014
Sikora Eleonora, Stronczyński Włodzimierz: Stymulowanie rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym przy zastosowaniu zabaw i ćwiczeń. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 179-198
4 pkt. rozdział

Stronczyński Włodzimierz, Sikora Eleonora, Dziabas Patryk: Porównanie poziomu podstawowych cech morfologicznych i wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci trenujących i nietrenujących w wieku wczesnoszkolnym. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 199-213
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Guba Wladimir, Sikora Eleonora, Lamcha Łukasz: Program szkolenia piłkarzy w wieku 8-18 lat na Białorusi. W: Systemy szkolenia piłkarzy w wybranych krajach i klubach europejskich. Badania wspomagające efektywność szkolenia w Polsce. Red. Aleksander Stuła. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska 2014, s. 35-46
4 pkt. rozdział

Guba Wladimir, Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora: Teoretyczno-metodyczna kontrola przygotowania piłkarzy nożnych. W: Systemy szkolenia piłkarzy w wybranych krajach i klubach europejskich. Badania wspomagające efektywność szkolenia w Polsce. Red. Aleksander Stuła. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska 2014, s. 47-56
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Sikora Eleonora, Lamcha Łukasz, Janiak Arkadiusz: Nowoczesne technologie w kulturze fizycznej i sporcie. W: Aktualne wyzwania w zakresie rehabilitacji i kultury fizycznej. I Konferencja naukowo-dydaktyczna. Pod red. Arkadiusza Janiaka. Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2014, s. 85-107
4 pkt. rozdział

2015
Skrypko Anatol, Łojewski Jan, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora: Vliânie reakcii na rezultativnost’ priema podači u volejbolistov. W: Innovacionnye tehnologii v podgotovke vysokokvalificirovannyh sportsmenov v usloviâh učiliŝ olimpijskogo rezerva : sbornik naučnyh trudov V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (g. Smolensk, 29-31 ânvarâ 2015 goda). Pod red. G. N. Greca, Û. A. Glebova. Smolensk: SGUOR 2015, s. 330-335
5 pkt. rozdział w jęz. ros.

2016
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora, Wąwoźny A.: Poziom zdolności motorycznych dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczestniczących w dodatkowych zajęciach z piłki nożnej. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Smolensk, 27-28 ânvarâ 2016 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. = Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : Материалы X Международной научно-практической конференции / под общ. ред. к.п.н., доц. А.В. Родина (г. Смоленск, 27-28 января 2016 года). Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2016, s. 137-145. ISBN 978-5-94578-113-9
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora: Ewolucja sportów pod wpływem postępu naukowo-technologicznego w XX i XXI wieku. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 2 : Kultura fizyczna w Polsce Ludowej. Pod red. Leonarda Nowaka, Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, s. 177-193. ISBN 978-83-944834-0-1
4 pkt. rozdział

Skrypko Anatol, Sikora Eleonora, Lamcha Łukasz, Łojewski Jan: Obrazovatel'nye urovni v VYZah fizičeskoj kul'tury v Pol'še. W: Sovremennye tendencii v dopolnitel'nom obrazovanii vzroslyh : materialy III Meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencji, Minsk 21 oktâbrâ 2016 g. Čast' 2. – Minsk: Respublikanskij Instytut Vysšej Školy 2016, s. 145-148. ISBN 978-985-586-007-6 (Č. 2)
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy

Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora, Rodin Andrey: Vliânie naučno-tehničeskogo progressa na razvitie sporta. W: Integrativnye processy i mežpredmetnye svâzi v systeme obrazowani fizičeskoj kul'tury i sporta : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva 20-21 dekabrâ 2016 g. Pod red. V. P. Guby. Moskva: Izdatel'stvo "Sportivnaâ Kniga" 2016, s. 237-247. ISBN 978-5-91812-112-2
5 pkt. rozdział w jęz. rosyjskim

2017
Stronczyński Włodzimierz, Sikora Eleonora, Skrypko Anatol, Nowicka Katarzyna: Badanie przydatności testu Hoffa do określania poziomu wydolności tlenowej na zespole 16 – 18-letnich piłkarek nożnych. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy XI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Smolensk, 24-26 ânvarâ 2017 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2017, s. 205-209. ISBN 978-594578-136-8
5 pkt. rozdział
 
Stronczyński Włodzimierz, Sikora Eleonora, Skrypko Anatol, Nowicka Katarzyna: Wpływ wydolności tlenowej na poziom efektywności gry młodych piłkarek nożnych. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy XI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Smolensk, 24-26 ânvarâ 2017 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2017, s. 209-214. ISBN 978-594578-136-8
5 pkt. rozdział
 
Skrypko Anatol, Lamcha Łukasz, Sikora Eleonora, Skrypko Denis: Sterowanie procesem szkoleniowym na podstawie metrologii sportowej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 2017, 16(1) s. 129–138. doi.org/10.16926/kf.2017.16.08
8 pkt. Lista "B" MNiSW
 
Sikora E., Skrypko D. A., Skrypko A. D., Lamcha Ł.: Podgotovka naučno-pedagogičeskih kadrov po fizičeskoj kul'ture v Pol'še=Подготовка научно-педагогических кадров по физической культуре в Польше. W: Naučnoe obosnovanie fizičeskogo vospitaniâ, sportivnoj trenirovki i podgotovki kadrov po fizičeskoj kul'ture, sportu i turizmu : materialy XV Meždunarodnoj naučnoj sessii po itogam NIR za 2016 god, posvâŝennoj 80-letiû universiteta. Minsk, 30 marta-17 maâ 2017 g. Č. 2. Red. T. D. Polâkova. Minsk: BGUFK 2017, s. 347-355. ISBN 978-985-569-159-5 (č. 2) =Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Международной научной сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 80-летию университета. Минск, 30 марта-17 мая 2017 г. Ч. 2. Pед. Т. Д. Полякова. Минск: БГУФК, 2017. с. 347-355. ISBN 978-985-569-159-5 (ч. 2).
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.