1993
Skarpańska Anna, Szyszka Kazimierz: Ocena zbiorowego sposobu żywienia zapaśników z czołowych klubów śląskich. Medycyna Sportowa 1993, 9 (28) s. 10-12
2 pkt. Lista KBN
 
1994
Skarpańska Anna, Szyszka Kazimierz: Ocena indywidualnego sposobu żywienia wioślarzy i piłkarzy nożnych. W: II Międzyuczelniana Sesja Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1. Sekcja Przyrodnicza. Gorzów: PTNKF Oddz. w Gorzowie 1994, s. 35-42
3 pkt. rozdz.
 
Pakuła Rafał, Sobańska Barbara, Skarpańska Anna, Paszko Wacław: Wpływ odżywki EN + EL na równowagę elektrolityczną i kwasowo-zasadową u kanadyjkarzy. W: II Międzyuczelniana Sesja Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1. Sekcja Przyrodnicza. Gorzów: PTNKF Oddz. w Gorzowie 1994, s. 21-26
3 pkt. rozdz.
 
1995
Skarpańska Anna, Szyszka Kazimierz, Sobańska Barbara, Paszko Wacław: Wpływ odżywki węglowodanowo-mineralnej na wybrane parametry fizjologiczno-biochemiczne u kanadyjkarzy. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 1995, s. 149-154. I Konferencja środowiskowa, Poznań 28 maja 1993 r. (Monografie Nr 318)
3 pkt. rozdział
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz: Analiza żywienia uczestników supermaratonu Gorzów Wlkp. - Monte Cassino (2126). W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 63. Streszczenia. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995.
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: Physical recreation of overweighed and obese women and use of leisure. W: Physical Education and Sports of Children and Youth. Ed. L`udovit Komadel. Bratislava: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sports ; Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University 1995, s. 96-99. Proceedings of the International Conference held in Bratislava Slovakia, August 13-16, 1995.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe (zagranicznych lub krajowych zjazdów i konferencji towarzystw naukowych) referaty plenarne
 
1996
Woitas–Ślubowska Donata, Skarpańska-Stejnborn Anna: Socjalno-bytowe uwarunkowania nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. W: Kultura fizyczna a rodzina. Pod red. Stanisława Arasymowicza. Biała Podlaska: PTNKF, IWFiS 1996, s. 377-385. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo -metodycznej zorganizowanej 11-12 XI 1994 r. w Białej Podlaskiej
3 pkt. rozdz.
 
1997
Skarpańska – Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz, Sobańska Barbara, Stuła Aleksander: Metod ocenki matabolizma belka u sportsmenov. W: „Valeologija : Formy i Metody Profilaktiki Zabolevanij Nemedikamentoznymi Sredstvami". Minsk: [b. w.] 1997, s. 58–61. Tezisy dokladov 1–oj Respublikanskoj naučno – praktičeskoj konferencii 26 ijunja 1997 goda.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe (zagranicznych lub krajowych zjazdów i konferencji towarzystw naukowych) referaty plenarne
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz, Sobańska Barbara, Pakuła Rafał: Wpływ suplementacji białkiem sojowym na parametry wydolnościowe u młodych wioślarzy. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 52. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.
 
1998
Skarpańska-Stejnborn Anna: Aktywność fizyczna osób z nadwagą i otyłością. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 3. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1998, s. 300-307. III Konferencja Naukowa, Szczecin 4-5 grudnia 1997.
3 pkt. rozdz.
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz, Zembroń-Łacny Agnieszka: Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna u młodych kajakarzy wspomaganych aminokwasami siarkowymi i selenem. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego i Krzysztofa Pietrusika. Poznań: AWF 1998, s. 209-214. VI Konferencja Naukowa, Poznań 21 maja 1998 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe (zagranicznych lub krajowych zjazdów i konferencji towarzystw naukowych) referaty plenarne
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz, Sobańska Barbara, Zembroń-Łacny Agnieszka, Pakuła Rafał: Wpływ suplementacji białkiem sojowym na parametry wydolnościowe u młodych wioślarzy. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego i Ryszarda Strzelczyka. Poznań: AWF 1998, s. 205-207. V Konferencja środowiskowa, Poznań 22 maja 1997 r. (Monografie Nr 335)
3 pkt. rozdział
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: Znajomość zasad prawidłowego żywienia przez uczniów kończących szkołę podstawową. W: Wychowanie zdrowotne -osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół. Cz. 2. Zesz. Nauk. AWF Kraków 1998, nr 74, s. 217-221. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996.
1 pkt.
 
Skarpańska-Stejnborn A., Szyszka K., Zembroń-Łacny A.: Aktywność obrony antyoksydacyjnej we krwi młodych kajakarzy otrzymujących zwiększone ilości antyoksydantów witaminowych. Med. Sportiva 1998, 2 (1) s. 59. 2 Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva '98. Streszczenia.
 
Zembroń-Łacny Agnieszka, Szyszka Kazimierz, Skarpańska-Stejnborn Anna: Wpływ wysiłku fizycznego na antyoksydacyjny układ glutationowy = The influence of physical exercise on antioxidative glutathione system. Medycyna Sportowa 1998, 14 (10) s. 4-10
2 pkt. Lista KBN
 
1999
Skarpańska-Stejnborn A., Szyszka K., Zembroń-Łacny A.: Changes in prooxidant-antioxidant equilibrium in rowers after a 3-weeks supplementation with small-molecular antioxidant. W: Sport Kinetics 1999. 6th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics, Ljubljana 1-4.09.1999.
 
Szyszka K., Skarpańska-Stejnborn A., Zembroń-Łacny A.: The influence of antioxidative vitamins on the glutathione level and the content of lipid peroxidation products in the blood of rowers. W: Sport Kinetics 1999. 6th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics, Ljubljana 1-4.09.1999.
 
Zembroń-Łacny A., Szyszka K., Skarpańska-Stejnborn A.: Glutathione metabolism in the blood of rowers examined in a 2000 m test. W: Sport Kinetics 1999. 6th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics, Ljubljana 1-4.09.1999.
 
Skarpańska-Stejnborn A., Szyszka K., Zembroń-Łacny A.: Zmiany w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u wioślarzy po 3-tygodniowej suplementacji antyoksydantami drobnocząsteczkowymi = Changes in prooxidant-antioxidant equilibrium in rowers after a 3-weeks supplementation with small-molecular antioxidants. Med. Sport. 1999, 15 (9) s. 41. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25.IX.1999r.
 
Szyszka K., Skarpańska-Stejnborn A., Zembroń-Łacny A.: Wpływ witamin antyoksydacyjnych na poziom glutationu i zawartość produktów peroksydacji lipidów we krwi wioślarzy = The influence of antioxidative vitamins on the glutathione level and the contens of lipid peroxidation products in the rowers’ blood. Med. Sport. 1999, 15 (9) s. 49. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25 IX 1999r.
 
Zembroń-Łacny A., Szyszka K., Skarpańska-Stejnborn A.: Zmiana poziomu równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi wioślarzy pod wpływem testu 2000 m = The change in the prooxidant-antioxidant equilibrium in blood of rowers after a 2000 m test. Med. Sport. 1999, 15 (9) s. 54-55. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25.IX.1999r.
 
2000
Skarpańska-Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz: Ocena sposobu odżywiania uczestników supermaratonu Gorzów Wlkp. – Monte Cassino [2126 km]. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego, Lechosława B. Dworaka, Eugeniusza Wachowskiego. Poznań: AWF 2000, s. 91-100. III Konferencja środowiskowa, Poznań 25 maja 1995 r. (Monografie Nr 331)
3 pkt. rozdział
 
Skarpańska-Stejnborn Anna Halina: (Praca doktorska) Możliwość regulacji zaburzeń oksydacyjnych we krwi kajakarzy i wioślarzy. Promotor: dr hab. Kazimierz Szyszka. Poznań: AWF 2000.
 
2001
Skarpańska- Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz, Zembroń-Łacny Agnieszka: Wpływ zwiększonej podaży antyoksydantów witaminowych na aktywność obrony antyoksydacyjnej i poziom produktów peroksydacji lipidów we krwi kajakarzy = Effects of increased uptake vitamin antioxidants on the activity of antioxidative defence and the levels of lipid peroxidation products in blood of kayakers. Medycyna Sportowa 2001, 17 (3) s. 114-118
2 pkt. Lista KBN ; IC 5,65
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Szyszka Kazimierz, Zembroń-Łacny Agnieszka: Wpływ diety wzbogaconej w witaminy antyoksydacyjne na poziom glutationu i zawartość produktów peroksydacji lipidów we krwi wioślarzy = The influence of diet enriched antioxidative vitamins on the glutathione level and the content of lipid peroxidation products in the blood of rowers. Med. Sportiva 2001, 5 (1) s. 35-40
3 pkt. Lista KBN ; IC 6,10
 
2004
Skarpańska-Stejnborn Anna: Możliwości regulacji statusu antyoksydacyjnego we krwi wioślarzy. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48 (1) s. 5-13
2 pkt. Lista KBN ; IC 3,72
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: Regulation of the Antioxidant Status in the Blood of Rowers. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48 (1) s. 15-23
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: Wpływ wysiłku fizycznego na generację reaktywnych form tlenu. W: Edukacja poprzez sport. Pod red. Tomasza Jurka. Białogard: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., Urząd Miasta Białogard 2004, s. 92–101. Materiały z konferencji naukowej.
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: Wybrane możliwości regulacji zaburzeń oksydacyjnych. W: Edukacja poprzez sport. Pod red. Tomasza Jurka. Białogard: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., Urząd Miasta Białogard 2004, s. 102–115. Materiały z konferencji naukowej.
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: The influence of physical effort on the generation of reactive oxygen species. W: Education by sport. Ed. by Tomasz Jurek. Białogard: Poznań Academy of Physical Education Physical Education Departament, extension in Gorzów Wlkp., Municipal Office of Białogard 2004, s. 205–213. Scientific conference proceedings.
12 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
Skarpańska-Stejnborn Anna: Chosen methods of regulation oxidative disorders. W: Education by sport. Ed. by Tomasz Jurek. Białogard: Poznań Academy of Physical Education Physical Education Departament, extension in Gorzów Wlkp., Municipal Office of Białogard 2004, s. 214–227. Scientific conference proceedings.
12 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
2005
Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: Oxidative stress induced by physical exercise - the protective effect of natural vegetal flavonoids. Herba Pol. 2005, 51 suppl. 1, s. 61-62
3 pkt. inne czasopismo recenzowane w jęz. ang.
 
Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn A., Deskur E., Basta P., Horoszkiewicz-Hassan M.: The influence of chokeberry juice supplementation on the reduction of oxidative stress resulting from an incremental rowing ergometer exercise. Int. J. Sport Nutr. 2005, 15 (1) s. 48-58
20 pkt. Lista MNiSW; IF 0,968;
 
Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr: Stres oksydacyjny indukowany wysiłkiem fizycznym – ochronny wpływ naturalnych flawonoidów roślinnych. Med. Sport. 2005, 21 (3) s. 216-217. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie – Ruch – Zdrowie", Poznań, Jezioro Malta 16 – 18 czerwca 2005 r. Streszczenia
 
Skarpańska-Stejnborn A., Pilaczyńska-Szcześniak Ł., Deskur-Śmielecka E., Basta P.: The influence of maximal exercise on the blood antioxidant status in professional rowers: supplementation with Vitis vinifera preparation. Current Topics in Pharmacology 2005, 9 (2) s. 117-123
6 pkt.
 
2006
Basta Piotr, Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Creatine supplementation and parameters of exercise-induced oxidative stress after a standard rowing test. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, 13 (1) s. 17-23
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,13
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: The influence of supplementation with the black currant (Ribes nigrum) extract on selected prooxidative-antioxidative balance parameters in rowers. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, 13 (2) s. 51-58
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,13
 
Basta P., Skarpańska-Stejnborn A.: Changes in aerobic power and parameters of oxidative stress induced by physical effort, illustrated by standard rowing test in the annual training cycle. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S53-S54. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts.
 
Skarpańska-Stejnborn A., Basta P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Effect of supplementation with the preparation of black currant (Ribes nigrum) on the selected parameters of prooxitative-antioxidative balance in rowers. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S53-S54. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts.
 
Basta P., Skarpańska-Stejnborn A.: Zmiany mocy progowej oraz parametrów stresu oksydacyjnego indukowanych wysiłkiem fizycznym na przykładzie standardowego testu wioślarskiego w rocznym cyklu treningowym. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S143-S144. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts.
 
Skarpańska-Stejnborn A., Basta P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Wpływ suplementacji preparatem z czarnej porzeczki (Ribes nigrum) na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u wioślarzy. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S195-S196. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts.
 
2008
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: The influence of supplementation with artichoke (Cynara scolymus L.) extract on selected redox parameters in rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2008, 18 (3) s. 313-327
20 pkt. Lista MNiSW; IF 1.438
 
Basta Piotr, Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Influence of annual training cycle on threshold power and reaction of blood antioxidative stress indices during a standard rowing test. Human Movement 2008, 9 (1) s. 41-45
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,68

 
2009
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa: The influence of supplementation with Rhodiola rosea L. extract on selected redox parameters in professional rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2009, 19(2) s. 186-199. DOI: 10.1123/ijsnem.19.2.186 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1ad45d70-30dd-480b-b9ed-ed60bd005c6c%40sdc-v-sessmgr05
27 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,229 ; IC 20,40
 

Zajadacz Bernard, Skarpańska – Stejnborn Anna, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Juszkiewicz Artur, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław: The influence of physical exercise on alterations in concentration of neuropeptide Y, leptin and other selected hormonal and metabolic parameters in sportspeople. Biology of Sport 2009, 26 (4). pp. 310-324.

DOI:10.5604/20831862.901136
https://core.ac.uk/download/pdf/27234171.pdf
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,051 ; IC 9,80

 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Adach Zdzisław: Changes in prooxidative-antioxidative balance in rowers following ergometric exercise test of maximal intensity. Studies in Physical Culture and Tourism 2009, 16 (4) s. 361-367
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4.99
 
2010
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr , Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: Black grape extract supplementation attenuates blood oxidative stress in response to acute exercise. Biology of Sport 2010; 27(1):41-46. DOI: 10.5604/20831862.907791
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Skarpanska_Stejnborn/publication/47402473_Black_grape_extract_supplementation_attenuates_blood_oxidative_stress_in_response_to_acute_exercise/links/544672470cf2d62c304dbe98/Black-grape-extract-supplementation-attenuates-blood-oxidative-stress-in-response-to-acute-exercise.pdf
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,150 ; IC 9,80
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Forjasz Justyna, Arlet Jarosław: Effects of supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on selected redox parameters and pro-inflammatory markers in athletes during exhaustive exercise. Journal of Human Kinetics 2010, 25 s. 49-57.

DOI 10.2478/v10078-010-0031-4
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/hukin.2010.25.issue--1/v10078-010-0031-4/v10078-010-0031-4.pdf
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,321 ; IC 11,73


Woitas-Ślubowska Donata, Skarpańska-Stejnborn Anna: Self-rated health in former athletes and non-athletes: relationships with age and participation in leisure time physical activity. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(3) s. 269-276
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94
 
Woitas-Ślubowska Donata, Hurnik Elżbieta, Skarpańska-Stejnborn Anna: Corrrelates of smoking with socioeconomic status, leisure time physical activity and alcohol consumption among polish adults from randomly selected regions. Central European Journal of Public Health 2010, 18(4) s. 179-185
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 9,00

2011
Skarpańska-Stejnborn Anna
, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Woitas-Ślubowska Donata, Adach Zdzisław: Effects of oral supplementation with plant superoxide dismutase extract on selected redox parameters and an inflammatory marker in a 2,000-m rowing-ergometer test. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2011, 21(2) s. 124-134.
DOI: 10.1123/ijsnem.21.2.124

https://drmelon-r.com/en/images/pdf/19.pdf
27 pkt. Lista MNiSW ; IF 2,010 ; IC 20,40


Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Arlet Jarosław: Anabolic/catabolic index (T/C ratio) in blood of elite rowers in selected periods of an annual training cycle. Studies in Physical Culture & Tourism 2011, 18(3), s. 205-212
6 pkt Lista MNiSW ; IC 4,94

2012
Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna: Flawonoidy  wspomagają obronę antyoksydacyjną w wysiłkach fizycznych. W: Zanim będzie za późno... : rola racjonalnej diety i aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych okiem dietetyka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów z Zakresu Żywienia i Aktywności Fizycznej Poznań, 13-14 kwietnia 2012. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy 2012, s. 24. Streszczenie

2013
Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Woitas-Ślubowska Donata, Skarpańska-Stejnborn Anna: Influence of Aloe arborescens Mill. Extract on selected parameters of prooxidant-antioxidant equilibrium and cytokine synthesis in rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2013, 23(4) s. 388-398.
DOI: 10.1123/ijsnem.23.4.388
https://pdfs.semanticscholar.org/41e1/60ff4836a11737bac4a1c8c30e91d0194ebc.pdf
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,982 ; IC 28,29


2014
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Sadowska Justyna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Effect of supplementation with chokeberry juice on the inflammatory status and markers of iron metabolism in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2014, 11(1):48 [eCollection 2014]. DOI: 10.1186/s12970-014-0048-5

https://core.ac.uk/download/pdf/81921200.pdf
25 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,908

 
2015
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Szcześniak-Pilaczyńska Łucja: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in rowing athletes. European Journal of Applied Physiology 2015, 115(2) s. 345-351. DOI: 10.1007/s00421-014-3018-3

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00421-014-3018-3.pdf
30 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 2,3282016
Woitas-Ślubowska Donata, Skarpańska-Stejnborn Anna, Żyżniewska-Banaszak Ewelina: Powiązania miedzy aktywnością fizyczną w czasie wolnym osób dorosłych a cechami demograficznymi. Część I: płeć i wiek – przegląd i   aktualizacja. Journal of Education, Health and Sport 2016, 6(8) s. 898-911.
DOI: 10.5281/zenodo.231804
https://zenodo.org/record/231804/files/4146.pdf
7 pkt. Lista "B" MNiSW; ICV 84,69


Woitas-Ślubowska Donata, Żyżniewska-Banaszak Ewelina, Skarpańska- Stejnborn Anna: Zachowania zdrowotne nastolatków uczących się w szkołach miejskich i wiejskich Zachodniej Polski. Journal of Education, Health and Sport 2016, 6(10) s. 699-713. DOI:  10.5281/zenodo.223060
https://zenodo.org/record/223060/files/4117.pdf
7 pkt. Lista "B" MNiSW; ICV 84,69


Kafkas Muhammed E., Taskiran Celal, Kafkas Armagan Sahin, Özen Gokmen, Taskapan Cagatay,  Özyalin Fatma, Skarpańska-Stejnborn Anna: Acute physiological changes in elite free-style wrestlers during a one-day tournament. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016, 56(10) s. 1113-1119.
https://www.minervamedica.it/en/journals/sports-med-physical-fitness/article.php?cod=R40Y2016N10A1113
20 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,2152017
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Michalska Alicja, Karkas Emin M., Woitas-Ślubowska Donata: Effects of cranberry (Vaccinum macrocarpon) supplementation on iron status and inflammatory markers in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017, 14, Feb 28, s. 1-10. DOI: 10.1186/s12970-017-0165-z. [eCollection 2017]
http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0165-z
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,135


2018
Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: An attempt to induce an immunomodulatory effect in rowers with spirulina extract. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, Feb 20, s. 1-12. DOI: 10.1186/s12970-018-0213-3 [on-line]
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0213-3
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,841


Urbaniak A., Basta P., Ast K., Wołoszyn A., Kuriańska – Wołoszyn J., Latour E., Skarpańska – Stejnborn A.: The impact of supplementation with pomegranate fruit (Punica granatum L.) juice on selected antioxidant parameters and markers of iron metabolism in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, July 24, s. 1-9. DOI 10.1186/s12970-018-0241-z [on-line]
https://jissn.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12970-018-0241-z
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,841


2019
Skarpańska-Stejnborn Anna
, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Kafkas Ebru, Latour Ewa, Cieślicka Mirosława: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in two different trial of training. Science & Sports 2019, 34(3), e167—e174. DOI: 10.1016/j.scispo.2018.08.012
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0765159718303575?token=D4091831739C17FA79045772CB244629CA6E9FD138E5A309F1FE87CEDA8352CA82B72EBF582637A70FD1A376A0EDF4EB
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,684


Juszkiewicz Artur, Glapa Anita, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Żołnowski K., Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: The effect of L-theanine supplementationon the immune system of athletes exposed to strenuous physical exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2019, 16(1):7. DOI: 10.1186/s12970-019-0274-y
https://jissn.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12970-019-0274-y
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 3,841


Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Petriczko Elżbieta, Cieślicka Mirosława, Skarpańska-Stejnborn Anna: Effect of spirulina supplementation on selected components of Th1/Th2 balance in rowers. Food and Agricultural Immunology 2019, 30(1) s. 178-189. DOI: 10.1080/09540105.2018.1561830
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540105.2018.1561830?needAccess=true
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,398

 

Urbaniak Alicja, Skarpańska-Stejnborn Anna: Effect of pomegranate fruit supplementation on performance and various markers in athletes and active subjects: a systematic review. International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2019, Posted online on 12 Sep 2019. https://doi.org/10.1024/0300-9831/a000601
https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/0300-9831/a000601
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,593