1983
Sopalak Grażyna: Społeczno-kulturalne problemy miasta średniego. W: Społeczna problematyka miasta średniego. Gorzów Wlkp.: GTN 1983, s. 125-127
 
1987
Sopalak Grażyna: Sootnošenie dialektyčeskovo i istoryčeskovo materializma v sovreminnoj sovietskoj filosovskoj literaturie. W: VIII Naučnaja Sesja. Rostov na Donu 1987, 20 s.
 
1988
Sopalak Grażyna: Probliemy marksisko-leninskoj filosofii v sovremiennoj polskoj literaturie. W: IX Naučnaja Sesja. Rostov na Donu 1988, 20 s.
 
Sopalak Grażyna: Rol materialističeskovo ponimania istori v vozniknovieni i razviti naučnoj dialektyki. W: IX Naučnaja Sesja. Rostov na Donu 1988, 24 s.
 
1996
Sopalak Grażyna: Gorzowski Ośrodek Akademicki 1971 –1996. Aneksy. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1996, s. 101–164
 
1997
Sopalak Grażyna: Dialektyczno-prakseologiczne aspekty rozwoju. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1997, 29 s.
 

2001
Sopalak Grażyna: Filozofia społeczna Tadeusza Kotarbińskiego. W: Filozofia a nauki szczegółowe : materiały konferencji naukowej, Kielce, 22-23 września 2000. Pod red. nauk. Bronisława Burlikowskiego, Wojciecha Słomskiego. Kielce ; Warszawa: Phaenomena 2001, s. 49-71. (Seria: Filozofia w szkole ; [2])
3 pkt. rozdział 
 

2002
Sopalak Grażyna
, Lisicki Tomasz: Absolwenci Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie o problemach swego zatrudnienia : (komunikat z badań). Gorzów Wlkp.: [Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Gorzowie Wlkp.] 2002, 20 s.
 

2003
Sopalak Grażyna
, Lisicki Tomasz: Absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim o problemach zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu studiów. Gorzów Wlkp.: [Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Gorzowie Wlkp.] 2003, 51 s.
18 pkt. autorstwo monografii
 

2005
Sopalak Grażyna
: Filozofia rosyjska dzisiaj – związki między przeszłością a teraźniejszością. W: Filozofia bliższa życiu : Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu. T. 2. Red. nauk. Paweł Czarnecki. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 2005, s. 289-293. (Seria: Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
6 pkt. rozdział2007
Sopalak Grażyna: Aneksy. W: 35 lat działalności gorzowskiego ośrodka akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1971-2006). Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka. Poznań: AWF 2007, s. 117-179. (Monografie Nr 371)
 
2008
Sopalak Grażyna
: Olimpiada filozoficzna w Okręgu Gorzowskim. [Biuletyn] Olimpiada Filozoficzna 2008, s. 134-135

 
 

2011
Sopalak Grażyna
: Kilka refleksji o nauczaniu etyki. [Biuletyn] Olimpiada Filozoficzna 2011, (40) s. 129-131
 

2013
Sopalak Grażyna
: Olimpiada filozoficzna w Okręgu Gorzowskim. [Biuletyn] Olimpiada Filozoficzna 2013, (42) s. 159-161