1985
Stasiak Jacek, Bikowski Witold: Ocena ruchomości kręgosłupa dzieci miasta Gorzowa Wlkp. uprawiających systematycznie pływanie. W: XVII Studencka Sesja Naukowa medalistów im. J. Śniadeckiego. Poznań: AWF 1985, s. 25-30. (Seria: Monografie nr 215)
 
1987
Stasiak Jacek, Stasiak Barbara: Ocena ruchomości kręgosłupa dzieci 4- i 5-letnich. Wychow. w Przedszk. 1987, 40 (1) s. 10-13
1 pkt. inne czasopismo recenzowane w jęz. polskim
 
1989
Waleński Andrzej, Gryszko Jerzy, Stasiak Jacek: Stan wysklepienia stopy dzieci i młodzieży. Wychow. Fiz. Zdr. 1989, 37 (2) s. 52-53
1 pkt. KBN
 
1990
Stasiak Jacek: (Praca doktorska) Zmienność postawy ciała dzieci uprawiających i nieuprawiających sport pływacki. Wrocław: AWF 1990, 121 s. Promotor: prof. dr hab. W. Iwanowski
 
Stasiak Jacek: Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej na kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa. W: Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji. Red. Ślężyński Jan. Warszawa: AWF 1990, s. 43-47. Materiały IX Kongresu Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988. (Z Warsztatów Badawczych)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
1991
Nadolska-Ćwikła Irena, Stasiak Jacek: Dynamika rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym dziewcząt i chłopców sekcji pływackiej ZKS "Stilon" Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1988. W: V Sympozjum „Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu”, Poznań 20 grudnia 1989 r. Poznań: AWF 1991, s. 33-55. (Seria: Monografie nr 288)
3 pkt. rozdział
 
Stasiak Jacek, Waleński Andrzej, Winiecki Janusz: Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. Kult. Fiz. 1991, 45 (5-6) s. 13-14
0,5 pkt. KBN
 
1992
Stasiak Jacek, Nadolska-Ćwikła Irena: Wpływ pływania na zakres ruchów kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej u dziewcząt. W: Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. Red. Ślężyński Jan. Katowice: AWF 1992, s. 131-133
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe 

Nadolska-Ćwikła Irena, Stasiak Jacek: Stan wysklepienia stóp dzieci 7-letnich. W: Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. Red. Ślężyński Jan. Katowice: AWF 1992, s. 251-254
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe 

Stasiak Jacek
, Wierzbicka Aniela: Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dzieci 8-letnich uprawiających pływanie na tle rówieśników niepływających. Lider 1992, (9) s. 13-14
 
1993
Nadolska-Ćwikła Irena, Gryszko Jerzy, Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela: Ratownictwo wodne. W: Obóz sportów wodnych : programy, regulaminy, instrukcje. Red. Adam Wójtowicz. Gorzów-Chycina: AWF w Poznaniu ZWWF w Gorzowie Wlkp. 1993, s. 16-18
 
Wójtowicz Adam, Stasiak Jacek: Instrukcje. W: Obóz sportów wodnych : programy, regulaminy, instrukcje. Red. Adam Wójtowicz. Gorzów-Chycina: AWF w Poznaniu ZWWF w Gorzowie Wlkp. 1993, s. 35-42
3 pkt. rozdział
 
Wójtowicz Adam, Stasiak Jacek: Regulaminy. W: Obóz sportów wodnych : programy, regulaminy, instrukcje. Red. Adam Wójtowicz. Gorzów-Chycina: AWF w Poznaniu ZWWF w Gorzowie Wlkp. 1993, s. 27-34
3 pkt. rozdział
 
Stasiak Jacek, Nadolska-Ćwikła Irena: Związki korelacyjne pomiędzy fizjologicznymi krzywiznami kręgosłupa u dziewcząt uprawiających sport pływacki. W: Dysfunkcja kręgosłupa. Diagnostyka i terapia. Cz. 1. Red. Nowotny Janusz. Katowice: AWF 1993, s. 251-257. Sympozjum Międzynarodowe.
3 pkt. rozdział
 
Nadolska-Ćwikła Irena, Stasiak Jacek: Wysklepienie stopy młodzieży trenującej pływanie w Gorzowie Wielkopolskim. W: Dysfunkcje kręgosłupa. Diagnostyka i terapia. Cz. 2. Red. Nowotny Janusz. Katowice: AWF 1993, s. 195-200. Sympozjum Międzynarodowe.
3 pkt. rozdział
 
1995
Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela: Sprawność pływacka studentek I-go roku AWF w Gorzowie Wlkp. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 68. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995. Streszczenia.
 
Wierzbicka Aniela, Stasiak Jacek: Pływanie jako podstawowy czynnik wypoczynku letniego. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 83. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995. Streszczenia.
 
Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela: Związki korelacyjne występujące pomiędzy fizjologicznymi krzywiznami kręgosłupa u dzieci w wieku przedszkolnym. W: Materiały pokonferencyjne II Krajowej Konferencji Naukowej "Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie". Cz. 2. Katowice: AWF 1995, s. 283-286
 
1997
Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela: Sprawność pływacka studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1997, s. 67–76. Konferencja Naukowa, Wrocław – Srebrna Góra 28 – 30 kwietnia 1995.
3 pkt. rozdział
 
Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela: Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1997, s. 77–82. Konferencja Naukowa, Wrocław – Srebrna Góra 28 – 30 kwietnia 1995.
3 pkt. rozdział
 
Garbolewski Krzysztof, Stasiak Jacek, Grzybowski Tomasz: Określenie zależności między mocą a wybranymi elementami sprawności specjalnej u zawodników piłki wodnej. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1997, s. 239-243. Konferencja Naukowa, Wrocław – Srebrna Góra 28 – 30 kwietnia 1995.
3 pkt. rozdział
 
Stasiak Jacek: Rozwój cech motorycznych dzieci 6-cio letnich. W: Problemy Dymorfizmu Płciowego w Sporcie. Pod red. Stanisława Sochy. Katowice: AWF, Pol. Stow. Sportu Kobiet 1997, s. 85–91. Materiały Pokonferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej.
3 pkt. rozdział
 
1998
Garbolewski Krzysztof, Stasiak Jacek, Grzybowski Tomasz: Określenie zależności między mocą a wybranymi elementami sprawności specjalnej u zawodników piłki wodnej. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 239–243. Konferencje Naukowe, Wrocław – Srebrna Góra 19 – 20 kwietnia 1996, 18 – 20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział
 
Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela, Garbolewski Krzysztof: Sprawność pływacka studentek II roku AWF w Gorzowie Wielkopolskim. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 313–318. Konferencje Naukowe, Wrocław – Srebrna Góra 19 – 21 kwietnia 1996, 18 – 20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział
 
Wierzbicka Aniela, Stasiak Jacek, Garbolewski Krzysztof: Organizacja nowych miejsc rekreacji ruchowej." Wodne place zabaw". W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 375-382. Konferencje Naukowe, Wrocław – Srebrna Góra 19 – 21 kwietnia 1996, 18 – 20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział
 
Stasiak Jacek, Wierzbicka Aniela: Sprawność pływacka studentów II roku AWF w Gorzowie Wlkp. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 319–326. Konferencje Naukowe, Wrocław - Srebrna Góra 19 - 21 kwietnia 1996, 18 - 20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział
 
Wierzbicka Aniela, Stasiak Jacek, Szumska Elżbieta: "Wodna ścieżka zdrowia" sposobem aktywnego wypoczynku letniego. W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Red. nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. Wrocław: AWF 1998, s. 417 –424. Konferencje Naukowe, Wrocław - Srebrna Góra 19 - 21 kwietnia 1996, 18 - 20 kwietnia 1997.
3 pkt. rozdział
 
2000
Stasiak Jacek: Rozwój cech motorycznych dzieci 7– letnich. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. 2000, s. 65–71. Materiały z III konferencji naukowej, 22 – 25 kwietnia 1999 r. (Materiały. Konferencje ; 50)
3 pkt. rozdział
 
2001
Stasiak Jacek: Sprawność pływacka studentów AWF w Gorzowie Wlkp. kształcących się odmiennymi programami nauczania. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2001, s. 32-38
3 pkt. rozdział
 
2004
Stasiak Barbara, Stasiak Jacek, Ryłko–Burdun Edyta, Bułach Danuta: Gimnazjum Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – szkoła promująca zdrowie. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2004, s. 375–378
 
Stasiak Jacek, Stasiak Barbara, Czajkowska Monika: Poziom wybranych zdolności motorycznych dzieci 11–letnich uczęszczających na zajęcia z pływania z Polski i z Niemiec. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2004, s. 61–66
3 pkt. rozdział

2014
Stasiak Jacek: Czynniki determinujące efekty uczenia się we wstępnym etapie nauczania pływania. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 51-67
4 pkt. rozdział

2015
Stasiak Jacek: Analiza sprawności pływackiej studentów AWF w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczynających studia w latach 1996-2006. W: Sport heterogeniczny : kultura – nauka. Red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2015, s. 285-293. ISBN 978-83-933240-7-1
4 pkt. rozdział
(afiliacja PWSZ Koszalin)