1992
Trzeciak Jerzy: Rozwój fizyczny i budowa ciała małych gimnastyczek. W: Zdrowie i sprawność dziecka. Materiały Konferencyjne. Red. Drabik Józef. Gdańsk: AWF 1992, s. 56-62. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdańsk 12-13.IV.1992.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
1994
Trzeciak Jerzy: Próba rekonstrukcji wybranych cech somatycznych na podstawie pomiarów kostnych ustalonych przyżyciowo. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1994, z. 42(1993) s. 147-151
1 pkt.
 
 
1995
Trzeciak Jerzy: Porównawcza charakterystyka zmian wybranych cech somatycznych w czasie pierwszego i drugiego roku studiów studentów wychowania fizycznego. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 77. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995. Streszczenia.
 
 
Trzeciak Jerzy: Zmienność okresowa wybranych cech motorycznych studentów wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek istota nieznana?" Poznań 4-6 września 1995. Poznań: [b.w.] 1995, s. 75. Streszczenie.
 
 
1996
Trzeciak Jerzy: Zmiany wybranych cech motorycznych w rocznym cyklu szkolenia studentów drugiego roku wychowania fizycznego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały naukowe nr 1. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1996, s. 129-134. I Konferencja Naukowa, Szczecin 1 grudnia 1995.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: Morfologiczne uwarunkowania poziomu skoczności i koordynacji ruchowej u młodych koszykarek. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 43. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.
 
 
1997
Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Dymorfizm płciowy w zmianach wybranych cech sprawności fizycznej we wstępnym okresie studiów wychowania fizycznego. W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Pod red. Stanisława Sochy. Katowice: AWF, Pol. Stow. Sportu Kobiet 1997, s. 48–50. Materiały Pokonferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Refleksje w sprawie pomiarów podściółki tłuszczowej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Konferencyjne nr 2. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros" 1997, s. 135–139
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: The correlation between the level of jumping ability, motor cooronation and morphological ratios in young women practising basketball. W: Sport Kinetics '97. Theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice, Magdeburg, Germany, September 3-6 1997. Magdeburg: Otto von Guericke Universität Magdeburg 1997, s. 114-115. Abstracts.
 
 
Trzeciak Jerzy: Zmiany wybranych cech somatycznych w rocznym cyklu szkolenia studentów Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. W: Zmienność biologiczna człowieka. Człowiek-Natura-Kultura. Kraków: UJ; AWF 1997, s. 105-115. Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA, Kraków 8-10 września 1994 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
1998
Trzeciak Jerzy: Charakterystyka porównawcza wybranych cech sprawności fizycznej studentów I i II roku wychowania fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W: Człowiek wczoraj, dziś, jutro. Lublin: Wydaw. UMCS 1998, s. 139–143. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 5–7 września 1996.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Stan odżywienia dzieci gorzowskich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 3. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros" 1998, s. 75–77. III Konferencja Naukowa, Szczecin 4 – 5 grudnia 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy: Zmienność sezonowa sprawności fizycznej studentów wychowania fizycznego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 3. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros" 1998, s. 421–426. III Konferencja Naukowa, Szczecin 4 – 5 grudnia 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata: Badanie zmienności sezonowej cech somatycznych studentów wychowania fizycznego. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego i Krzysztofa Pietrusika. Poznań: AWF 1998, s. 97-101. VI Konferencja Naukowa, Poznań 21 maja 1998 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Stronczyński Włodzimierz, Trzeciak Jerzy: Morphological conditions of jumping ability kinetic coordination in female basketball players. W: Sport Kinetics `97. Theories of human motor performance and their reflections in practice. Vol. 2 : Posters. [Ed. ] Peter Blaser. Hamburg: Verlag Czwalina 1998, s. 45-47. Magdeburg, September 3 - 6, 1997.
3 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe w jęz. ang.
 
 
Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Trzeciak Jerzy: Morfologiczne uwarunkowania poziomu skoczności i koordynacji ruchowej u koszykarek. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Eugeniusza Wachowskiego i Ryszarda Strzelczyka. Poznań: AWF 1998, s. 191–193. V Konferencja środowiskowa, Poznań 22 maja 1997 r. (Monografie Nr 335)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
1999
Trzeciak Jerzy: (Praca doktorska) Zmiany cech somatycznych i motorycznych w rocznym cyklu szkolenia studentów wychowania fizycznego. Promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kazimierz Drozdowski. Poznań: AWF 1999.
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata: Zmiany sezonowe komponentów ciała u studentów wychowania fizycznego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 4. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1999, s. 289–291. IV Konferencja Naukowa, Szczecin 3 – 4 grudnia 1998.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
2000
Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Charakterystyka morfologiczna wioślarzy kadry narodowej juniorów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 5. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2000, s. 319–326
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Porównawcza charakterystyka zmian cech somatycznych w badaniach ciągłych studentów wychowania fizycznego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 5. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2000, s. 264–269
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
2001
Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Fałdy skórno – tłuszczowe u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wielkopolskiego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 51-57
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata: Różnice w badanych cechach somatycznych i ich zmianach u mężczyzn i kobiet. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 95-100
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
2002
Stuła Aleksander, Trzeciak Jerzy: Charakterystyka podstawowych cech somatycznych zawodników czołowych zespołów piłki nożnej Mistrzostw Świata Francja 1998. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 2002, s. 367–369
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna: Zmiany cech somatycznych w czasie nauki i w okresie wakacyjnym młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 219–224
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy: Zmiany sprawności motorycznej w świetle wskaźników cykliczności. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2002, s. 251–255. X Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 2002 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
2003
Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata: Zmiany parametrów morfologicznych wioślarzy na przestrzeni 5 lat = Changes of morphological parameters of rowers within the period of five years. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 45-49. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Podściółka tłuszczowa u dzieci i młodzieży w wieku 3 – 21 lat z Gorzowa Wielkopolskiego = Adiposus layer at children and youth aged 3 – 21 from Gorzów Wielkopolski. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 157-160. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Różnice w wynikach badanych prób sprawności motorycznych i ich zmianach u mężczyzn i kobiet = Differences in results of motor fitness research and their change in men and women. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 365-370. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
2004
Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy, Rokita Marek: Podściółka tłuszczowa w trzech zespołach o różnym poziomie aktywności ruchowej. W: Moloda sportivna nauka Ukraini. T. 3. Lwów 2004, s. 193-198
3 pkt. rozdział
 
 
Trzeciak Jerzy, Stuła Aleksander: Dymorfizm płciowy w wybranych próbach sprawności motorycznej. W: Moloda sportivna nauka Ukraini. T.1. Lwów 2004, s. 381-384
3 pkt. rozdział
 
 
2005
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Skład ciała młodzieży o różnym poziomie aktywności ruchowej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 632-636
 
 
Trzeciak Jerzy: Studia wychowania fizycznego a zmiany typu budowy ciała. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 637-642
6 pkt. rozdział
 
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Typ rozkładu podściółki tłuszczowej u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wielkopolskiego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 563-569
6 pkt. rozdział
 
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Zmiany parametrów morfologicznych wioślarzy na przestrzeni lat 1998-2003. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 532-538
6 pkt. rozdział
 
 
2006
Chomicz Paweł, Trzeciak Jerzy, Tatarczuk Józef: Conjuction choices somatic characteristics with motor abilities coordination and jump among various sports disciplines=Związki wybranych cech somatycznych i wskaźników proporcji budowy ciała ze skocznością i koordynacją ruchową wśród sportowców różnych dyscyplin. Ann. UMCS Sect. D 2006, 60 suppl. 16, N 1, s. 264-268
5 pkt. Lista MNiSW
 
 
Chomicz Paweł, Stronczyński Włodzimierz, Wasilkiewicz Krzysztof, Stuła Aleksander, Trzeciak Jerzy: The differences in the range of the chosen quickness skills in young football players representing different age categories= Różnice między wybranymi zdolnościami koordynacyjnymi i kondycyjnymi u młodych piłkarzy nożnych w różnym wieku. Ann. UMCS Sect. D 2006, 60 suppl. 16, N 1, s. 269-272
5 pkt. Lista MNiSW
 
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Tendencje zmian wysokości ciała i masy ciała u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 163-169
6 pkt. rozdział
 
 
Trzeciak Jerzy,Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Zależność między charakterystykami somatycznymi i motorycznymi młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 324-328
 
 
Trzeciak Jerzy, Wasilkiewicz Krzysztof, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Dymorfizm płciowy w zmianach komponentów ciała młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 329-333
 
 
Chomicz Paweł, Trzeciak Jerzy, Rokita Marek, Tatarczuk Józef: Charakterystyka somatometryczna i typologiczna zawodników różnych dyscyplin sportowych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 33-38
6 pkt. rozdział
 
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Morfologiczna charakterystyka zawodników uprawiających piłkę wodną. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 56-61
6 pkt. rozdział
 
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Tendencje zmian wysokości ciała i masy ciała u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 348-354
6 pkt. rozdział
 
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Różnice w budowie morfologicznej dzieci gorzowskich i wędrzyńskich w wieku 7-13 lat. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 160-167
6 pkt. rozdział
 
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Rozwój fizyczny dzieci miejskich i wiejskich w wieku 10-12 lat z województwa łódzkiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 191-200
6 pkt. rozdział
 
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Charakterystyka morfologiczna młodzieży wiejskiej kandydującej na studia wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 208-214
6 pkt. rozdział
 
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Charakterystyka porównawcza sprawności motorycznej dzieci miejskich i wiejskich w wieku 10-12 lat z województwa łódzkiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 108-115
6 pkt. rozdział
 
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Poziom sprawności motorycznej kandydatów na studia wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. pochodzących ze środowiska wiejskiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 156-162
6 pkt. rozdział
 
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Ontogenetyczna zmienność rozkładu podściółki tłuszczowej a typ budowy ciała u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2006, s. 81-86. XIII Konferencja Naukowa, Poznań 19 maja 2005.
6 pkt. rozdział
 
 
2007
Trzeciak Jerzy, Brożek Zuzanna: Zabawa ruchowa w przedszkolu jako obszar nabywania kompetencji kontroli zachowań interpersonalnych i zdrowotnych = Motor fun in nursery school as acquisitions area of controls competence of interpersonal and healthy behaviour. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 354-358
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Brożek Zuzanna: Organizacja rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jako czynnik integracji i normalizacji = Organization of recreation and tourism of handicapped person as factor of integration and normalization. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 359-363
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Brożek Zuzanna: Zdrowotne funkcje rekreacji = Healthy functions of recreation. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 364-369
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Brożek Zuzanna: Rekreacja jako profilaktyka wypalenia zawodowego wśród nauczycieli. O konieczności podjęcia badań = Recreation as preventive maintenance of professional burning out among teachers. About necessity of taking of research. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 370-374
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Wieliński Dariusz, Brożek Zuzanna: Dymorfizm w wybranych próbach sprawności motorycznej kandydatów na studia wychowania fizycznego pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego = Dymorphism in chosen trials of locomotive efficiency of candidates for physical education studiem from urban and rural environments. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 375-378
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Związek budowy ciała ze sprawnością motoryczną u dzieci gorzowskich w wieku 7-13 lat = The connection between body structure and motor fitness in children from Gorzów Wlkp. in the age between 7 and 13. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 379-382
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Struktura czynnikowa zmienności morfologicznej w zespole wioślarzy = Feature structure of morphologic variability in group of rowers. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 383-386
2 pkt. Lista MNiSW
 
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Dymorfizm w wybranych cechach somatycznych kandydatów na studia wychowania fizycznego pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego. W:Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 129-134
3 pkt. rozdział
 
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Różnice w sprawności motorycznej dzieci gorzowskich i węgorzyńskich w wieku 7 – 13 lat. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1 Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 57-63
3 pkt. rozdział
 
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Zróżnicowanie typologiczne wioślarzy według systemu A. Wankego. W: W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1 Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 235-240
3 pkt. rozdział
 
 
2008
Trzeciak Jerzy, Chomicz Paweł: Vlijanie miesta proživania vieličinu dimorfizma v otobrannyh probah dvigatelnoj podgotovlennosti u kandidatov v fizkulturnyj vuz. W: 12 Mieždunarodnyj Naučnyj Kongress „Sovremiennyj olimpijskij i paraolimpijskij sport i sport dlâ vsieh”. Materialy kongressa. T. 2. Moskva: Izdatielstvo „Fizyčeskaâ kultura” 2008, s. 61. Streszczenie.
 
 
2009
Trzeciak Jerzy, Skrypko Anatol, Chomicz Paweł: Morfologičeskoê različiê sportsmenov – volejboistov i abiturientov akademii fizičeskogo vospitaniâ. W: Zdorovyj obraz žizni – osnova professionalnogo i tvorčeskogo dolgoletiâ. Meždunarodnaâ naučno-metodičeskaâ konferencâ, Minsk 29-30 janvarâ 2009 goda : materialy konferencii. Minsk: GU „RUMC FVN 2009, s. 192-195
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy 
 

2010
Trzeciak Jerzy, Nadobnik Jarosław: Wpływ przerwy wakacyjnej na zmiany cech somatycznych dzieci pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. Red. Alicja Kaiser, Marek Sokołowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2010, s. 345-357. (Seria: Monografie 3/10)
3 pkt. rozdział
 
 
Nadobnik Jarosław, Trzeciak Jerzy: Określenie chłonności rekreacyjnej lasów i wybranych jezior w gminie Dobiegniew w województwie lubuskim. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. Red. Alicja Kaiser, Marek Sokołowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2010, s. 491-500. (Seria: Monografie Nr 3/10)
3 pkt. rozdział
 
 
2011
Nadobnik Jarosław, Trzeciak Jerzy: Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich zasobach turystyczno-rekreacyjnych na przykładzie opinii uczniów gimnazjum w Dobiegniewie. W: Rekreacyjnyj potencjal Prikarpattâ: ìstoriâ, sučasnij stan, perspektìvy. Vìpusk 3. Redkol. Volodímír Klapčuk. Ìvano-Frankìvsk: Príkarpatskíj Nacíonalnyj Universitet ímení Vasílâ Stefaníka 2011, s. 76-86
(afiliacja w PWSZ Gorzów Wlkp.)
3 pkt. rozdział
 

Nadobnik Jarosław, Trzeciak Jerzy: Oczekiwania pracodawców dotyczące umiejętności obsługi komputera w świetle wybranych ofert zatrudnienia na lubuskim rynku pracy. W: Edukacja techniczna dla rynku pracy. Red. nauk. Grzegorz Andrzejewski, Wojciech A. Sysło. Gorzów Wlkp.: Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2011, s. 39-43
(afiliacja w PWSZ Gorzów Wlkp.)
3 pkt.  rozdział
 

2012
Trzeciak Jerzy, Cacek Andrzej: Przygotowanie sprawnościowe i rekreacja fizyczna zawodowych strażaków – ratowników wysokościowych. W: Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji. Red. Marek Sokołowski, Alicja Kaiser, Janusz Brzozowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2012, s. 29-36. (Seria: Monografie Nr 5/12)
4 pkt.  rozdział
 

Trzeciak Jerzy, Nadobnik Jarosław, Jędrzejczak Tomasz: Skład ciała a rekreacja osób w starszym wieku. W: Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Red. Joanna Łuczak, Magdalena Szczepańska, Stanisław Bronowicki. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2012, s. 365-373. (Seria: Monografie Nr 6/12)
4 pkt.  rozdział
 
 
2013
Stronczyński Włodzimierz, Skrypko Anatol, Trzeciak Jerzy, Stronczyński Jan: Issledovane zavisimosti meždu aerobnoj vynoslivostû, dvigatelnymi sposobnostâmi i morfologičeskimi dannymi futbolistov = Study of the correlations of aerobic endurance, motor abilities and morphological ability of football players. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 2013, (3) s. 74-77
10 pkt. Lista "B" MNiSW
 

2014
Nadobnik Jarosław, Trzeciak Jerzy: Wybrane aspekty wykorzystania internetu w działalności biur podróży na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W: Edukacja techniczna dla rynku pracy 2013. Red. nauk. Wojciech Kacalak, Wojciech A. Sysło, Grzegorz Andrzejewski. Gorzów Wielkopolski: PWSZ im. Jakuba z Paradyża 2014, s. 109-120
4 pkt. rozdział
 
 
2015
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Szcześniak-Pilaczyńska Łucja: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in rowing athletes. European Journal of Applied Physiology 2015, 115(2) s. 345-351
30 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 2,328
 
 
2016
Rosłoniec E., Kulik A., Trzeciak J., Mika P.: Association between VO2PEAK and claudication walking time measured during walking on a treadmill and in community settings outdoor walk – Pilot study. Atherosclerosis 2016, Volume 252, September, Page e188. Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Innsbruck, Austria, May 29-Juni 01, 2016. Abstract.
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS
 
 
2017
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Michalska Alicja, Karkas Emin M., Woitas-Ślubowska Donata: Effects of cranberry (Vaccinum macrocarpon) supplementation on iron status and inflammatory markers in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017, 14, Feb 28, s. 1-10. DOI: 10.1186/s12970-017-0165-z. [eCollection 2017]
http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0165-z;
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,135

2018
Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: An attempt to induce an immunomodulatory effect in rowers with spirulina extract. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, Feb 20, s. 1-12. DOI: 10.1186/s12970-018-0213-3 [on-line]
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0213-3;
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,841


2019
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Kafkas Ebru, Latour Ewa, Cieślicka Mirosława: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in two different trial of training. Science & Sports 2019, 34(3), e167—e174. DOI: 10.1016/j.scispo.2018.08.012

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0765159718303575?token=D4091831739C17FA79045772CB244629CA6E9FD138E5A309F1FE87CEDA8352CA82B72EBF582637A70FD1A376A0EDF4EB
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,684


Juszkiewicz Artur, Glapa Anita, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Żołnowski K., Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: The effect of L-theanine supplementationon the immune system of athletes exposed to strenuous physical exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2019, 16(1):7. DOI: 10.1186/s12970-019-0274-y
https://jissn.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12970-019-0274-y
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 3,841


Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Petriczko Elżbieta, Cieślicka Mirosława, Skarpańska-Stejnborn Anna: Effect of spirulina supplementation on selected components of Th1/Th2 balance in rowers. Food and Agricultural Immunology 2019, 30(1) s. 178-189. DOI: 10.1080/09540105.2018.1561830
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540105.2018.1561830?needAccess=true
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,398