2001
Wójciak Piotr, Kitowska Małgorzata: Próba oceny realizacji podstaw programowych wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym. W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Pod red. Jana Ślężyńskiego. Katowice: AWF 2001, s. 117-123
3 pkt. rozdział 

2003
Wójciak Piotr: Czynniki motywujące dzieci do rozpoczęcia treningu piłkarskiego = The factors motivating children to start practising football. W: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłką. Red. nauk. Tadeusz Koszczyc i Jacek Dembiński. Wrocław: Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2003, s. 79–84. (Monografia Nr 3)
3 pkt. rozdział 

Kitowska Małgorzata, Płaczek Janusz, Wójciak Piotr: Praktyki pedagogiczne jako forma przygotowania do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego = Teaching experience during pedagogical training as a form of preparation for work as the physical education teacher. W: Nauczyciel i uczeń wyzwaniem dla przyszłości. Red. nauk. Radosław Muszkieta. Poznań: Fundacja na Rzecz AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 2003, s. 67–76
3 pkt. rozdział 
 
Wójciak Piotr, Kitowska Małgorzata: Wpływ nagrody na przebieg zabawy dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Ryszarda Strzelczyka i Krzysztofa Karpowicza. Poznań: AWF 2003, s. 137–142. IX Konferencja Naukowa, Poznań 24 maja 2001 r.
3 pkt. rozdział 

2005
Wójciak Piotr, Łyjak Katarzyna: Wychowanie fizyczne w opinii uczniów szkół podstawowych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 63-72
6 pkt. rozdział 

2006
Wójciak Piotr, Adach Jolanta: Aktywność ruchowa zawodowych strażaków. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 318-324
6 pkt. rozdział 
 
Wójciak Piotr, Kitowska Małgorzata: Klasy integracyjne – forma akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Streszczenia. Szczecin: Uniw. Szczec. ; PTNKF Oddział w Szczecinie 2006, s. 62-63. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szczecin-Brzózki 7-8 grudnia 2006.
 
2007
Wójciak Piotr, Kitowska Małgorzata: Klasy integracyjne – forma akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 23-29
3 pkt. rozdział 
 
Zajadacz Bernard, Latour Ewa, Wójciak Piotr: Wady postawy ciała a problemy współczesnej szkoły = Faulty postures and a contemporary school problem. W: Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia. Red. Karina Słonka, Mariusz Migała. Opole: Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 2007, s. 148-153. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Głuchołazy 11-12 maja 2007.
3 pkt. rozdział 
 
2008
Kitowska Małgorzata, Wójciak Piotr, Wojda Andrzej: Elementy sumo w szkolnym wychowaniu fizycznym. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 316-322
3 pkt. rozdział 
 
Zajadacz Bernard, Latour Ewa, Wójciak Piotr: Przykurcz zginaczy stawu biodrowego u dzieci w wieku 10 – 12 lat. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 389-394
3 pkt. rozdział 
 

2011
Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Wójciak Piotr, Rutowicz Wojciech: Wytrzymałość siłowa a prędkość rozwijana w wiosłowaniu w kajakach jednoosobowych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 469-477. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział

Kitowska Małgorzata, Dębczyńska-Wróbel Iwona, Wójciak Piotr, Wojda Andrzej: Elementy minisumo w lekcji wychowania fizycznego. W: Wychowanie fizyczne : praktyczny poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 2011, s. 1-20

2014
Płaczek Janusz, Wójciak Piotr: Poziom sprawności fizycznej uczniów klas II-IV mierzony testem Zuchory. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 84-103
4 pkt. rozdział

Wójciak Piotr, Płaczek Janusz: Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 214-224
4 pkt. rozdział

2015
Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Wójciak Piotr, Morawin Barbara, Rynkiewicz Tadeusz: The ability to maintain static balance in younger school children and its relation to the stability of a posturographic surface. Journal of Sports Research 2015, 2(2) s. 52-61
2 pkt. inne czasopismo zagraniczne recenzowane

Wójciak Piotr, Zaleska-Posmyk Izabela, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Morawin Barbra, Rynkiewicz Tadeusz: Próba określenia dymorfizmu płciowego składu masy ciała u dzieci w wieku 7-12 lat. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 539-548
4 pkt. rozdział

Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Morawin Barbara, Duda Emilian, Wójciak Piotr: Poziom skoczności u dzieci w zależności od płci, wieku i sposobu wykonania skoku. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 619-630
4 pkt. rozdział

Kos Henryk, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Wójciak Piotr, Szczecińska Ewa, Rynkiewicz Tadeusz: Budowa ciała i poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych 12-letnich dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim na tle dzieci zdrowych. W: Sport heterogeniczny : kultura – nauka. Red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2015, s. 273-283. ISBN 978-83-933240-7-1
4 pkt. rozdział