2005
Miśko Jarosław, Niemczyn Dariusz, Zaleska Izabela: Analiza struktury obciążeń treningowych zawodniczki z klasą mistrzowską w skoku w dal. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Pod red. nauk. Pawła Kowalskiego. Wrocław: Wydaw. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 185-188
3 pkt. rozdział 
 
Zaleska Izabela: Chosen morphological and motor conditioning sport results in heptathlon. W: 7th Scientific Conference “Application of scientific research on sport training”, Serres, Greece 2-4 December 2005, s. 68. Abstracts.
0 pkt. 
 
2006
Zaleska Izabela: Budowa somatyczna oraz poziom wybranych przejawów kondycyjnych zdolności motorycznych siedmioboistek. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 194-201
3 pkt. rozdział 
 
2007
Rynkiewicz T., Starosta W., Zaleska-Posmyk I., Saska T.: Próba określenia uwarunkowań motorycznych wyniku sportowego młodych lekkoatletów uprawiających skoki. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 4. Red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. Warszawa: Studio AWP 2007, s. 78-82
3 pkt. rozdział 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Zaleska–Posmyk Izabela, Kos Henryk: Z badań nad wpływem wysiłku na globalną maksymalną siłę statyczną i dokładność siłową. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 264-269
3 pkt. rozdział 

Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Zaleska-Posmyk Izabela, Strumnik Michał: Moc i intensywność wysiłków o różnym czasie trwania wykonywanych na ergometrie wioślarskim. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1 Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 270-275
3 pkt. rozdział 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Zaleska-Posmyk Izabela, Saska Tomasz: Próba określenia uwarunkowań motorycznych wyniku sportowego młodych lekkoatletów uprawiających skoki. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej-diagnostyka. T. 4. Red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2007, s. 78-82
3 pkt. rozdział 
 
2008
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr, Różycki Tomasz, Kos Henryk, Duda Emilian: Poziom globalnej maksymalnej siły statycznej i dokładności siłowej oraz jego zmienność pod wpływem wysiłku u mężczyzn w różnym wieku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 286-292
3 pkt. rozdział 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Nowak Maria, Jędrzejczak Tomasz: Poziom zachowania równowagi statycznej w zależności od zakresu informacji wzrokowej u kobiet po 50. roku życia. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 367-373
3 pkt. rozdział 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Rynkiewicz Mateusz, Zaleska-Posmyk Izabela: Objętość i intensywność treningu specjalistycznego w czteroletnim cyklu treningowym kajakarek juniorek. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T. 5. Red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2008, s. 15-21
3 pkt. rozdział 
 
Zaleska-Posmyk Izabela: Wpływ długotrwałego wysiłku o narastającej intensywności na prędkość lokomocyjną i dokładność odtwarzania 75% jej zadanej wartości. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T. 5. Red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2008, s. 27-30
3 pkt. rozdział 
 
Niewolna Natalia, Zaleska-Posmyk Izabela, Rynkiewicz Tadeusz: Poziom czucia piłki oraz jego stabilność w warunkach zmęczenia długotrwałym wysiłkiem fizycznym na przykładzie piłkarek nożnych. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 75-80. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r.
3 pkt. rozdział 

2009
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Rynkiewicz Mateusz, Nowak Maria: Wpływ dodatkowego obciążenia na zdolność do wykonywania wysiłku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 446-458. (Seria: Monografie)
3 pkt. rozdział 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr Kos Henryk, Duda Emilian: The influence of long-lasting exercise on the ability to maintain statistic balance in men aged 19 – 23. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 460-470. (Seria: Monografie)
7 pkt. rozdział w jęz. angielskim

2011
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Rynkiewicz Mateusz, Starosta Włodzimierz, Nowak Maria: Impact of additional load on the ability of performing long-lasting work tasks. International Journal of Sports Sciences and Fitness 2011, 1(1) s. 18-38
2 pkt. czasopismo zagraniczne nieposiadające IF wydawane w jęz. ang.

2015
Wójciak Piotr, Zaleska-Posmyk Izabela, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Morawin Barbra, Rynkiewicz Tadeusz: Próba określenia dymorfizmu płciowego składu masy ciała u dzieci w wieku 7-12 lat. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 539-548
4 pkt. rozdział

Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Morawin Barbara, Duda Emilian, Wójciak Piotr: Poziom skoczności u dzieci w zależności od płci, wieku i sposobu wykonania skoku. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 619-630
4 pkt. rozdział