1990
Ostrowska Anna, Zimny Roman, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: Subcortical afferents to the interstitial nucleus of Cajal : an anatomical retrograde tracing study in the rabbit. J. Hirnforsch. 1990, 31 (6) s. 747-759

Kobeszko Władysław, Ostrowska Anna, Zguczyński Leszek: Organizacja połączeń jąder wewnątrzblaszkowych wzgórza. I. Projekcja aferentna z kory mózgu. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 37(1988) s. 15-21
1 pkt. KBN

Zguczyński Leszek
: Urządzenie własnej konstrukcji do implantacji mikropipet w mózgowiu przystosowane do standardowego manipulatora stereotaktycznego typu Narischige SM-11. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 38 (1989) s. 105-112
1 pkt. KBN

1991
Zguczyński Leszek
,Sikora Eleonora: Własna konstrukcja urządzeń pomocniczych do aparatu stereotaktycznego. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1991, z. 39(1990) s. 167-172
1 pkt. KBN

Ostrowska Anna, Zimny Roman, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: The neurons of origin of non-cortical afferent connections to the oculomotor nucleus. A retrograde labeling study in the rabbit. Arch. Ital. Biol. 1991, 129 s. 239-258
7 pkt. KBN ; IF 1,194

1992

Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek: Rozwój klasyfikowanej gry w piłkę nożną kobiet w Polsce do 1988 roku. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1992, z. 40(1991) s. 195-205
1 pkt. KBN

Ostrowska Anna, Zguczyński Leszek, Zimny Roman: Spatial arrangement of the cerebellar
interpositerubral projection in the rabbit: a retrograde HRP study. Biol. Struct. Morphogen. 1992, 4 (4) s. 129-143

1995
Zguczyński Leszek
: (Praca doktorska) Obustronne rzutowanie neuronów jąder mostu do płacików przypośrodkowych móżdżku u królika. Badania przy użyciu znaczników fluorescencyjnych. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Grottel. Poznań: AWF 1995.

1996
Mierzejewska – Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek: Branching axon from pons and raphe nuclei project to cerebellar paramedian lobule as studies with the double fluorescent retrograde tracing technique. Folia Morph. 1996, 55 (4) s. 396–397. (Streszczenie)
 
1997
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek, Ostrowska Anna: Branching axon from pons and raphe nuclei project to cerebellar paramedian lobule. A fluorescence double labeling study. Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft Heraausgegeben von Wolfgang Kühnel, Lübeck, s.147, V.1997. (Streszczenie)
 
1998
Zguczyński Leszek: Divergent axon collaterals projection from neurons of the pontine nuclei to the cerebellar paramedian lobule in the rabbit : a fluorescent double labelling study. J. Brain Res. 1998, 39 (1) s. 95–102
7 pkt. KBN ; IF 0,397

Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska – Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora: Collateral projections of trigeminal sensory neurons to both cerebellar paramedian lobules in the rabbit : demonstration by fluorescent double labeling study. Acta Neurobiol. Exp. 1998, 58 s. 253–261
8 pkt. KBN ; IF 0,766

1999
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora: Distribution of pontocerebellar neurons with collaterals to the paramedian lobule in the rabbit. Acta Neurobiol. Exp. 1999, 59 (3) s. 204. (Streszczenie)

Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Zguczyński L.: Evidence for collateral projections of neurons in the inferior olive to the cerebellar paramedian lobule. Folia Morph. 1999, 58 s. 1. (Streszczenie)

2000
Zguczyński Leszek
, Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Ostrowska Anna: Kolateralne projekcje neuronów jąder mostu i szwu do kory płacików przypośrodkowych móżdżku u królika. W: Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania ruchem. Stan i perspektywy badań. Pod red. Kazimierza Grottela. Poznań: AWF 2000, s. 20–27
3 pkt. rozdział

Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora:
Branching axons pontocerebellar pathway to the rabbit paramedian lobule. W: Current research in motor control. Red. Raczek Joachim, Waśkiewicz Zbigniew, Juras Grzegorz. Katowice: AWF 2000, s. 71-74
 
Zguczyński Leszek, Bukowska Dorota, Sikora Eleonora, Krzyżowska Barbara: Uwagi własne do metody znakowania fluorescencyjnego w ośrodkowym układzie nerwowym. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 2000, z. 47(1998) i 48(1999) s. 179–188
1 pkt. KBN

Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Ostrowska Anna: Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym związane z procesem starzenia. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 2000, z. 47(1998) i 48(1999) s. 165–178
1 pkt. KBN

2001
Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Zguczyński L.: Anatomical identification of neurones in the auditory nuclei of the lower brainstem that project to the dorsal cochlear nucleus in the rabbit. Folia Morph. 2001, 60 (2) s. 115. (Streszczenie)
 
Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Bukowska D.: Trigeminal sensory neurons issue collaterals to the paramedian lobule in the rabbitcerebellum. Folia Morph. 2001, 60 (2) s. 174. (Streszczenie)
 
2002
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska – Krzyżowska Barbara: Axonal collateral branching of neurones in the inferior olive projecting to the cerebellar paramedian lobule in the rabbit. Cells Tissues Organs 2002, 172, s. 37-47
9 pkt. KBN ; IF 1,442

Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Bukowska D.: Quantitative comparison of the sensory neurons providing axon collaterals in trigeminocerebellar pathways of the rabbit. Folia Morph. 2002, 61 (3) s. 176. (Streszczenie)

2003

Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek: Auditory centre projection of the lower brainstem to the dorsal cochlear nucleus in the rabbit. Arch. Ital. Biol. 2003, (141) s. 39–56
10 pkt. KBN ; IF 1,873

Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska – Krzyżowska Barbara: Diverging projection of the trigeminocerebellar fibers in the rabbit paramedian lobule. Arch. Ital. Biol. 2003, (141) s. 189–205
10 pkt. KBN ; IF 1,873

Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska – Krzyżowska Barbara: Pontocerebellar projection to the rabbit paramedian lobule by means of axonal collaterels : evidence for intralobular connections. Acta Neurobiol. Exp.2003, 63 s. 295–308
8 pkt. KBN ; IF 0,694 ; IC 15,49

Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Axonal branching of nucleus „k” neurons projecting to the cerebellar paramedian lobule. Acta Neurobiol. Exp. 2003, 63 (3) s. 265. (Streszczenie)

2004
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Celichowski Jan: Branching projection of the nucleus „k” neurons to the rabbit cerebellar paramedian lobule : a retrograde fluorescent tracing study. Ann. Anat. 2004, 186 s. 357–365
8 pkt. KBN ; IF 0,540

2005
Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zguczyński Leszek: Axonal ramification of neurons in the nucleus reticularis tegmenti pontis projecting to the paramedian lobule in the rabbit cerebellum. Neurosci. Res. 2005, 51 s. 15-24
15 pkt. Lista MNiI ; IF 2,184 ; IC 12,15

Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Topography in the inferior olive projections to the uvule and paramedian lobule in the rabbit. Acta Neurobiol. Exp. 2005, 65 (3) s. 339. (Streszczenie)
 
Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Bukowska D.: Independent and collateral trigemino-cerebellar projections : a retrograde double fluorescent labeling study in the rabbit. W: 21.Congress of Polish Anatomical Society. Kielce 2005, s. 93. (Streszczenie)
 
2006
Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L.: Projection pattern from the pontine nuclei to the uvula and paramedian lobule in the rabbit cerebellum. Folia Morph. 2006, 65 (3) s. 251. (Streszczenie)
 
Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Climbing fibre projection to the cadual vermis in the rabbit cerebellum – retrograde double fluorescent labelling. Folia Morph. 2006, 65 (3) s. 281. (Streszczenie)
 
Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L.: Topography and axonal collaterals of trigeminocerebellar projection to the paramedian lobule and uvula in the rabbit cerebellum. Acta Neurobiol. Exp. 2006, 66 (2) s. 145-151
10 pkt. Lista MNiI ; IF 1,209 ; IC 18,82

2007
Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B., Kaluga E.: Topographical relationships in projection from the cuneate and gracile nuclei to the caudal vermis. Folia Morph. 2007, 66 (3) s. 213-214. (Streszczenie)
 
Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Organization of projection from the lower brainstem reticular nuclei to the pyramis and uvula in the rabbit cerebellum. Folia Morph. 2007, 66 (3) s. 263. (Streszczenie)
 
Mierzejewska-Krzyżowska B., Bukowska D., Zguczyński L.: Differences in the ponto-cerebellar projection to the vermis: Double labeling metod in the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2007, 67 (3) & Suppl. s. 308. 8th International Congress Polish Neuroscience Society, Kraków September 24 – 27, 2007. (Streszczenie)
 
Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Evidence for diverging projection from the dorsal column nuclei to the cerebellar pyramis and uvula. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2007, 67 (3) & Suppl. s. 309. 8th International Congress Polish Neuroscience Society, Kraków September 24 – 27, 2007. (Streszczenie)
 
2008
Zguczyński Leszek
, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Topography of olivocerebellar projections to the uvula and paramedian lobule in the rabbit: Comparison with other species. Annals of Anatomy 2008, 190(4) s. 368-382
10 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,932
 
2009
Zguczyński L
., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Projections from the basillar pontine nuclei to the cerebellar cortex : fluorescent tracing study in the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2009, 69(3) s. 330. 9th International Congress of Polish Neuroscience Society, Warsaw September 9-12, 2009. (Streszczenie)
 
Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Projection from the dorsal column nuclei to the cerebellar caudal vermis : comparison of colleteral and non-collateral connections. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2009, 69(3) s. 330. 9th International Congress of Polish Neuroscience Society, Warsaw September 9-12, 2009. (Streszczenie)
 
2010
Zguczyński Leszek
, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Organization of the pontocerebellar projection to the paramedian lobule and caudal vermis: a retrograde fluorescent tracer study in the rabbit. Cells Tissues Organs 2010, 192(6) s. 395-408
32 pkt. Lista MNiSW ; IF 2,302

2011
Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Differences in the ponto-cerebellar projection to the cerebellar caudal vermis and hemisphere: a retrograde double labeling study in the rabbit. W: 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź , 2011 September 21-24. Poster Session II s. 79. (Streszczenie)

Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Divergent anons within olivocerebellar projection to the pyramis and uvula revealed by a retrograde double labeling technique in the rabbit. W: 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź , 2011 September 21-24. Poster Session II s. 80. (Streszczenie)

Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Non-collateral and collateral projections from the dorsal kolumn nuclei to the cerebellar caudal vermis: double fluorescent labeling in the rabbit. W: 8th IBRO World Congress of Neuroscience International Brain Research Organization. Florence-Italy, July 14-18, 2011. Poster presentation B253, [nlb.]. (Streszczenie)

Zguczyński L
., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Organization of projection from the medullary reticular nuclei to the pyramis and uvula in the rabbit cerebellum. W: 8th IBRO World Congress of Neuroscience International Brain Research Organization. Florence-Italy, July 14-18, 2011. Poster presentation B268, [nlb.]. (Streszczenie)

2012
Zguczyński Leszek,
Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Dorsal column nuclei projection to the cerebellar caudal vermis in the rabbit revealed by a fluorescent double-labeling method. Cells Tissues Organs 2012, 196(3):280-290
30 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,961

2013
Zguczyński L., Bukowska D.: Projection from the locus coeruleus to the cerebellar caudal vermis: fluorescent tracing study in the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013, 73 suppl., s. 40. 11th International Congress of the Polish Neuroscience Society Poznan, Poland, September 15-17, 2013. Poster Sessions. (Streszczenie)
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS

Bukowska D., Zguczyński L.: The meddullary reticulo-cerebellar projection to the cerebellar caudal vermis. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013, 73 suppl., s. 30. 11th International Congress of the Polish Neuroscience Society Poznan, Poland, September 15-17, 2013. Poster Sessions. (Streszczenie)
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS

2015
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sienkiewicz Waldemar, Kaleczyc Jerzy: Distribution and immunohistochemical characteristic of cerebellar projecting neurons in the lotus coeruleus complex of the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2015, 75 Suppl. 1 S.48. 12th International Congress of the Polish Neuroscience Society Gdańsk, Poland, September 6-8, 2015. (Streszczenie)
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS