1996
Kwilecka Maria, Żurek Piotr: Stan działań prozdrowotnych na rzecz dzieci upośledzonych. W: Kultura fizyczna w promocji i doskonaleniu zdrowia. Materiały z konferencji pod red. B.J. Kunickiego i K. Szyszki. Gorzów Wlkp: PTNKF Oddz. w Gorzowie 1996, s. 87-91
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Żurek Piotr: Hopman Cup 96. „Nieoficjalne Mistrzostwa Świata w Grze Mieszanej - Ósma edycja”. Tenis 1996, (22) s. 44-45
1 pkt.
 

1997
Kwilecka Maria, Kwilecki Krzysztof, Żurek Piotr: Rola stopnia dymorfizmu płciowego w różnicowaniu poziomu siły mięśni zginaczy prawej i lewej ręki. W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Pod red. Stanisława Sochy. Katowice: AWF, Pol. Stow. Sportu Kobiet 1997, s. 57–60. Materiały Pokonferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 

Żurek Piotr: Stosowanie różnych form kultury fizycznej w readaptacji społecznej nieletnich. Doniesienie wygłoszone na Seminarium Rola K.F. w wychowaniu dzieci i młodzieży i readaptacji społecznej nieletnich org. Przez Min. Sprawiedliwości i UKFiT; Łódz, październik, 1997
 
 
Żurek Piotr: Pierwsze kroki na wielkim turnieju. Tenis (Mini-tenis) 1997, (1) s.
1 pkt. 
 
 
Żurek Piotr, Grochowski Piotr: Poziom cech morfologicznych i zdolności motorycznych a efektywność gry u 13-14 letnich tenisistów. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Poznań: AWF 1997, s. 68. Streszczenia.

 
1998
Żurek Piotr: Tenis - sport czy zabawa. Ziemia Gorzowska 1998, (14) s.
 
 
Żurek Piotr: Ostatni gem. Ziemia Gorzowska, październik, 1998
 
 
Żurek Piotr: Zmiany warty nie będzie. Ziemia Gorzowska. 1998, (40 październik) s.

 
1999
Rokita Marek, Żurek Piotr: Czynniki determinujące realizację założeń programowych ćwiczeń muzyczno – ruchowych i tańców w szkołach miasta Gorzowa Wlkp. W: Čelovek, zdorovje, fizičeskaja kultura na poroge XXI stoletija. Brest: Izdatelstvo Bretskogo gosudarstvennogo universiteta 1999, s. 253–256. Materialy meždunarodnoj naučno – metodičeskoj konferencii, Brest 30–31 marta 1999 goda.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

Żurek Piotr, Rokita Marek: Raznyje formy dvigatelnoj aktivnosti v processe priobščenija k obščestvennoj žizni nesoveršennoletnich [perevospitanija]. W: Meždunarodyj Naučnyj Kongress Fizičeskaja Kultura, Sport, Turizm – v Novych Uslivijach Razvitija Stran SNG. Čast 2. Minsk, 23 – 25 ijunja 1999 g. Minsk: “Tesej” 1999, s. 199–201
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
2000
Kwilecka Maria, Magda Rafał, Żurek Piotr: Sprawność fizyczna studentek i studentów na podstawie pomiaru wybranych zdolności motorycznych. W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. Zielona Góra: Wyż. Szk. Pedag. im. Tadeusza Kotarbińskiego 2000, s. 75-81
3 pkt. rozdział 
 

2003
Naczk M., Żurek P., Brzenczek W., Adach Z.: The Level of anaerobic-phosphagenic power changes after 5 – years interval in middle-aged men and differences between maximal anaerobic power obtained in students and middle-aged men group. Sport Kinetics 2003 : 8th international scientific conference. 11th conference ”Physical education and sport in scientific researches”, September 19-21, 2003 Rydzyna-Poland : book of abstracts / [Z. Adach et al.] ; International Association of Sport Kinetics, Warsaw. University School of Physical Education, Poznań. State School of Higher Vocational Education, Leszno. – Warsaw [etc.] : State School of Higher Vocational Education, 2003
 
 
2004
Żurek Piotr: The level of anaerobic – phosphagenic efficiency of advanced canoeists. W: Sport a kvalita života. Soubor referátů z mezinárodní konference konané 11. a 12. 11. 2004 na Fakultĕ sportivních studií MU v Brně. Kolektiv autorů. Brno: Masarykova univerzita v Brnĕ Fakulta sportivních studií 2004, 5 s. (nlb.) [CD ROM]
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
 
Żurek Piotr, Kuprel Renata, Botwina Ryszard: Training of visualizationin teaching of tennis serve at novivces tennis players`. W: Sport a kvalita života. Soubor referátů z mezinárodní konference konané 11. a 12. 11. 2004 na Fakultĕ sportivních studií MU v Brně. Kolektiv autorů. Brno: Masarykova univerzita v Brnĕ Fakulta sportivních studií 2004, 4 s. (nlb.) [CD ROM]
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

Żurek Piotr, Botwina Ryszard, Kuprel Renata: Tolerance as an integrational element for the disabled. Česká Antropologie 2004, 54, s. 216-218
2 pkt. 
 
 
Żurek Piotr, Botwina Ryszard: Visualization in young tennis players` training. W: Sporttheorie trifft Praxis. Aktuelle bewegungs - und trainingswissenschaftliche Facetten sportlicher Bewegungen. (Hrsg.) Anita Hökelmann, Dagmar Lühnenschloß, Bernd Dierks, Peter Blaser. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2004, s. 193-198
12 pkt. rozdział w jęz. ang. 
 

Zembroń-Łacny Agnieszka, Szyszka Kazimierz, Sobańska Barbara, Żurek Piotr: Effect of strength exercise and N-acetylocysteine on metabolism glutathione, oxidative damage and erythropoietin production in athletes. W: Emmanuel Van Praagh, Jean Coudert: Book of Abstracts. 9th Annual Congress European College of Sport Science, Clermont-Ferrand, France July 3-6, 2004, s. 345
 

2005
Żurek Piotr: (Praca doktorska) Zastosowanie metody ergometrycznej do badania cech warunkujących wydolność anaerobową-fosfagenową osób o zróżnicowanej aktywności fizycznej. Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach. Poznań: AWF 2005
 
 
Kuprel Renata, Żurek Piotr, Botwina Ryszard: Poziom agresywności a osobowościowe i pozaosobowościowe uwarunkowania sukcesu w zapasach. W: Agresja a kultura fizyczna. Pod red. Jana Supińskiego. Wrocław: Wydaw. AWF 2005, s. 49-57. (Studia i Monografie Nr 79)
6 pkt. rozdział
 
 
Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Poziom wydolności anaerobowej-fosfagenowej dzieci trenujących piłkę siatkową. Med. Sportiva 2005, 9 (2) supl. s. S106. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
 
Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Level of anaerobic-phosphagenic efficiency in children volleyball players. Med. Sportiva 2005, 9 (2) supl. s. S154. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
 
Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Żurek Piotr, Miśko Jarosław: Poziom wydolności anaerobowo-fosfagenowej sprinterów oceniany testem ergometrycznym. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce: monografia. Pod red. nauk. Pawła Kowalskiego. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 111-116
6 pkt. rozdział 

 
Żurek Piotr, Botwina Ryszard, Kuprel Renata: Wizualizacja w treningu młodych tenisistów. W: Sport młodzieżowy w badaniach psychologicznych. Red. Edward Wlazło. Wrocław: AWF 2005, s. 39-44. (Studia i Monografie Nr 80)
6 pkt. rozdział 

 
Żurek Piotr: (Sprawozdania z konferencji naukowych w drugiej połowie 2005 r.) Międzynarodowe warsztaty pt. „Rozwój interkulturowych kompetencji przez sport w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej”. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (4) s. 16
 
 
Anatol Skrypko, Piotr Żurek: Wibromechaniczna metoda stymulacji mięśniowej w treningu piłkarzy nożnych. W: Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych. Pod red. Aleksandra Stuły. Gorzów Wlkp.: ZWKF w Gorzowie Wlkp.; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych 2005, s. 23-27
 

Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Brzenczek Wioletta, Adach Zdzisław: The changes in anaerobic-phosphagenic efficiency occurring in middle-aged men at a five-year interval. Studies in Physical Culture and Tourism 2005, 12 (1) s. 31-35
4 pkt. Lista MNiI ; IC 5,13
 

Skrypko A., Chelbik R., Żurek P.: Tehničeskie sredstva v učebnotrenirovočnom processe tennisistov. W: Nauka i obrazovanie v usloviâh socialno-ekonomičeskoj transformacii obščestva. Materialy VIII Meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencii, Vitebsk, 19-20 maâ 2005 g. Čast’ 2. Minsk: ZAO „Sovremennye znaniâ” 2005, s. 132-134
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy


2006
Żurek Piotr: (Sprawozdanie) Międzynarodowe warsztaty. Biuletyn Informacyjny AWF 2006, 1 (48) s. 12-13
 
 
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Wydolność anaerobowa – fosfagenowa dzieci trenujących siatkówkę. = Anaerobic-phosphagenic capacity of adolescent volleyball players. Wychowanie Fizyczne i Sport  2006, 50 (2) s. 119-121 ; s. 123-124
4 pkt. Lista MNiSW
  

Żurek P., Skrypko A., Rokita M.: The concept of tenis players’ training in scientific research. W: Zdorovje studenčeskoj molodeži : dostiženija teorii i praktiki fizičeskoj kultury na sovremiennom etape. Red. V. A. Sokolov. Minsk: BGPU 2006, s. 87-89. Materialy V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji, Minsk 21-22 dekabria 2006.
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy
 
 
2007
Żurek Piotr: Tenis. W: 100 lat Klubu Sportowego "Posnania" 1907-2007. Pod red. Bernarda Woltmanna i Macieja Łuczaka. Poznań: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF 2007, s. 231-235
3 pkt. rozdział 
 
 
Skrypko Anatol, Żurek Piotr, Skrypko Denis: Poziom zdolności kondycyjnych młodych koszykarzy w zależności od rodzaju stosowanego treningu. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 276-280
3 pkt. rozdział
 

(Red.) Testy oraz badania diagnostyczne zalecane przez Polski Związek Tenisowy : poradnik trenera. Red. Wojciech Andrzejewski, Tomasz Garsztka, Adam Królak, Tomasz Schefke, Radosław Szymanik, Piotr Unierzyski, Ewa Ziemann, Jacek Zieliński, Piotr Żurek. Warszawa: Polski Związek Tenisowy 2007, 28 s.


Skobudziński Maciej, Skrypko Anatol, Żurek Piotr: Metodyczne i organizacyjne problemy przygotowania sportowego pływaków niepełnosprawnych. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 2007, s. 63-64
1 pkt. Lista MNiSW
 
 
2008
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr, Różycki Tomasz, Kos Henryk, Duda Emilian: Poziom globalnej maksymalnej siły statycznej i dokładności siłowej oraz jego zmienność pod wpływem wysiłku u mężczyzn w różnym wieku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 286-292
3 pkt. rozdział
 
 
Nowik Jerzy, Skrypko Anatol, Żurek Piotr: Poziom wybranych zdolności motorycznych siatkarzy. W: Zdorov`e studenčeskoj molodeži : dostiženâ teorii i praktyki fizičeskoj kul`tury na sovremennom etape : materialy VI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji, Minsk 30-31 oktâbrâ 2008 g. Redkol. V. E. Vasûk, V. A. Ponomarčuk, M. M. Krutalevič et al. Minsk: Belorusskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet 2008, s. 94-96
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy
 

Żurek Piotr, Skrypko Anatol: Problematyka szkolenia tenisistów. W: Zdorov'e studenčeskoj molodeži : dostiženiâ teorii i praktiki fizičeskoj kul'tury na sovremennom etape : materialy VI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Minsk 30-31 oktâbrâ 2008 g. Redkol. V. E. Vasûk, V. A. Ponomarčuk, M. M. Krutalevič et al. Minsk: Belorusskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet 2008, s. 96-98
2 pkt. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych (zagranicznych lub krajowych – zjazdach i konferencjach) w formie pełnej pracy


2009
Rynkiewicz Tadeusz, Kos Henryk, Rynkiewicz Mateusz, Kapelińska Anna, Żabski Sebastian, Żurek Piotr, Duda Emilian: Poziom wybranych zdolności motorycznych u młodych piłkarzy wodnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 356-367. (Seria: Monografie)
3 pkt. rozdział
 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr, Kos Henryk, Duda Emilian: The influence of long-lasting exercise on the ability to maintain statistic balance in men aged 19 – 23. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 460-470. (Seria: Monografie)
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
 
Nowak Maria, Kitowska Małgorzata, Rynkiewicz Tadeusz, Kuriańska-Wołoszyn Joanna, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz: Health-oriented attitudes in amateur sumo wrestlers. Archives of Budo 2009, 5 s. 165-169
6 pkt. Lista MNiSW ; IF 5-letni 0,542 ; IC 9,00
 

2010
Nowak Maria, Kitowska Małgorzata, Rynkiewicz Tadeusz, Piekarski Robert, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr: Motives vs. age, training experience, and sporting level in sumo wrestlers. Archives of Budo 2010; 6(1): 7-12
9 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,488 ; IC 9,00
 

Kasperska Anna, Zembroń-Łacny Agnieszka, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Dziubek Wioletta, Szyszka Kazimierz, Dziewiecka Hanna: Physical activity and blood pro-inflammatory cytokines in males over 60 years old. W: Public health in education. Ed. by Zofia Kubińska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2010, s. 371-379
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Starosta Włodzimierz, Nowak Maria, Kitowska Małgorzata, Kos Henryk: The characteristics of the ability to maintain static balance depending on the engagement of visual receptors among the elite sumo wrestlers. Archives of Budo 2010; 6(3): 159-164
9 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,488 ; IC 9,00


Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz, Kos Henryk: The ability to maintain static balance in competitors of cyclic sports at the stage of directed training. Studies of Physical Culture and Tourism 2010, 17(3) s. 217-222
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94


Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz: Poziom wydolności młodych tenisistów na tle zawodników uprawiających inne dyscypliny sportowe. W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 7. Red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2010, s. 126-133
3 pkt. rozdział


Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Niewolna Natalia, Kos Henryk, Starosta Włodzimierz: Zdolność zachowania równowagi statycznej i jej zmiany pod wpływem specjalistycznego wysiłku o narastającej intensywności u kajakarzy. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 14. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros" 2010, s. 327-336. (Seria: Monografie)
3 pkt. rozdział


Karnia Mateusz, Garsztka Tomasz, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz, Żurek Piotr, Łuszczyk Marcin, Śledziewska Ewelina, Ziemann Ewa: Physical performance, body composition and body balance in relation to national ranking positions in young polish tennis players. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2010, 2(2) s. 113-123
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,67
 

Skrypko Anatol, Żurek Piotr: Trenażery w grach sportowych. Poznań: AWF 2010, 90 s. (Seria: Podręczniki Nr 61) ISBN 978-83-61414-41-4
12 pkt. autorstwo podręcznika
 
 
Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Rynkiewicz Mateusz, Kos Henryk, Żurek Piotr: Modyfikacja ergometru kajakowego "Dansprint" - dostosowanie do potrzeb kształtowania siły ciągu. Sport Wyczynowy 2010, 48(4) s. 89-98
2 pkt. Lista MNiSW ; IC 3,73


Kos Henryk, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Żabski Sebastian, Rynkiewicz Tadeusz: Maximal strength and strength accuracy in water polo players from the Polish Junior National Team. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(4) s. 307-313
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94


Kasperska Anna, Żurek Piotr, Zembroń-Łacny Agnieszka: The level of pro-inflammatory cytokines and reactive oxygen species in wrestlers compared to non-athletes. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2010, 1(2) s. 91-94


2011
Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Bugaj Tomasz, Kos Henryk, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr: Effects of special equipment on physical fitness of polish border guards. W: A diagnosis of physical fitness in the contemporary army. Ed. by Marek Sokołowski. Warszawa: Polish Scientific Physical Education Association Section Physical Education in the Army 2011, s. 183-192
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 

Skrypko Anatol, Żurek Piotr, Łojewski Jan: Implementation of training simulators in vocational training of military academy students. W: A diagnosis of physical fitness in the contemporary army. Ed. by Marek Sokołowski. Warszawa: Polish Scientific Physical Education Association Section Physical Education in the Army 2011, s. 203-216
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 

Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz, Biernacki Jacek, Żurek Piotr, Kos Henryk, Wójcik Małgorzata: Composition of the body weight of joung canoeists depending on age, gender and sports specialization. W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011, Conference programme and abstracts "Present and Future Research in the Science of Human Movement", Kraków 22-24 september 2011, s. 107-108
 

Rynkiewicz Tadeusz, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Kołaczkowski Zdzisław, Ziemann Ewa: Method of the strength measurement of the strike at ball in tennis. W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011, Conference programme and abstracts "Present and Future Research in the Science of Human Movement", Kraków 22-24 september 2011, s. 108


Zembroń-Łacny Agnieszka, Kasperska Anna, Żurek Piotr, Ostapiuk-Karolczuk Joanna, Hubner-Woźniak Elżbieta: Extracellular signals of satellite cells activity in the athletes. Journal of Physiology and Pharmacology 2011, Vol. 62, Supplement 1, s. 83. 25th Congress of the Polish Physiological Society, September 15-17, 2011, Olsztyn, Poland. Book of Programme and Abstracts 
 

Kos Henryk, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr: Poziom wybranych zdolności motorycznych u młodych zawodników uprawiających pływanie. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 437-445. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział
 

Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Wójciak Piotr, Rutowicz Wojciech: Wytrzymałość siłowa a prędkość rozwijana w wiosłowaniu w kajakach jednoosobowych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 469-477. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział
 

Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz: The level of motor skills and effectivensess of game in young tennis players. W: Aktywność  ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 489-495. (Seria: Monografie) 
7 pkt. rozdział
 

Wójcik Małgorzata, Idzi Siatkowski, Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr: Staż treningowy kajakarzy a ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa i wystepowanie słabych ogniw łańcucha biokinematycznego. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2011, 76(5), s. 256-261
9 pkt Lista MNiSW ; IC 5,99 


Kasperska Anna, Żurek Piotr, Zembroń-Łacny Agnieszka: Level of insulin-like growth factor in greco-roman wrestlers. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2011, 2(1) s. 19-22
IC 4,37
 
 
Grochowski Piotr, Żurek Piotr: Pierwsza pomoc przedmedyczna : podręcznik dla każdego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji 2011, 90 s.
12 pkt autorstwo podręcznika
 

Skrypko Anatol, Żurek Piotr, Skrypko Denis: Uzasadnienie stosowania antropotechniki w wychowaniu fizycznym i sporcie. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011, s. 473-482
3 pkt. rozdział
 

Skrypko Anatol, Skrypko Denis, Żurek Piotr: Sportivnye trenažery – èvolûcionnyj aspekt. W: Voprosy fizičeskogo vospitaniâ studentov vuzov : sbornik naučnyh statej. Vypusk 9. Minsk: Belorusskij Gosudarstviennyj Universitet 2011, s. 115-120
3 pkt. rozdział


Ostapiuk-Karolczuk J., Zembroń-Łacny A., Kasperska A., Żurek P., Hübner-Woźniak E.: Zewnątrzkomórkowe sygnały aktywności komórek satelitarnych u sportowców. Medycyna Sportowa 2011, 27, suppl. 2, s. 23. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej”, Bydgoszcz, 13-15 października 2011 r. : program/ streszczenia.


2012
Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz, Rynkiewicz Mateusz, Kos Henryk: The ability to maintain postural balance by water polo players during supervised training of Polish junior national team members. Studies in Physical Culture and Tourism 2012, 19(2) s. 77-80
5 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 5,14


Kołaczkowski Z., Rynkiewicz T., Rynkiewicz M., Wójcik M., Żurek P.: Analysis of the jumping ability and inherent jumping index of young girls training classical dancing. W: Biomechanics 2012. International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Białystok 16-19.09.2012 : book of abstracts. Ed. by Romuald Będziński, Eugeniusz Sajewicz, Szczepan Piszczatowski. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2012, s. 137-138


Rynkiewicz Mateusz, Dondajewska Marta, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Przejawy siły i wydolności dorosłych osób po urazach kończyn dolnych oraz ich zmienność pod wpływem zabiegów rehabilitacyjnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 16. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2012, s. 213-220
4 pkt. rozdział


Wójcik Małgorzata, Siatkowski Idzi, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Functional assessment of musculoskeletal system by means of Performance Matrix tests in young classical style wrestlers : a preliminary report. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2012, 3(1(2)) s. 21-26
7 pkt. Lista "B" MNiSW ; 5,32
 

Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Poziom zdolności zachowania równowagi w zmiennych warunkach u czołowych polskich kadetów i juniorów w tenisie. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2012, (8) s. 86-90
2 pkt. Lista "B" MNiSW


Ostapiuk-Karolczuk J., Kasperska A., Żurek P., Dziubek-Rogowska W., Dąbrowska G., Rynkiewicz M., Rynkiewicz T., Zembroń-Łacny A.: Inflammation and loss of muscle function in elderly. W: 17th [Seventeenth] Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7th July ECSS Bruges 2012 - Belgium : book of abstracts / ed. by R. Meeusen [i in.]. - Bruges : European College of Sport Science, 2012, S. 382. p-ISBN: 978-90902686-8-2


Kasperska A., Ostapiuk-Karolczuk J., Żurek P., Wolny R., Hübner-Woźniak E., Zembroń-Łacny A.: Regenerative potential of skeletal muscle in elite greco-roman wrestlers. W: 17th [Seventeenth] Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7th July ECSS Bruges 2012 - Belgium : book of abstracts / ed. by R. Meeusen [i in.]. - Bruges : European College of Sport Science, 2012, S. 336-337. p-ISBN: 978-90902686-8-2


Zembroń-Łacny A., Ziemann E., Kasperska A., Krzysztoszek M., Żurek P., Rynkiewicz T.: Wpływ krioterapii ogólnej na czynniki regulujące aktywność komórek satelitarnych u zapaśników w stylu klasycznym. Medycyna Sportowa 2012, 28, suppl. 1, s. 19. 75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012 : Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Poznań, 18-20 października 2012 r. : program i streszczenia


2013
Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz, Żurek Piotr, Ziemann Ewa, Szymanik Radosław: Asymmetry of muscle mass distribution in tennis players. Trends in Sport Sciences 2013, 1(20) s. 47-53
5 pkt. Lista "B" MNiSW  ; IC 5,14


Zembroń-Łacny Agnieszka, Ziemann Ewa, Kasperska Anna, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz, Laskowski Radosław, Hübner-Woźniak Elżbieta: Association between cytokine activity and body composition in highly trained athletes. Medicina dello Sport 2013, 66(2) s. 199-209
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,125
 

Żurek Piotr: Somatyczne, kondycyjne i koordynacyjne uwarunkowania sprawności specjalnej tenisistów na etapie treningu ukierunkowanego. Poznań: AWF 2013, 95 s. (Seria: Monografie Nr 426) ISBN 978-83-61414-86-5
20 pkt. autorstwo monografii
 

Rynkiewicz Mateusz, Kos Henryk, Żurek Piotr, Biernacki Jacek, Pokrywka Karolina, Kołaczkowski Zdzisław, Rynkiewicz Tadeusz: Motoryczne uwarunkowania wyniku sportowego polskich kajakarzy juniorów. W: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin-Małkocin 5-6 grudnia 2013, s. 37-38. Streszczenie.
 
 
Rynkiewicz Mateusz, Biernacki Jacek, Kołaczkowski Zdzisław, Kos Henryk, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Wpływ destabilizacji sztangi na moc i prędkość przemieszczania sztangi podczas wyciskania w leżeniu. W: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin-Małkocin 5-6 grudnia 2013, s. 38-39. Streszczenie.
 
 
Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz: Wpływ zmęczenia specyficznym wysiłkiem fizycznym na przejawianie siły i dokładności siłowej polskich tenisistów juniorów. W: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin-Małkocin 5-6 grudnia 2013, s. 54-55. Streszczenie.
 
 
Żurek P., Kasperska A., Krzysztoszek M., Hübner-Woźniak E., Zembroń-Łacny A.: Wytwarzanie białka HSP27 pod wpływem treningu indukującego uszkodzenia mięśni u zapaśników w stylu klasycznym. Medycyna Sportowa 2013, 29, supplement 2 s. 38. Program/streszczenia. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia”, 14-16 listopada 2013, Wrocław. 
 

Żurek Piotr, Kasperska Anna, Krzysztoszek Marcin, Hübner-Woźniak Elżbieta, Zembroń-Łacny Agnieszka: Expression of serum HSP27 under exercise-induced muscle damage in elite greco-roman wrestlers. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013, 4(2) s. 113-118
7 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 6,90
 

Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Kos Henryk, Stronczyński Włodzimierz, Rynkiewicz Tadeusz: Body composition of male and female elite Polish sumo wrestlers in different weight category. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013, 4(2) s. 153-157
7 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 6,90
 

Wójcik Małgorzata, Siatkowski Idzi, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Zastosowanie testów Performance Matrix w profilaktyce urazów układu mięśniowo-szkieletowego u młodych zapaśników stylu klasycznego. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS 2013, (2) s. 39-44
 
 
2014
Żurek Piotr
, Rynkiewicz Mateusz, Starosta Włodzimierz, Kołaczkowski Zdzisław, Ziemann Ewa, Kopański Ryszard, Rynkiewicz Tadeusz: New method of strength measurement of stroke at ball in tennis. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 2014, (1) (wersja on-line)
2 pkt. inne czasopismo zagraniczne recenzowane


Podstawski Robert, Omelan Aneta, Zapert Monika, Żurek Piotr: School and out-of-school physical activity of children in rural areas. Fiziceskoe Vospitanie Studentov 2014, 3(4) s. 55-60
6 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 5,43


Kołaczkowski Zdzisław, Rynkiewicz Tadeusz, Żurek Piotr, Starosta Włodzimierz, Rynkiewicz Mateusz, Wójcik Małgorzata, Faraj Adnan Rahdi: Ocena skoczności uczennic szkół baletowych jako jeden z podstawowych czynników kwalifikacji do uprawiania zawodu tancerki. W: Edukacja techniczna dla rynku pracy 2013. Red. nauk. Wojciech Kacalak, Wojciech A. Sysło, Grzegorz Andrzejewski. Gorzów Wielkopolski: PWSZ im. Jakuba z Paradyża 2014, s. 121-130
4 pkt. rozdział


Podstawski Robert, Choszcz Dariusz, Klimczak Dariusz, Kolankowska Ewelina, Żurek Piotr: Habits and attitudes of first-year female students at Warmia & Mazury University: a call for implementing health education program at universities. Central European Journal of Public Health 2014, 22(4) s. 229-238
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 0,533


Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz: Wpływ zmęczenia specyficznym wysiłkiem fizycznym na przejawianie siły i dokładności siłowej polskich tenisistów w młodszych kategoriach wiekowych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2014, (1-4) s. 223-230
2 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 5,21


Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz: Szybkość lokomocyjna a płeć i poziom sportowy wysokokwalifikowanych tenisistów. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, Szczecin-Małkocin 4-5 grudnia 2014. Streszczenia. Szczecin: [b.w.] 2014, s. 46-48


Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz, Żurek Piotr: Evaluation of factors affecting sports performance among junior athletes in kayaking. Medicina dello Sport 2014, 67(4) s. 555-568
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,235


Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Pojęcie, znaczenie i uwarunkowania “czucia piłki” w tenisie stołowym w opinii wysoko zaawansowanych zawodników i trenerów. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2014, (10) s. 69-74
3 pkt. Lista "B" MNiSW


2015
Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Wójciak Piotr, Morawin Barbara, Rynkiewicz Tadeusz: The ability to maintain static balance in younger school children and its relation to the stability of a posturographic surface. Journal of Sports Research 2015, 2(2) s. 52-61
2 pkt. inne czasopismo zagraniczne recenzowane


Rynkiewicz Mateusz, Korman Paweł, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Application of thermovisual body image analysis in the evaluation of paddling effects on a kayak ergometer. Medicina dello Sport 2015, 68(1) s. 31-42
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 0,163


Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr, Wesołowska Sylwia: Znaczenie, przejawianie i uwarunkowania “czucia piłki” w tenisie w opinii zawodników i trenerów. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 391-411. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział

Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr, Wesołowska Sylwia: Znaczenie, przejawianie i uwarunkowania “czucia kortu” w tenisie w opinii zawodników i trenerów. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 411-428. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział


Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Wybrani wielcy mistrzowie tenisa, ich kariery, osiągnięcia sportowe i cechy wyróżniające. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 429-442. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział


Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr, Felbur Beata: Pojęcie, struktura, znaczenie i uwarunkowania “czucia piłki” w tenisie stołowym w opinii wysoko zaawansowanych zawodników i trenerów. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 443-457. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział


Starosta Włodzimierz, Jakubow Joanna, Żurek Piotr: Znaczenie, struktura i uwarunkowania “czucia wózka” u osób niepełnosprawnych po urazach kręgosłupa. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 609-627. (Biblioteka MSMS; Vol.38)
4 pkt. rozdział

Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Symetryzacja ruchów w wybranych ćwiczeniach u kajakarek w zależności od wieku. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2015, (25-28)1-4 s. 267-275
4 pkt. Lista "B" MNiSW


Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz, Biernacki Jacek, Chmielewska Amelia, Kos Henryk, Pokrywka Karolina, Rynkiewicz Agnieszka, Żurek Piotr: Ocena dymorfizmu płciowego kajakarzy w wieku 15-18 lat na podstawie wyników testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 425-434
4 pkt. rozdział


Wójciak Piotr, Zaleska-Posmyk Izabela, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Morawin Barbra, Rynkiewicz Tadeusz: Próba określenia dymorfizmu płciowego składu masy ciała u dzieci w wieku 7-12 lat. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 539-548
4 pkt. rozdział


Zaleska-Posmyk Izabela, Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Morawin Barbara, Duda Emilian, Wójciak Piotr: Poziom skoczności u dzieci w zależności od płci, wieku i sposobu wykonania skoku. W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2015, s. 619-630
4 pkt. rozdział


Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz: Związki szybkości biegowej z poziomem sportowym tenisistów wyczynowych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2015, (25-28)1-4, s. 307-314
4 pkt. Lista "B" MNiSW
 
 
Kos Henryk, Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Wójciak Piotr, Szczecińska Ewa, Rynkiewicz Tadeusz: Budowa ciała i poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych 12-letnich dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim na tle dzieci zdrowych. W: Sport heterogeniczny : kultura – nauka. Red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2015, s. 273-283. ISBN 978-83-933240-7-1
4 pkt. rozdział

2016
Podstawski Robert, Markowski Piotr, Choszcz Dariusz, Żurek Piotr: Correlations between anthropometric indicators, hart rate and endurance-strength abilities during high-intensity exercise of young women. Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 2016, 12: s. 17-24

http://smaes.archbudo.com/view/abstracts/issue_id/399
7 pkt. Lista "B" MNiSW
 
 
Żurek Piotr, Starosta Włodzimierz, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz: Comparison of the results of running speed with a place in the international ranking of the leading player in the world and polish national tennis team. W: Coordination abilities in physical education, sports and rehabilitation. Ed. by Tomasz Niźnikowski, Jerzy Sadowski, Włodzimierz Starosta. Biała Podlaska: University of Physical Education Warsaw Faculty of Physical Education and Sport Biała Podlaska 2016, s. 302-313. (IASK Library series: vol. 39). ISBN 978-83-61509-36-3
5 pkt. rozdział w jęz. ang.
 

Witek Konrad, Żurek Piotr, Żmijewski Piotr, Jaworska Joanna, Lipińska Patrycja, Dzedzej-Gmiat Anna, Antosiewicz Jędrzej, Ziemann Ewa: Myokines in response to a tournament season among young tennis players. BioMed Research International 2016, August [Article in press], 7 pages. DOI:10.1155/2016/1460892
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2016/1460892/;
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,476
 

Żurek Piotr, Starosta Włodzimierz, Rynkiewicz Mateusz, Rynkiewicz Tadeusz: Moc maksymalna kończyn dolnych jako jedno z kryteriów wytrenowania tenisistek na poziomie międzynarodowym. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2016, 31(3) s. 85-92
4 pkt. Lista "B" MNiSW;
 

Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Significance, structure, conditions of "ball feeling" and their importance to sport success in the opinion of the advanced soccer players.
International Journal of Sports Science and Arts 2016, Oct Articles and Research after a professorship. [wersja on-line]
http://www.ijssa-gezira.com/eng/nodes/view/type:research/slug:significance-structure-conditions-of-ball-feeling-and-their-importance-to-sport-success-in-the-opinion-of-the-advanced-soccer-players
2 pkt. inne czasopismo recenzowane zagraniczne


 
2017
Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Kształtowanie mistrzostwa sportowego w tenisie : ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy 2017, 634 s. ISBN 978-83-62045-40-2. (IASK Library series: Vol. 41).
25 pkt. autorstwo monografii
28 arkuszy wydaw.

Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Żurek Piotr: Pojęcie, struktura i uwarunkowania "czucia piłki" oraz ich znaczenie dla odnoszenia sukcesów sportowych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2017, (1-4) s. 137-145
4 pkt. Lista "B" MNiSW


Żurek Piotr, Rynkiewicz Mateusz, Starosta Włodzimierz, Rynkiewicz Tadeusz: Wpływ zmęczenia wysiłkiem fizycznym na zdolność zachowania równowagi u czołowych polskich tenisistów. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2017, (1-4) s. 351-358
http://www.arlrw.usz.edu.pl;
4 pkt. Lista "B" MNiSW
 

Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Rynkiewicz Tadeusz: Poziom zdolności siłowo-szybkościowych i siłowo-wytrzymałościowych kajakarzy w zależności od wieku i budowy ciała. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2017, (1-4) s. 359-367
4 pkt. Lista "B" MNiSW
 

Rynkiewicz Tadeusz, Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Die Qualität der Bewegungskoordination als Funktion der Kraftdifferenzierungsfähigkeit bei 10- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen. W: Motorik, Leistung, Training : Festschrift zum 90. Geburtstag von Prof. Dr. sc. Günter Schnabel. Hrsg. Christian Hartmann, Jürgen Krug, Patrik Ragert, Maren Witt. Berlin: Lehmanns Media 2017, s. 162-172. (Sport und Wissenschaft ; Band 13) ISBN 978-3-86541-211-9
5 pkt. rozdział


Zembroń-Łacny Agnieszka, Ziemann Ewa, Żurek Piotr, Hübner-Woźniak Elżbieta: Heat shock protein 27 response to wrestling training in relation to the muscle damage and inflammation. Journal of Strength & Conditioning Research 2017, 31(5) s. 1221-1228. doi: 10.1519/JSC.0000000000001236
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2017/05000/Heat_Shock_Protein_27_Response_to_Wrestling.8.aspx
30 pkt. Lista ”A” MNiSW ; IF 2,325


2019
Kozłowska Marta, Żurek Piotr, Rodziewicz Ewa, Góral Kamil, Żmijewski Piotr, Lipińska Patrycja, Laskowski Radosław, Walentukiewicz Anna K., Antosiewicz Jędrzej, Ziemann Ewa: Immunological response and match performance of professional tennis players of different age groups during a competitive season. Journal of Strength and Conditioning Research 2019, Mar 18. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003138. [Epub ahead of print]
https://journals.lww.com/nsca-jscr/toc/publishahead
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 3,017Podstawski Robert, Żurek Piotr, Clark Cain C. T., Choszcz Dariusz, Kusińska Elżbieta, Omelan Aneta: Motor performance according to physical activity levels. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation 2019, 41(1) s. 103-119
https://www.researchgate.net/publication/332350448_Motor_Performance_According_to_Physical_Activity_Levels ;
https://www.ajol.info/index.php/sajrs
20 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą  punktów ; IF 0,349Podstawski Robert, Żurek Piotr, Clark Cain C. T., Laukkanen Jari, Markowski Piotr, Gronek Piotr: A multi-factorial assessment of the 3-Minute Burpee Test. Journal of Physical Education and Sport 2019, 19(2) s. 1083-1091.  DOI:10.7752/jpes.2019.02157
https://efsupit.ro/images/stories/iulie2019/Art%20157.pdf
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów


Podstawski Robert, Żurek Piotr, Clark Cain C.T., Ihash Ferenc, Kozina Zhanneta, Omelan Aneta: Sex mediated differences among university students performing extreme physical activity during the 3-Minute Burpee Test. Polish Journal of Sport and Tourism 2019, 26(2) s. 27-33
http://pjst.awf-bp.edu.pl/download/Pol_J_Sport_Tourism_26_pp27-33.pdf
20 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów