2007
Gruszka Wojciech: Porosty rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2007, 26(3) s. 23-31
2 pkt. Lista MNiSW
(afiliacja w UMK Toruń)
 
2009
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Porosty. W: Przyroda gminy Skwierzyna. Pod red. Ludwika Lipnickiego. Skwierzyna: Urząd Miejski 2009, s. 119-129
3 pkt. rozdział
 
Gruszka Wojciech: Porosty rezerwatu przyrody „Kuźnik” ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych w Polsce. W: Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody „Kuźnik” : bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Pod red. Pawła M. Owsiannego. Piła: Muzeum Stanisława Staszica 2009, s. 72-76
3 pkt. rozdział
 
2010
Gruszka Wojciech: Porosty rezerwatu „Osiedle Kormoranów” na Pojezierzu Krajeńskim (północno-zachodnia Polska). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2010, 29(2) s. 41-49
2 pkt. Lista MNiSW

Gruszka Wojciech: Zmiany bioty porostów rezerwatu "Dębina" koło Wągrowca. Badania Fizjograficzne Seria B Botanika 2010, 1(59) s. 173-183
2 pkt. Lista MNiSW

Gruszka Wojciech, Janczar Robert: Nowe stanowiska Ramalina baltica Lettau (zlichenizowane ascomycota) w północno-zachodniej Polsce. Badania Fizjograficzne Seria B Botanika 2010, 1(59) s. 185-189
2 pkt. Lista MNiSW

2011
Gruszka Wojciech: Biota porostów rezerwatu przyrody "Diabli Skok" koło Szwecji (północno-zachodnia Polska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2011, 67(1) s. 55-61
6 pkt. Lista MNiSW

2012
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: The protected and threatened lichens on the bark of Larix decidua in the selected localities in the middle part of Western Poland. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 187-196
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Gruszka Wojciech: The protected and threatened lichens of the roadside trees in the Krajeńskie Lakeland. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 277-286
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Protected and threatened lichens in petroleum and natura gas extraction region KRNiGZ LMG (Lubiatów, Międzychód, Grotów). W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 339-340

Gruszka Wojciech, Wojtkowski Krzysztof, Grochowski Piotr: Chronione porosty nadrzewne zadrzewień przydrożnych : klucz do oznaczania i opisy gatunków. Poznań: ProDRUK 2012, 44 s.

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Chronione i zagrożone porosty na korze Larix decidua na wybranych stanowiskach w środkowej części Polski zachodniej. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 57-70

Kukwa Martin, Kowalewska Agnieszka, Śliwa Lucyna, Czarnota Paweł, Czyżewska Krystyna, Flakus Adam, Kubiak Dariusz, Wilk Karina, Dimos-Zych Monika, Kolanko Katarzyna, Szymczyk Rafał, Lipnicki Ludwik, Adamska Edyta, Bielec Dominika, Guzow-Krzemińska Beata, Gruszka Wojciech, Hachułka Mariusz, Jabłońska Agnieszka, Oset Magdalena, Kiszka Józef, Kozik Joanna, Leśniański Grzegorz, Lazarus Magdalena: Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Botanica Cassubica 2012, 11 s. 75-103
2 pkt. Lista „B” MNiSW

2013
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2013, 69(3) s. 265-272
3 pkt. Lista „B” MNiSW

2014
Ruta Rafał, Gruszka Wojciech, Rogala Szymon, Żuk Katarzyna: Walory przyrodnicze Borów Kujańskich. Przegląd Przyrodniczy 2014, 25(2) s. 3-75
2 pkt. Lista „B” MNiSW
 
2016
Lipnicki Ludwik, Gruszka Wojciech: Nowe stanowiska pajęcznicy liliowatej Anthericum liliago w północno-zachodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2016, 72(1) s. 75-79
8 pkt. Lista "B" MNiSW

Sołtys-Lelek Anna, Barabasz-Krasny Beata, Turis Peter, Turisová Ingrid, Gruszka Wojciech: Biometric analysis of interspecific hybrids between Rosa canina L. and Rosa rubiginosa L. (section Caninae DC. em. Christ.). Modern Phytomorphology 2016, 9 s. 19-25
https://phytomorphology.org/archive/volume-9/

2 pkt. inne czasopismo recenzowane zagraniczne
 
Sołtys-Lelek Anna, Gruszka Wojciech: Wild roses and hawthorns of urban area : a case study of Piła in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 2016, 43 s. 27-40. DOI 10.1515/biorc-2016-0014
http://www.brc.amu.edu.pl/s2.html

13 pkt. Lista "B" MNiSW ; ICV 85,74

2017
Gruszka Wojciech: The concept of lichen refugia classification. A proposal based on the case study of Krajeńskie Lakeland, Poland. Ecological Questions 2017, 27(3) s. 65–75. DOI: 10.12775/EQ.2017.028
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/article/view/EQ.2017.028
13 pkt. Lista "B" MNiSW

2019
Lipnicki Ludwik, Gruszka Wojciech: Stanowisko śnieżycy wiosennej Leucoium vernum w Puszczy Barlineckiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2019, 75(2) s. 155-158.
5 pkt. czasopismo naukowe nie zamieszczone w WYKAZIE MNiSW


Gruszka Wojciech, Lipnicki Ludwik: Standard procedure for the identification of lichen refuges: a case study of the Krajeńskie Lakeland area in Poland. Ecological Questions 2019, 30(4) s. 19-27. DOI: 10.12775/EQ.2019.025 [wersja elektroniczna]
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/article/view/EQ.2019.025
20 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów