2010
Konik Anita, Mika Piotr, Nowobilski Roman, Andrzejczak Anna, Szczeklik Andrzej: Mechanizmy zmniejszenia chromania przestankowego po treningu marszowym. Acta Angiologica 2010, 16(2) s. 49-66
(afiliacja AWF Kraków)
9 pkt. MNiSW ; IC 5,70


Mika P., Petriczek T., Konik A., Nowobilski R., Marchewka A., Szczeklik A.: Porównanie dwóch modeli treningu marszowego na bieżni stosowanych w rehabilitacji pacjentów z chromaniem przestankowym – badania pilotażowe. VI Konferencja Naukowa Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu „Nowe metody klinimetryczne w fizjoterapii”, Zamość, 19 listopada 2010 r. Sesja równoległa.
(afiliacja AWF Kraków)Mika A., Mika P., Oleksy Ł., Konik A., Marchewka A.: Analiza zmian w aktywności bioelektrycznej mięśni kończyn dolnych podczas 12-tygodniowego treningu marszowego na bieżni u pacjentów z chromaniem przestankowym. Postępy Rehabilitacji 2010, suppl. 8 s. 130-131. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej” Łódź, 23-25 września 2010 r. Streszczenie.

(afiliacja AWF Kraków)


Mika P., Januszek R., Konik A., Nowobilski R., Marchewka A., Szczeklik A.: Ocena wazodylatacyjnej funkcji śródbłonka naczyniowego i możliwości chodu podczas treningu na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym. Postępy Rehabilitacji 2010, suppl. 8 s. 131-132. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej” Łódź, 23-25 września 2010 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


Mika P., Mika A., Oleksy Ł., Konik A.: Changes of sEMG activity in proximal and distal leg muscles in patients with intermittent claudication over 12-week treadmill training - the pilot study. Atherosclerosis Supplements 2010, 11(2) s. 183. 78th European Atherosclerosis Society Congress Hamburg, 20-23 june 2010. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


2011
Mika Piotr, Konik Anita, Zając Marcin, Spannbauer Anna: Kliniczne metody oceny pacjentów z chromaniem przestankowym. Rehabilitacja Medyczna 2011, 15(1) s. 10-20
(afiliacja AWF Kraków)

6 pkt. MNiSW ; IC 5,13


Mika P., Konik A., Nowobilski R., Zając M., Niżankowski R., Szczeklik A.: Efekty treningu marszowego u chorych z chromaniem przestankowym - aspekt nasilenia dolegliwości bólowych podczas wysiłku. W: Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji. [Katowice: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji], 2011. - S. 70. XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Katowice, 16-17 września 2011 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)Mika A., Mika P., Oleksy Ł., Konik A., Marchewka A.: Wpływ 12-tygodniowego treningu marszowego na bieżni na zmianę parametrów częstotliwości widma sygnału sEMG u pacjentów z chromaniem przestankowym. W: Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji. [Katowice: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji], 2011. - S. 71. XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Katowice, 16-17 września 2011 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)Januszek R., Mika P., Konik A., Nowobilski R., Niżankowski R.: Effects of treadmill training on walking distance and endothelial function in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis Supplements 2011, 12(1) s. 117. 79th European Atherosclerosis Society Congress Gothenburg, Sweden, 26-29 June 2011. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


2012
Mika P., Konik A., Spannbauer A., Nowobilski R., Niżankowski R.: Porównanie dwóch modeli treningu marszowego stosowanych w rehabilitacji chorych z chromaniem przestankowym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012, 6(2) s. 83-84. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego „Od nauki do zintegrowanej praktyki” Bydgoszcz, 17–18 maja 2012 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


Mika A., Mika P., Oleksy Ł., Konik A.: Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni (sEMG) w przewlekłym niedokrwieniu. W: Rehabilitacja w XXI wieku. Red. Tomasz Włoch. Kraków: AWF 2012, s. 47-48. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków, 23-25 lutego 2012 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


Konik
A., Mika P., Nowobilski R., Januszek R., Zając M., Niżankowski R., Szczeklik A.: Wpływ treningu marszowego na poprawę wazodylatacyjnej funkcji śródbłonka naczyniowego u chorych z chromaniem przestankowym. W: Rehabilitacja w XXI wieku. Red. Tomasz Włoch. Kraków: AWF 2012, s. 59-60. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków, 23-25 lutego 2012 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


Konik
A., Mika P., Nowobilski R., Kuklewicz S., Niżankowski R., Szczeklik A.: Odległe efekty treningu marszowego na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym - doniesienie wstępne. W: Rehabilitacja w XXI wieku. Red. Tomasz Włoch. Kraków: AWF 2012, s. 78-79. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków, 23-25 lutego 2012 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


Kuklewicz S., Mika P., Konik A., Nowobilski R.: Wpływ treningu marszowego na bieżni na poprawę biomechaniki chodu u osób z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. W: Rehabilitacja w XXI wieku. Red. Tomasz Włoch. Kraków: AWF 2012, s. 79-80. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków, 23-25
lutego 2012 r. Streszczenie.
(afiliacja AWF Kraków)


Toczyłowska M., Zając M., Konik A., Mika P., Nowobilski R., Szczeklik A.: Ocena wydolności fizycznej po treningu marszowym u chorych z chromaniem przestankowym. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM Kraków, 12-13 kwietnia 2012 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


2013

Konik A., Mika P., Nowobilski R.: Trening marszowy u chorych z chromaniem przestankowym. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM Kraków, 11-12 kwietnia 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Konik A
., Rosłoniec E., Zagórski T., Koszela A.: Watsu w badaniach naukowych – przegląd systematyczny. VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Majówka Młodej Fizjoterapii" Wrocław, 24-25 maja 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Konik A
., Mika P., Rosłoniec E.: Porównanie dwóch modeli treningu w aspekcie ich wpływu na zmianę możliwości chodu i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Majówka Młodej Fizjoterapii" Wrocław, 24-25 maja 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Konik A
., Rosłoniec E., Mika P.: Determinanty poprawy dystansu marszu po treningu na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym. VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „ Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, Wrocław, 7-8 czerwca 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Rosłoniec E., Mika P., Konik A.: Trening Nordic Walking u pacjentów z chromaniem przestankowym – przegląd systematyczny. VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „ Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, Wrocław, 7-8 czerwca 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Rosłoniec E., Konik A., Mika P.: Bezpośrednie i odległe efekty treningu marszowego u chorych z chromaniem przestankowym. VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „ Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, Wrocław, 7-8 czerwca 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Rosłoniec E., Konik A.: Aktywizacja pacjentów z chromaniem przestankowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywizacja Osób z Niepełnosprawnością”, Biała Podlaska, 19-20 września 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Konik Anita
, Paterek Anna: Poradnik rehabilitacji domowej : chory leżący, ćwiczenia i opieka. Kraków: Wydawnictwo M 2013, 186 s.
(afiliacja AWF Kraków)


Mika Piotr, Konik Anita, Januszek Rafał, Petriczek Tomasz, Mika Anna, Nowobilski Roman, Niżankowski Rafał, Szczeklik Andrzej: Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication. International Journal of Cardiology 2013, 168(2) s. 838-842.
(afiliacja AWF Kraków)
35 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 6,175


2014
Rosłoniec Ewelina, Konik Anita: Aktywizacja pacjentów z chromaniem przestankowym. W: Aktywizacja osób z niepełnosprawnością : wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej. T. 1. Red. nauk. Elżbieta Rutkowska, Maciej Płaszewski. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 2014, s. 12-21
(afiliacja AWF Kraków)
4 pkt. rozdział


Januszek Rafał, Mika Piotr, Konik Anita, Petriczek Tomasz, Nowobilski Roman, Niżankowski Rafał: The effect of treadmill training on endothelial function and walking abilities in patients with peripheral arterial disease. Journal of Cardiology 2014, 64(2) s. 145-151
(afiliacja AWF Kraków)
25 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 2,782


Rosłoniec Ewelina, Krzywkowska Małgorzata, Konik Anita, Januszek Rafał, Mika Piotr: Czy trening marszowy na bieżni poprawia wazodylatacyjną funkcję śródbłonka naczyniowego u chorych z chromaniem przestankowym? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014, 8(3) s. 133-138
3 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 5,64


Zagórski T., Konik A.: Fizyczne i psychiczne korzyści terapii Watsu. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „ Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” Biała Podlaska, 25-27 września 2014 r. Sesja plakatowa.


Zagórski Tomasz, Konik Anita: Fizyczne i psychiczne korzyści terapii Watsu. W: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Pod red. Marii Bilskiej, Renaty Golanko, Jarosława Sułtana. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 2014, s. 147-157. ISBN 978-83-61509-34-9
4 pkt. rozdział


2015
Konik A., Rosłoniec E., Koszela A.: Oczekiwane efekty picia soku z buraków lub soku z aronii u chorych z chromaniem przestankowym – przegląd aktualnych doniesień. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie - w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji" Poznań, 21 maja 2015 r. Sesja plakatowa.


Rosłoniec Ewelina, Konik Anita, Mika Piotr: Ocena możliwości chodu, zmian wartości hematokrytu oraz stężenia fibrynogenu i cholesterolu podczas treningu marszowego u pacjentów z chromaniem przestankowym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015, (4): 223-228
6 pkt. Lista "B" MNiSW


Rosłoniec E., Konik A., Mika P.: Planowanie skutecznych nienadzorowanych programów treningowych dla chorych z chromaniem przestankowym – aktualne doniesienia. IX Dni Fizjoterapii Konferencja Naukowa "Postępy w rehabilitacji – od badań naukowych do praktyki klinicznej" 12-13.06.2015 r. Wrocław. Sesja plakatowa.


Kulik A., Rosłoniec E.: Watsu w badaniach naukowych – przegląd systematyczny. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „35 lat Watsu w rehabilitacji, SPA i w sporcie”, 2-4 października 2015r. Kraków. Wykład.


Kulik A., Rosłoniec E., Koszela A., Madon P., Grafowska R., Zagórski T.: Ocena skuteczności Watsu w przewlekłych dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - badania pilotażowe. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „35 lat Watsu w rehabilitacji, SPA i w sporcie”, 2-4 października 2015r. Kraków. Wykład.


2016
Konik Anita, Kuklewicz Stanisław, Rosłoniec Ewelina, Zając Marcin, Spannbauer Anna, Nowobilski Roman, Mika Piotr: Effects of 12-week supervised treadmill training on spatio-temporal gait parameters in patients with claudication. Disability and Rehabilitation 2016, 38(12) s. 1157-1162. DOI: 10.3109/09638288.2015.1075073

30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,804
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2015.1075073


Kulik Anita, Koszela Anna, Rosłoniec Ewelina: Możliwe korzyści z picia soku z buraków lub soku z aronii u chorych z chromaniem przestankowym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016, 10(1) s. 21-25

6 pkt. Lista "B" MNiSW
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50/Numer-1-2016Kulik A., Rosłoniec E., Koszela A., Zagórski T.: Effects of aquatic therapy (Watsu) in patients with chronic nonspecific low back pain – A pilot study. 9th  Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain : Progress in evidence based diagnosis and treatment, Singapore 31.10 – 3.11. 2016. Poster session.
http://www.worldcongresslbp.com/site/assets/files/1129/lbp_programm_low-2.pdf


Spannbauer Anna, Kulik Anita, Berwecki Arkadiusz, Ridan Tomasz: Czy ostre niedokrwienie kończyny jest wyzwaniem dla fizjoterapeuty? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016, 10(2) s. 54. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 19-20 maja 2016 r. Streszczenia
http://www.termedia.pl/V-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-r-nPolskiego-Towarzystwa-Pielegniarstwa-Angiologicznego-r-nStreszczenia,50,27692,0,0.html


Kulik Anita: Assessment of physical activity in patients with intermittent claudication. III International Scientific Conference "Physical activities in disabled children, youth and the elderly", Biała Podlaska 15th – 17th September 2016.
http://www.awf-bp.edu.pl/download/nauka/konferencje/komunikat_en_konf_mb2.pdf


Rosłoniec E., Kulik A., Trzeciak J., Mika P.: Association between VO2PEAK and claudication walking time measured during walking on a treadmill and in community settings outdoor walk – Pilot study. Atherosclerosis 2016, Volume 252, September, Page e188. Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Innsbruck, Austria, May 29-Juni 01, 2016. Abstract.
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-1091849782&_sort=r&_st=13&view=c&md5=01a616b6a088b97d6fc098397495742e&searchtype=a
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS


Rosłoniec Ewelina, Kulik Anita, Davies Alun H., Mika Piotr: Polish version of the Intermittent Claudication Questionnaire. Acta Angiologica 2016, 22(4) s. 150-157. DOI: 10.5603/AA.2016.0014

10 pkt. Lista "B" MNiSW
https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica/article/view/AA.2016.0014/37801


2017
Kulik Anita, Rosłoniec Ewelina: Metody oceny aktywności fizycznej chorych z chromaniem przestankowym. W: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych. Pod red. Marii Bilskiej, Rajko Vute, Bartłomieja Kargulewicza. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 2017, s. 183-191. ISBN 978-83-61509-47-9
5 pkt. rozdział


2018

Kulik A., Rosłoniec E.: Changes in claudication walking time measured on treadmill and in community setting outdoor walking after a 12-week supervised treadmill training in patients with claudication.  Atherosclerosis 2018, Volume 275, August, pages: E141-E141.
86th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Lisbon, Portugal, MAY 05-08, 2018. Abstract.

https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(18)30726-3/pdf

Rosłoniec E., Kulik A., Nowobilski R., Mika P.: Psychiatric morbidity in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2018, Volume 275, August, pages: E241-E242.
86th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Lisbon, Portugal, MAY 05-08, 2018. Abstract.

https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(18)31078-5/pdf


2019
Ratajska Maria, Chochowska Małgorzata, Kulik Anita, Bugajski Paweł: Myofascial release in patients during the early postoperative period after revascularisation of coronary arteries. Disability and Rehabilitation 2019, May 03 [Published online]. DOI: 10.1080/09638288.2019.1593518
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09638288.2019.1593518?needAccess=true
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,054Spannbauer Anna, Berwecki Arkadiusz, Ridan Tomasz, Kulik Anita, Danek Joanna, Berwecka Małgorzata, Mika Piotr: Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących. W: Leczenie ran przewlekłych. Red. nauk. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2019, s. 184-216. ISBN: 978-83-200-5737-9

20 pkt. rozdział
1,5 arkusza wydaw.


Rosłoniec E., Kulik A., Bawelski M., Mika P.: Does use of Nordic poles improve walking distance in patients with intermittent claudication? Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e153. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e153&show=25


Rosłoniec E., Kulik A., Mika P.: Health-related quality of life and walking performance in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e153-e154. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e153&show=25


Kulik A., Rosłoniec E., Madejski P., Mika P.: Does walking performance reflect a daily physical activity of claudicants? Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e154. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e154&show=25

 

Spannbauer Anna, Chwała Maciej, Ridan Tomasz, Berwecki Arkadiusz, Mika Piotr, Kulik Anita, Berwecka Małgorzata, Szewczyk Maria T.: Intermittent claudication in physiotherapists’ practice. BioMed Research International Volume 2019, Article ID 2470801, 10 pages. https://doi.org/10.1155/2019/2470801
http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2019/2470801.pdf

70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,197