1978
Zajadacz Bernard: Osteogenesis imperfecta congenita.
Wiadomości Lekarskie 1978, 31(12) s. 853-857
5 pkt. KBN

1979
Zajadacz Bernard: Analiza epidemiologiczna wad wrodzonych serca na terenie ZOZ w Górze. Polski Tygodnik Lekarski 1979, 34(17) s. 657-659
4 pkt. KBN

Zajadacz Bernard: Choroba Werdniga-Hoffmanna u dwojga rodzeństwa. Polski Tygodnik Lekarski 1979, 34(21) s. 837-838
4 pkt. KBN

 
1980
Zajadacz Bernard: Epidemiologia otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Górze (woj. leszczyńskie). W: Otyłość u dzieci i młodzieży. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe 1980, s. 50-51
 

1981
Zajadacz Bernard Jan: (Praca doktorska) Poziom insuliny, hormonu wzrostu, glukozy i kwasów tłuszczowych we krwi a rozwój somatyczno-płciowy dzieci w okresie dojrzewania. Promotor: prof. zw. dr hab. Mieczysław Walczak. Poznań: AM 1981.
 
 
 
1983
Zajadacz Bernard: Zachowanie się insuliny, hormonu wzrostu, glukozy i kwasów tłuszczowych we krwi a rozwój somatyczno-płciowy dzieci w okresie dojrzewania. Pediatria Polska 1983, 58 (4) s. 321-329
4 pkt. KBN
 
1985
Walczak Mieczysław, Zajadacz Bernard: Zaburzenia dojrzewania cielesno-płciowego u dzieci i młodzieży. Poznań: PWN 1985, 99 s. (Seria: Medycyna Kliniczna i Doświadczalna T. 4)
18 pkt. KBN autorstwo monografii
 
1993
Walczak M., Kiełczewska-Mrozikiewicz Woźnica., Woźnicka D., Kędzia A., Pstrąg Z., Zajadacz Bernard: Model zintegrowanej edukacji diabetologicznej w warunkach kolonii zdrowotnej. W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1993, s. 392-393
 
Walczak M., Kiełczewska-Mrozikiewicz D., Jasińska D., Burchardt B., Stankiewicz W., Kędzia A., Przewoźniak S., Zajadacz Bernard: System edukacji dzieci z cukrzycą insulinozależną i ich rodzin w III Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii w Poznaniu. W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1993, s. 394-395
 
Zajadacz Bernard, Jarząbkowska Małgorzata: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu tocznia rumieniowatego uogólnionego w wieku dziecięcym = Diagnostic difficulties in disseminated lupus erythematosus in childhood. Wiadomości Lekarskie 1993, 46 (15/16) s. 637-639
5 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Jarząbkowska Małgorzata: Zapalenie naczyń w przebiegu polyarthritis chronica juvenilis u 14-letniego chłopca = Vasculitis in the course of chronic juvenile polyarthritis. Wiadomości Lekarskie 1993, 46(23/24) s. 946-949
5 pkt. KBN
 
 
1994
Zajadacz Bernard, Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Danuta: Analiza wybranych parametrów biohormonalnych u dzieci z niedoborem masy ciała w okresie dojrzewania. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 470-476
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Walczak Mieczysław: Ocena biohormonalna dzieci i młodzieży z niedoborem wzrostu. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 462-469
2 pkt. KBN
 
 
Bonikowska-Zgaińska Mirosława, Szcześniak Łucja, Zajadacz Bernard, Straburzyńska-Lupa Anna: Ocena efektywności leczenia uzdrowiskowego dzieci z cukrzycą insulinozależną w świetle badań respondencyjnych. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 406-413
2 pkt. KBN
 
 
Zajadacz Bernard, Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Danuta: Stan biohormonalny dzieci i młodzieży z nieprawidłową masą ciała. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 477-483
2 pkt. KBN
 
Bonikowska-Zgaińska Bronisława, Zajadacz Bernard, Szcześniak Łucja: Wpływ pulsującego pola magnetycznego na zachowanie się stężeń insuliny i C-peptydu w surowicy krwi młodzieży z niektórymi chorobami przewodu pokarmowego. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 414-417
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Danuta: Wybrane aspekty biohormonalne dzieci otyłych. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 484-493
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Danuta: Zaburzenia wzrostu a zachowanie się wybranych wskaźników hormonalno-biochemicznych u dzieci i młodzieży. W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Red. Walczak Mieczysław, Mrozikiewicz Aleksander, Kiełczewska-Mrozikiewicz Danuta. Poznań: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 1994, s. 494-503
2 pkt. KBN
 
 
1995
 
Zajadacz Bernard: Zależności między osią jelitowo-trzustkową a metabolizmem węglowodanowo-tłuszczowym u dzieci otyłych z uwzględnieniem typu otyłości. W: Zaburzenia hormonalne i metaboliczne wieku rozwojowego. Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych (V Sympozjum PTED), Łódź, 19-21 X 1995, s. 91. Streszczenia
 
 
 
1996
Zajadacz Bernard, Jarmużek Wioletta: Niedrożność dróg żółciowych u niemowląt = The biliary tracts obstruction in infants. Ginekologia Polska 1996, 67 (10) s. 526-528
5 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Wpływ diety redukcyjnej i wysiłku fizycznego na stężenia w surowicy krwi wykładników lipidowych oraz glukozy u dzieci otyłych = Effect of reductive diet and physical exercise upon the blood serum concentration of lipid exponents and glucose in obeses children. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1996, 2 (1) s. 53-57. (Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych, Łódź 1996)
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Jarząbkowska Małgorzata: Wymioty jako objaw rozwijającego się jadłowstrętu psychicznego u 15-letniej dziewczynki = Vomiting as a symptom of developing anorexia nervosa in a 15-year-old girl. Wiadomości Lekarskie 1996, 49 (1/6) s. 72-75
5 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Zachowanie się wybranych hormonów żołądkowo-jelitowo-trzustkowych, glikemii, hormonu wzrostu i somatomedyny C a typ otyłości = Behaviour of selected gastro-entero-pancreatic hormones, glycemia, growth hormone and C-somatomedin with reference to the type of obesity. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1996, 2 (1) s. 47-52. (Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych, Łódź 1996)
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Zależności między osią jelitowo-trzustkową a metabolizmem węglowodanowo-tłuszczowym u dzieci otyłych z uwzględnieniem typu otyłości. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1996, supl. 1, s. 36. (VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Kudowa Zdrój, 21-24.03.1996)
 
 
1997
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Bóle głowy jako wiodący objaw zaawansowanego czaszkogardlaka u 14 letniej dziewczynki = Cephalea as the main symptom of advanced craniopharyngioma in a 14-year old girl. Wiadomości Lekarskie 1997, 50 (10/12) s. 328-330
5 pkt. KBN
 
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Krawiec Grażyna: Hamartoma podwzgórza jako prawdopodobna przyczyna przedwczesnego dojrzewania płciowego u 15-miesięcznej dziewczynki = Hypothalamic hamartoma as a suspected cause of gonadotropin-dependent precocious puberty in a 15-month-old girl. Pediatria Polska 1997, 72 (8) s. 769-771
4 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Stańczyk Jerzy, Gajewski Piotr, Guszkowski Dariusz, Chmielewski Jerzy: Niedrożność mechaniczna jelit w przebiegu gruźlicy przewodu pokarmowego u 6-miesięcznego dziecka = Mechanical ileus in gastrointestinal tuberculosis in a 6-month-old child. Pediatria Polska 1997, 72 (6) s. 553-555
4 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Ocena zachowania się wybranych parametrów hormonalnych u dzieci otyłych w zależności od proc. nadwagi oraz stopnia dojrzewania płciowego = Behaviour of selected hormonal parameters in obese children in relation to the percentage of overweight and the degree of sexual maturity. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1997, 3 (1) s. 51-57
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej oraz zachowanie się wybranych parametrów hormonalno-metabolicznych a możliwość występowania powikłań otyłości u dzieci w okresie dojrzewania płciowego = Effect of adipose tissue distribution and behaviour of selected hormonal-metabolic traits on the occurence of adiposity-related complications in obese adolescents. Pediatria Polska 1997, 72 (12) s. 1113-1119
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej oraz zachowanie się wybranych parametrów hormonalno-metabolicznych a możliwość występowania powikłań otyłości u dzieci w okresie dojrzewania płciowego. Pediatria Praktyczna 1997, 5 (1) s. 65, 139. Konferencja Naukowa "Okres dojrzewania" połączona z uroczystością jubileuszową 25-lecia Instytutu Pediatrii, Poznań 29-30 kwietnia 1997.
 
Zajadacz Bernard: Udział osi jelitowo-trzustkowej w patomechanizmach rozwoju otyłości = Role of entero-insular axis in patomechanisms of obesity development. Nowiny Lekarskie 1997, 66 (6) s. 663-667
1 pkt. KBN
 
1998
Zajadacz Bernard: Adipose tissue distribution and behaviour of selected gastro-entero-pancreatic hormones, glycaemia, growth hormone and somatomedin C in obese children. Materia Medica Polona 1998, 30 (1/2) s. 20-27
4 pkt. KBN
 
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Kordowska Beata: Cystynuria przyczyną kamicy układu moczowego u 3-letniego chłopca z małą nerką = Cystinuria as a cause of urolithiasis in a 3-year old boy with a small kidney. Wiadomości Lekarskie 1998, 51 (11/12) s. 538-541
5 pkt. KBN
 
 
Zajadacz Bernard: Effect of adipose tissue distribution and behaviour of selected hormonal-metabolic traits on the occurrence of adiposity-related complications in obese adolescents. W: XXII International Congress of Pediatrics, Amsterdam 9-14 August 1998. Abstract Book. Amsterdam: [b.w.] 1998, s. 40
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Mechanical ileus in gastrointestinal tuberculosis in a 6-month-old child. W: XXII International Congress of Pediatrics, Amsterdam 9-14 August 1998. Abstract Book. Amsterdam: [b.w.] 1998, s. 57
 
 
Zajadacz Bernard: Morfometryczne i hormonalno-biochemiczne aspekty dzieci otyłych = Morphometric and hormonal-biochemical aspects in obese children. Nowiny Lekarskie 1998, 67 (2) s. 156-161
1 pkt. KBN
 
Pietraszkiewicz Tomasz, Strugała-Stawik Halina, Jankowska Elżbieta, Zajadacz Bernard: Rozwój fizyczny i wydolność dzieci legnickich leczonych sanatoryjnie z powodu mikrointoksykacji ołowiowej. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia środowiskowe w wieku rozwojowym dziecka”, Legnica 5-7 czerwca 1998. Legnica: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 1998, s. 173-176
2 pkt. KBN
 
Strugała-Stawik Halina, Pietraszkiewicz Tomasz, Dembicka-Bekas Danuta, Pastuszek Barbara, Zaręba Agnieszka, Zajadacz Bernard: Stężenie ołowiu we krwi dzieci legnickich leczonych sanatoryjnie. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia środowiskowe w wieku rozwojowym dziecka”, Legnica 5-7 czerwca 1998. Legnica: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 1998, s. 159-163
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Zmiany stężeń wybranych enterohormonów, hormonu wzrostu, somatomedyny C oraz glikemii u dzieci otyłych pod wpływem diety ubogoenergetycznej oraz wysiłku fizycznego = Reductive diet and pysical exercise related differences in plasma concentration of selected enterohormones, growth hormone, C-somatomedin and glycemia in obese children. Przegląd  Pediatryczny 1998, 28 (1) s. 46-50
3 pkt. KBN
 
1999
Pietraszkiewicz Tomasz, Strugała-Stawik Halina, Zajadacz Bernard: Analiza danych anamnestycznych w grupie kobiet objętych programem oznaczeń stężenia ołowiu we krwi w parach matka-noworodek w byłym województwie legnickim. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie - profilaktyka i problemy zdrowotne”, Legnica 28-29 maja 1999. Legnica: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 1999, s. 36-38
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Kućko Wiktor: Epidemiologia celiakii u dzieci z byłego województwa gorzowskiego w latach 1989-1997 = Epidemiology of coeliac disease in children from the former Gorzow province in 1989-1997. Pediatria Polska 1999, 74 (11) s. 1069-1072
4 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Bartnicka Katarzyna, Juszkiewicz Artur: Otyłość - czynnik ryzyka chorób metabolicznych. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie - profilaktyka i problemy zdrowotne”, Legnica 28-29 maja 1999. Legnica: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 1999, s. 93
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Bartnicka Katarzyna: Poziom wykładników lipidowych oraz glikemii u dzieci otyłych z uwzględnieniem % nadwagi, wskaźnika pas/biodra oraz stopnia dojrzałości płciowej. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie - profilaktyka i problemy zdrowotne”, Legnica 28-29 maja 1999. Legnica: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 1999, s. 67-70
2 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Tereszczyk Tomasz: Pseudoguz nerki przyczyną trudności diagnostycznych u 13-letniej dziewczynki = Pseudotumor of the kidney - diagnostic difficulties in a 13-year-old girl. Pediatria Polska 1999, 74 (6) s. 619-621
4 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Baraniak Andrzej, Juszkiewicz Artur: Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika u bliźniąt = Hypertrophic pyloric stenosis in twins. Wiadomości Lekarskie 1999, 52 (11-12) s. 616-618
5 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard: Zależność między osią jelitowo-trzustkową i metabolizmem węglowodanowo-tłuszczowym a typem otyłości u dzieci w okresie dojrzewania : rozprawa habilitacyjna. Poznań: AM 1999, 134 s.
18 pkt. KBN autorstwo monografii
 
Zajadacz Bernard, Jarząbkowska Małgorzata: Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego u chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym = The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in boy with infantile cerebral palsy. Pediatria Polska 1999, 74 (7) s. 719-722
4 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Zespół Reye'a po spożyciu salicylanów u dwojga dzieci = Reye syndrome after salicylates administration in two children. Pediatria Polska 1999, 74 (2) s. 163-165
4 pkt. KBN
 
2000
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur, Bartnicka Katarzyna: Napad padaczkowy jako pierwszy objaw neurologiczny choroby Recklinghausena u 10-letniego chłopca z guzem mózgu = Epileptic seizure as the first neurological symptom in von Recklinghausen disease in 10 year old boy with cerebral tumor. Wiadomości Lekarskie 2000, 53 (11-12) s. 697-700
5 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Objawy ostrego zatrucia po nieprawidłowym zastosowaniu zewnętrznym preparatu Agalin u 15-letniego chłopca = Symptoms of acute poisoning after external misuse of Agalin in a 15-year-old boy. Pediatria Polska 2000, 75 (5) s. 431-433
4 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Kućko Wiktor, Juszkiewicz Artur: Zaburzenia miesiączkowania u 17-letniej dziewczynki z celiakią = Menstruation disturbances in 17-year old girl with coeliac disease. Wiadomości Lekarskie 2000, 53 (7-8) s. 466-468
5 pkt. KBN
 
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Zaburzenia układu krzepnięcia w przebiegu gwałtownie rozwijającej się plamicy Schönleina-Henocha = Coagulation disturbances in severe course of Henoch-Schönlein purpura. Pediatria Polska 2000, 75 (12) s. 987-989
4 pkt. KBN
 
2001
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: D-dimer rise in the course of Henoch- Schönlein purpura (HSP). W: The 23rd International Congress of Pediatrics, Beijing, China September 9-14, 2001. Beijing [b.w.] 2001, s. 1899. Streszczenie.
 
2002
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Gonarthritis in the course of lyme disease in a one-and-a-half-year-old child = Zapalenie stawu kolanowego w przebiegu choroby z Lyme u półtorarocznego dziecka. Wiadomości Lekarskie 2002, 55 (3-4) s. 243-246
5 pkt. KBN
 
2004
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Nephrocalcinosis in a 2-month-old girl suffering from a mild variant of idiopathic infantile hypercalcemia = Zwapnienie nerek w łagodnej postaci idiopatycznej hiperkalcemii niemowląt u 2-miesięcznej dziewczynki. Wiadomości Lekarskie 2004, 57 (11-12) s. 710-712
5 pkt. KBN
 
2005
Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur: Increased levels of plasma D-dimer in the course of Henoch-Schöenlein purpura. Wiadomości Lekarskie 2005, 58 (9-10) s. 581-583
5 pkt. MNiI
 
2007
Zajadacz Bernard, Latour Ewa, Wójciak Piotr: Wady postawy ciała a problemy współczesnej szkoły = Faulty postures and a contemporary school problem. W: Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia. Red. Karina Słonka, Mariusz Migała. Opole: Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 2007, s. 148-153. (V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Głuchołazy 11-12 maja 2007).
3 pkt. rozdział
 
2008
Zajadacz Bernard, Latour Ewa, Wójciak Piotr: Przykurcz zginaczy stawu biodrowego u dzieci w wieku 10 – 12 lat. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 389-394
3 pkt. rozdział
 
2009
Zajadacz Bernard, Skarpańska – Stejnborn Anna, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Juszkiewicz Artur, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław: The influence of physical exercise on alterations in concentration of neuropeptide Y, leptin and other selected hormonal and metabolic parameters in sportspeople. Biology of Sport 2009, 26(4) s. 310-324
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,051 ; IC 9,80