2009
Królaczyk K., Kavetska K.M., Stapf A., Kalisińska E.: Cloacotaenia megalops (Nitzsch in Creplin 1829) (Cestoda, Hymenolepididae) u dzikich kaczek Pomorza Zachodniego. XVIII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Różnorodność oddziaływania układów pasożyt-żywiciel w środowisku”, Wrocław- Karpacz 21-23 maja 2009, s. 42

2010
Katarzyna K.M., Królaczyk K., Stapf A., Grzesiak W., Kalisińska E.: Rewizja zbiorczego gatunku Amidostomum acutum (Lundhal, 1848). XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Puławy 1-3 września 2010, s. 177

Kavetska K.M., Stapf A., Królaczyk K. Kalisińska E.: Tetrameres spinosa (Maplestone, 1931) (Nematoda: Tetrameridae) u dzikich kaczek północno-zachodniej Polski. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Puławy 1-3 września 2010, s. 33

Stapf A., Kavetska K.M., Królaczyk K.: Echinuria hypognatha Wehr, 1937 (Nematoda: Acuariidae) u dzikich kaczek Pomorza Zachodniego. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Puławy 1-3 września 2010, s. 32

2011
Kavetska Katarzyna M., Królaczyk Katarzyna, Stapf Agata, Grzesiak Wilhelm, Kalisińska Elżbieta, Pilarczyk Bogumiła: Revision of the species complex Amidostomum acutum (Lundahl, 1848) (Nematoda: Amidostomatidae). Parasitology Research 2011, 109(1) s. 105-117. doi: 10.1007/s00436-010-2233-z.
25 pkt. Lista "A" MNiSW; IF 2,149
(afiliacja ZUT Szczecin)


Stapf Agata, Kavetska Katarzyna, Królaczyk Katarzyna, Pilarczyk Bogumiła: Occurrence of Tetrameres spinosa (Maplestone, 1931) baylis, 1939 (Nematoda: Tetrameridae) in wild ducks from north-western Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica 2011, 10(4) s. 115-124
5 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja ZUT Szczecin)


Stapf A., Kavetska K.M.: Nicienie przewodu pokarmowego Melanitta fusca (L., 1758) z terenu Pomorza Zachodniego. W: Zwierzęta w życiu człowieka : publikacje pozjazdowe. Red. nauk. Dariusz Wysocki i in. Szczecin: Wydawnictwo PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk sp. j., 2011, s. 81-84. Ogólnopolska konferencja oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin 5-8 września 2011. ISBN: 978-83-751833-8-2

Nowak M.R., Kavetska K.M., Królaczyk K., Stapf A.N.: Charakterystyka Microsomacanthus pachycephala von Linstow 1872 (Cestoda, Hymenolepididae). Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej nauki”, Wrocław 3 grudnia 2011.

Stapf A.N., Kavetska K.M., Nowak M.R.: Capillaria anatis (Schrank 1790) (Nematoda: Acuariidae) u dzikich kaczek Pomorza Zachodniego. Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej nauki”, Wrocław 3 grudnia 2011.

2012
Kavetska Katarzyna, Stapf Agata, Królaczyk Katarzyna, Kalisińska Elżbieta: Redescription of Echinuria hypognatha Wehr, 1937 (Nematoda; Acuariidae) including ecology and new hoss. Helminthologia 2012, 49(2) s. 82-86
15 pkt. Lista "A" MNiSW; IF 0,783
(afiliacja ZUT Szczecin)


Królaczyk Katarzyna, Kavetska Katarzyna, Stapf Agata, Kalisińska Elżbieta: Streptocara formosensis Sugimoto, 1930 (Nematoda: Acuariidae) in wild ducks from the southern coast of the Baltic Sea. Helminthologia 2012, 49(4) s. 247-252
15 pkt. Lista "A" MNiSW; IF 0,783
(afiliacja ZUT Szczecin)


Nowak Małgorzata, Kavetska Katarzyna, Królaczyk Katarzyna, Stapf Agata, Kornaś Sławomir, Wajdzik Marek, Basiaga Marta: Comparative study of cestode and nematode fauna of the gastrointestinal tract of Mallards (Anas platyrhynchos L., 1758) from three different Polish ecosystems. Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica 2012, 11(4) s. 99-106
5 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja ZUT Szczecin)


Stapf A.N., Kavetska K.M.: Porównawcze badania nematofauny przewodu pokarmowego trzech odmiennych ekologicznie gatunków dzikich kaczek z terenu Pomorza zachodniego. XX Wrocławska Konferencja Parazytologiczna "Specyficzność pasożytów a środowisko", Wrocław-Karpacz 21-23 czerwca 2012: 23.

2013
Stapf Agata N., Kavetska Katarzyna M., Ptak Piotr P., Rząd Izabella:  Morphometrical and ecological analysis of nematodes of the family Capillariidae (Neveu-Lemaire, 1936) in wild ducks (Anatinae) from the north-western Poland. Annals of Parasitology 2013, 59(4) : 195-201
5 pkt. Lista "B" MNiSW; IC 6,04
(afiliacja ZUT Szczecin)


Stapf A.N., Kavetska K.M., Nowak M.R., Dzierzba E., Ptak E.: Tetrameres ryjikovi Chuan,1961 (Nematoda: Tetrameridae) in wild ducks in western Pomerania. [in: XV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists], Int. Conf., 15-18 October 2013, National Academy of Science of Ukraine I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Ministry of Education and Science, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 2013: 153. 

Nowak M.R., Kavetska K.M., Stapf A.N., Dzierzba E., Ptak P.: Morphological features of Retinometra macracanthos (von Linstow 1877) (Cestoda, Hymenolepididae). [in: XV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists], Int. Conf., 15-18 October 2013,  National Academy of Science of Ukraine I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Ministry of Education and Science, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 2013: 141.

Kavetska K.M., Stapf A.N., Nowak M., Dzierzba E., Ptak P.: Nematodes of wild ducks (subfamily Anatinae) from north-western Poland. [in: XV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists], Int. Conf., 15-18 October 2013,  National Academy of Science of Ukraine I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Ministry of Education and Science, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 2013: 129.

Ptak E., Stapf A.N., Kavetska K.M., Nowak M.R., Dzierzba E., Jackowski A.: Morphometric and ecological comparative analysis of nematodes of the family Capillariidae (Neveu-Lemaire, 1936) in wild ducks (Anatinae) from the north-western Poland. [in: XV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists], Int. Conf., 15-18 October 2013,  National Academy of Science of Ukraine I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Ministry of Education and Science, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 2013: 147.

Dzierzba E., Kavetska K.M., Ptak P., Stapf A.N., Nowak M.: Quasiamidostomum  fulicae (Rudolphi 1819) in coot (Fulica atra) from the north-western Poland. [in: XV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists], Int. Conf., 15-18 October 2013,  National Academy of Science of Ukraine I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Ministry of Education and Science, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 2013: 119.

2017
Stapf-Skiba Agata, Indykiewicz Piotr: Nicienie przewodu pokarmowego śmieszki Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) z terenu miasta Bydgoszczy i okolic. W: Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2017, s. 177. ISBN 978-83-7663-236-0
Uwagi: Zawiera abstrakty referatów konferencji "Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie", Szczecin, 2 czerwca 2017r. Streszczenie.

Stapf-Skiba Adata, Indykiewicz Piotr: Pierwsze notowanie larw nicieni z rodzaju Porrocaecum (Railliet et Henry, 1912) u śmieszki Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) w Polsce. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne", Ciechanowiec, 26-29 września 2017. Materiały konferencyjne s. 69. Streszczenie.

2018

Królaczyk Katarzyna, Kavetska Katarzyna M., Dzierzba Emil, Stapf-Skiba Agata: Tetrameres globosa (Linstow, 1879) (Nematoda, Tetrameridae) – a nematode of the Eurasian coot Fulica atra (Linnaeus,1758) recorded for the first time in Poland. Annals of Parasitology 2018, 64(2) s. 137– 141. DOI: 10.17420/ap6402.145
https://annals-parasitology.eu/go.live.php/PL-H209/2018-vol-64-2.html
15 pkt. Lista "B" MNiSW


2019
Rząd Izabela, Okulewicz Anna, Sałamatin Rusłan, Szenejko Magdalena, Panicz Remigiusz, Nowakowski Jarosław, Stapf-Skiba Agata, Śmietana Przemysław:
Helminths of tits Cyanistes caeruleus (L., 1758) and Parus major (L., 1758) (Passeriformes, Paridae) in northern Poland. Annals of Parasitology 2019, 65 Supplement s. 38-39. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Warszawa 9 – 12 września 2019. Streszczenie


Tylkowska Agnieszka, Stapf-Skiba Agata, Rząd Izabela, Jeżewski Witold: Helminths of white stork Ciconia ciconia (L., 1758) in north-eastern Poland. Annals of Parasitology 2019, 65 Supplement s. 45-46. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Warszawa 9 – 12 września 2019. StreszczenieStapf-Skiba Agata N., Kavetska Katarzyna M.: Parasitic nematode community structure in three wild duck species from Western Pomerania, Poland. Polish Journal of Ecology 2019, 67(3) s. 219-230. DOI: 10.3161/15052249PJE2019.67.3.005
https://bioone.org/journals/polish-journal-of-ecology/issues
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,590