2017
Rosicka Katarzyna, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Elastografia ultrasonograficzna w klinicznej diagnostyce obrazowej oraz w badaniach naukowych. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport" Lublin, 22-23 kwietnia 2017r. : abstrakty. Red. Monika Maciąg, Beata A. Nowak. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 2017, s. 29-30. ISBN 978-83-65272-53-9
(Streszczenie)


2019
Rosicka Katarzyna
, Arlet Jarosław, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Ultrasound elastography in clinical diagnostics and in scientific research on muscles. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2019, 27(3) s. 75–82. DOI: 10.18276/cej.2019.3-07
https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/982/article/15909/
20 pkt. Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" MNiSW