2013

Konik A., Rosłoniec E., Zagórski T., Koszela A.: Watsu w badaniach naukowych – przegląd systematyczny. VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Majówka Młodej Fizjoterapii" Wrocław, 24-25 maja 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)

Konik A., Mika P., Rosłoniec E.: Porównanie dwóch modeli treningu w aspekcie ich wpływu na zmianę możliwości chodu i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Majówka Młodej Fizjoterapii" Wrocław, 24-25 maja 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)

Konik A., Rosłoniec E., Mika P.: Determinanty poprawy dystansu marszu po treningu na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym. VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „ Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, Wrocław, 7-8 czerwca 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)

Rosłoniec E., Mika P., Konik A.: Trening Nordic Walking u pacjentów z chromaniem przestankowym – przegląd systematyczny. VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „ Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, Wrocław, 7-8 czerwca 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)

Rosłoniec E., Konik A., Mika P.: Bezpośrednie i odległe efekty treningu marszowego u chorych z chromaniem przestankowym. VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „ Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?”, Wrocław, 7-8 czerwca 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)

Rosłoniec E., Konik A.: Aktywizacja pacjentów z chromaniem przestankowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywizacja Osób z Niepełnosprawnością”, Biała Podlaska, 19-20 września 2013 r. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)

2014
Rosłoniec Ewelina
, Konik Anita: Aktywizacja pacjentów z chromaniem przestankowym. W: Aktywizacja osób z niepełnosprawnością : wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej. T. 1. Red. nauk. Elżbieta Rutkowska, Maciej Płaszewski. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 2014, s. 12-21
4 pkt. rozdział
(afiliacja AWF Kraków)


Rosłoniec Ewelina, Krzywkowska Małgorzata, Konik Anita, Januszek Rafał, Mika Piotr: Czy trening marszowy na bieżni poprawia wazodylatacyjną funkcję śródbłonka naczyniowego u chorych z chromaniem przestankowym? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014, 8(3) s. 133-138
3 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 5,64
(afiliacja AWF Kraków)


2015
Konik A., Rosłoniec E., Koszela A.: Oczekiwane efekty picia soku z buraków lub soku z aronii u chorych z chromaniem przestankowym – przegląd aktualnych doniesień. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie - w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji" Poznań, 21 maja 2015 r. Sesja plakatowa.(afiliacja AWF Kraków)

 

Rosłoniec Ewelina, Konik Anita, Mika Piotr: Ocena możliwości chodu, zmian wartości hematokrytu oraz stężenia fibrynogenu i cholesterolu podczas treningu marszowego u pacjentów z chromaniem przestankowym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015, (4): 223-228
6 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja AWF Kraków)

http://www.termedia.pl/Ocena-mozliwosci-chodu-zmian-wartosci-hematokrytu-oraz-stezenia-fibrynogenu-i-cholesterolu-podczas-treningu-marszowego-u-pacjentow-z-chromaniem-przestankowym,50,26445,1,0.html;

Rosłoniec E., Konik A., Mika P.: Planowanie skutecznych nienadzorowanych programów treningowych dla chorych z chromaniem przestankowym – aktualne doniesienia. IX Dni Fizjoterapii Konferencja Naukowa "Postępy w rehabilitacji – od badań naukowych do praktyki klinicznej" 12-13.06.2015 r. Wrocław. Sesja plakatowa.
(afiliacja AWF Kraków)


Kulik A., Rosłoniec E.: Watsu w badaniach naukowych – przegląd systematyczny. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „35 lat Watsu w rehabilitacji, SPA i w sporcie”, 2-4 października 2015r. Kraków. Wykład.
(afiliacja AWF Kraków)

Kulik A., Rosłoniec E., Koszela A., Madon P., Grafowska R., Zagórski T.: Ocena skuteczności Watsu w przewlekłych dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - badania pilotażowe. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „35 lat Watsu w rehabilitacji, SPA i w sporcie”, 2-4 października 2015r. Kraków. Wykład.
(afiliacja AWF Kraków)

2016
Konik Anita, Kuklewicz Stanisław, Rosłoniec Ewelina, Zając Marcin, Spannbauer Anna, Nowobilski Roman, Mika Piotr: Effects of 12-week supervised treadmill training on spatio-temporal gait parameters in patients with claudication. Disability and Rehabilitation 2016, 38(12) s. 1157-1162. DOI: 10.3109/09638288.2015.1075073
30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,804
(afiliacja AWF Kraków)

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2015.1075073

 

Kulik Anita, Koszela Anna, Rosłoniec Ewelina: Możliwe korzyści z picia soku z buraków lub soku z aronii u chorych z chromaniem przestankowym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016, 10(1) s. 21-25
6 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja AWF Kraków)

http://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50/Numer-1-2016

Kulik A., Rosłoniec E., Koszela A., Zagórski T.: Effects of aquatic therapy (Watsu) in patients with chronic nonspecific low back pain – A pilot study. 9th  Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain : Progress in evidence based diagnosis and treatment, Singapore 31.10 – 3.11. 2016. Poster session.
(afiliacja AWF Kraków)
http://www.worldcongresslbp.com/site/assets/files/1129/lbp_programm_low-2.pdf 


Rosłoniec E., Kulik A., Trzeciak J., Mika P.: Association between VO2PEAK and claudication walking time measured during walking on a treadmill and in community settings outdoor walk – Pilot study. Atherosclerosis 2016, Volume 252, September, Page e188. Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Innsbruck, Austria, May 29-Juni 01, 2016. Abstract.
(afiliacja AWF Kraków)
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-1091849782&_sort=r&_st=13&view=c&md5=01a616b6a088b97d6fc098397495742e&searchtype=a

Rosłoniec E., Więcek M., Bawelski M., Maciejczyk M., Głodzik J., Mika P.: Effects of nordic pole walking on oxidative stress and walking abilities in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2016, Volume 252, September, Page e188. Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Innsbruck, Austria, May 29-Juni 01, 2016. Abstract.
(afiliacja AWF Kraków)
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-1091849782&_sort=r&_st=13&view=c&md5=01a616b6a088b97d6fc098397495742e&searchtype=a


Rosłoniec Ewelina, Kulik Anita, Davies Alun H., Mika Piotr: Polish version of the Intermittent Claudication Questionnaire. Acta Angiologica 2016, 22(4) s. 150-157. DOI: 10.5603/AA.2016.0014
10 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja AWF Kraków)

https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica/article/view/AA.2016.0014/37801

2017
Kulik Anita, Rosłoniec Ewelina: Metody oceny aktywności fizycznej chorych z chromaniem przestankowym. W: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych. Pod red. Marii Bilskiej, Rajko Vute, Bartłomieja Kargulewicza. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 2017, s. 183-191. ISBN 978-83-61509-47-9
5 pkt. rozdział
(afiliacja AWF Kraków)


2018
Rosłoniec E., Więcek M., Mika P.: The effects of Nordic Walking training on blood antioxidant defence in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2018, Volume 275, August, pages: E112-E112. 86th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Lisbon, Portugal, MAY 05-08, 2018. Abstract.
https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(18)30626-9/pdf
(afiliacja AWF Kraków)


Kulik A., Rosłoniec E.: Changes in claudication walking time measured on treadmill and in community setting outdoor walking after a 12-week supervised treadmill training in patients with claudication.  Atherosclerosis 2018, Volume 275, August, pages: E141-E141. 86th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Lisbon, Portugal, MAY 05-08, 2018. Abstract.
https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(18)30726-3/pdf
(afiliacja AWF Kraków)


Rosłoniec E., Kulik A., Nowobilski R., Mika P.: Psychiatric morbidity in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2018, Volume 275, August, pages: E241-E242. 86th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Lisbon, Portugal, MAY 05-08, 2018. Abstract.
https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(18)31078-5/pdf
(afiliacja AWF Kraków)


Rosłoniec E., Gocal M., Mika P.: Do claudicants underestimate their walking distance? Atherosclerosis 2018, Volume 275, August, pages: E242-E243. 86th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Lisbon, Portugal, MAY 05-08, 2018. Abstract.
https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(18)31082-7/pdf
(afiliacja AWF Kraków)


2019
Rosłoniec E
., Kulik A., Bawelski M., Mika P.: Does use of Nordic poles improve walking distance in patients with intermittent claudication? Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e153. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e153&show=25


Rosłoniec E., Więcek M., Bawelski M., Maciejczyk M., Mika P.: Effects of treadmill walking training on walking performance and oxidative stress in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e153. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e153&show=25


Rosłoniec E., Kulik A., Mika P.: Health-related quality of life and walking performance in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e153-e154. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e153&show=25


Kulik A., Rosłoniec E., Madejski P., Mika P.: Does walking performance reflect a daily physical activity of claudicants? Atherosclerosis 2019, Volume 287, August 2019, pages: e154. 87th European Atherosclerosis Society Congress, Maastricht, Netherlands, May 25-29, 2019. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Atherosclerosis&volume=287&page=e154&show=25