1985
Nieścieruk - Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Wydolność tlenowa zawodników uprawiających sport żużlowy. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1985, z. 32(1983) s. 103-108
 1 pkt. KBN
 
 
Nieścieruk - Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Wydolność fizyczna piłkarzy nożnych ZKS „Stilon”. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1985, z. 32(1983) s. 109-115
1 pkt. KBN
 
 
1987
Adach Zdzisław: (Praca doktorska) Przydatność badań wybranych cech funkcjonalnych dla doboru dzieci do pływania sportowego. Poznań: AWF 1987, 67 s. Promotor: dr hab. med. W. Rożynek-Łukanowska
 
 
Adach Zdzisław, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Wiek rozwojowy a wydolność fizyczna młodych pływaków. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1987, z. 33(1984) s. 103-109
1 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Wpływ rocznego treningu pływackiego na gibkość dzieci trenujących. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1987, z. 33(1984) s. 97-101
1 pkt. KBN
 
 
Nieścieruk-Szafrańska B., Adach Z.: Ocena wydolności tlenowej zawodników hokeja na lodzie. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1987, z. 36 s.193-198
1 pkt. KBN
 
 
Jaskólska Anna, Jaskólski Artur, Adach Zdzisław, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Wpływ uprawiania sportu na wielkość różnic w wydolności beztlenowej kobiet i mężczyzn. Wychow. Fiz. Sport 1987, 31 (4) s. 41-47
 2 pkt. KBN
 
 
Jaskólski A., Jaskólska A., Nieścieruk-Szafrańska B., Adach Z.: Relationship between power decrease, anaerobic and aerobic power and capacity in athlets = Związek pomiędzy spadkiem energii, energią beztlenową i tlenową oraz objętością u sportowców. Acta Physiol. Pol. 1987, 38 (Suppl. 30 do 3) S. 106-107. 17th Congress of the Polish Physiological Society, Warsaw September 15-18, 1987.
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur, Nieścieruk-Szafrańska Barbara: Zależność wydolności tlenowej i beztlenowej w grupie 12-14-letnich pływaków. W: Materiały XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa 15-17.X.1987r. Warszawa: [b.w.] 1987, s. 85-87
 
 
Szafrańska Barbara, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur, Adach Zdzisław: Przydatność wybranych prób czynnościowych w ocenie skuteczności treningu u zapaśników stylu klasycznego. W: Materiały XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa 15-17.X.1987r. Warszawa: [b.w.] 1987, s. 144-146
 
 
1988
Jaskólski Artur, Jaskólska Anna, Nieścieruk - Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław, Szupiluk Maria: Zależność spadku mocy w teście Wingate od wydolności tlenowej i beztlenowej. Wychow. Fiz. Sport 1988, 32 (1) s. 75-81
2 pkt. KBN
 
 
1990
Jaskólski Artur, Adach Zdzisław, Szafrańska Barbara, Jaskólska Anna:
Wydolność tlenowa i beztlenowa a spadek mocy w teście Wingate u 13–14-letnich pływaków. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 38(1989) s. 75-80
1 pkt. KBN
 
 
Jaskólski Artur, Jaskólska Anna, Nieścieruk - Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Porównanie mocy anaerobowej rozwijanej w próbach Margarii - Kalamena i Wingate. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 36(1987) s. 185-192
1 pkt. KBN
 
 
Nieścieruk - Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Ocena wydolności tlenowej zawodników hokeja na lodzie. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 36(1987) s. 193-198
1 pkt. KBN
 
 
Nieścieruk-Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur, Kądzielska Ewa: Przydatność stosowanych prób i testów w ocenie wydolności aerobowej i anaerobowej zawodników uprawiających zapasy w stylu klasycznym. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 36(1987) s. 199-206
1 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur, Szafrańska Barbara: Wpływ wydolności beztlenowej na wynik sportowy 13–14-letnich chłopców uprawiających pływanie sportowe. W: Fizjologiczne wskaźniki obciążenia wysiłkiem fizycznym w sporcie i pracy. Konferencja naukowa, Poznań 11-12 listopada 1988 r. Poznań: AWF 1990, s. 109–118. (Seria Monografie Nr 274)
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta: Wydolność fizyczna piłkarzy – ocena testem pulsacyjnym. Sport Wyczynowy1990, (5–6) s. 30-33
 
 
1991
Starosta Włodzimierz, Starischka Stepan, Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Bajdziński Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Próba ustalenia niektórych uwarunkowań rozwoju koordynacji ruchowej w treningu. W: Raport Instytutu Sportu. Warszawa: Instytut Sportu 1991, s. 11, 57
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Lenart Ireneusz: Znaczenie wydolności anaerobowej oraz momentów siły kończyn górnych w osiąganiu wyniku pływackiego u 13–14-letnich zawodniczek. W: V Sympozjum Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu, Poznań 20 grudnia 1989 r. Poznań: AWF 1991, s. 5-11. (Seria Monografie Nr 288)
3 pkt. rozdział
 
 
1992
Starosta Włodzimierz, Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Bajdziński Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Wpływ zróżnicowanego obciążenia fizycznego na koordynację ruchową u zaawansowanych piłkarzy. Kult. Fiz. 1992, 46 (5-6) s. 18-21
0,5 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta: Ocena skutków intensywnego treningu pływackiego u dziewcząt 12–13-letnich = Estimation of the intense swimming training effects in girls of 12–13 years. W: International Conference „Exercise and Health”, Gdańsk November 12-13, 1992. Conference Materials. Ed. Józef Drabik. Gdańsk: Academy of Physical Education 1992, s. 97-106
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Jolanta, Adach Zdzisław: Kształtowanie się wydolności aerobowej i anaerobowej u 11–12 - letnich dziewcząt i chłopców trenujących pływanie = Formation of aerobic and anaerobic efficiency in 11- and 12-year-old girls and boys training swimming. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1992, z. 40(1991) s. 101-107
1 pkt. KBN
 
 
Adach Jolanta, Adach Zdzisław: Wpływ treningu piłkarskiego na poziom wydolności aerobowej i anaerobowej piłkarzy nożnych = Influence of soccer training on the level of aerobic and anaerobic efficiency of soccer players. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1992, z. 40(1991) s. 109-116
1 pkt. KBN
 
 
1993
Starosta W., Adach J., Adach Z., Bajdziński M., Dębczyńska I., Kos H., Radzińska M.: The influence of different exercise tests on movement coordination level in advanced soccer players. W: Science and Football: Proceedings of the Second World Congress of Science and Football, Eindhoven, Netherlands, 22nd-25th May 1991. Eds. by Jan Clarys, Thomas Reilly, Alie Stibbe. London : Spon 1993, s. 265-272
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta: Wpływ siły ciągu i wybranych parametrów czynnościowych na szybkość pływania na krótkich dystansach. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1993, z. 41(1992) s. 19-26
1 pkt. KBN
 
 
Nieścieruk-Szafrańska Barbara, Maścianica Krzysztof, Adach Zdzisław: Comparison of maximal anaerobic power output in female and male soccers players. W: Polish Physiological Society XIX Congress, Toruń September 13-16, 1993. Toruń: N. Copernicus University 1993, s. 400. Abstracts.
 
 
1994
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Ocena wpływu treningu pływackiego na próg przemian anaerobowych ustalany metodą nieinwazyjną. Med. Sport. 1994, (32) s. 17-18
2 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Ocena wpływu treningu pływackiego na próg przemian anaerobowych ustalany metodą nieinwazyjną. Med. Sport. 1994 (34) s. 22-33
2 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: The changes of anaerobic and aerobic efficiency for 12–13 aged girls practising swimming. W: Sport Kinetics `93. Ed. Wiesław Osiński, Włodzimierz Starosta. Poznań: AWF, Instytut Sportu 1994, s. 539-543. Proceedings of the 3rd International Conference.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
 
Nieścieruk - Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław, Maścianica Krzysztof: Differences in the multitude of development anaerobic power output in female soccer and basketball players. W: Sport Kinetics `93. Ed. Wiesław Osiński, Włodzimierz Starosta. Poznań ; Warszawa: AWF , Instytut Sportu 1994, s. 661-665. Proceedings of the 3rd International Conference.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
 
Adach Z., Zalewski J., Maścianica K., Cylka D., Szafrańska B. Krawczak J.: Aerobic, anaerobic capacity and force-velocity parameters in 12 yr old boys trained for soccer. Eur. J. Appl. Physiol. Suppl. 1994, 69 (3) s. 33. Int. Symp. "The physiology and pathophysiology of exercise tolerance", Ulm 21-23 September 1994.
 
 
Adach Z., Zalewski J., Maścianica K., Cylka D., Szafrańska B., Zalewska K., Krawczak J.: Relations between force-velocity values and anaerobic power output in soccer and volley-ball players. Eur. J. Appl. Physiol. Suppl. 1994, 69 (3) s. 34. Int. Symp. "The physiology and pathophysiology of exercise tolerance", Ulm 21-23 September 1994. Streszczenia.
 

Zalewska Krystyna, Maścianica Krzysztof, Cylka Dariusz, Zalewski Janusz, Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Charakterystyka wybranych parametrów wydolności tlenowej i beztlenowej oraz siłowo-szybkościowych 12 i 15-letnich chłopców trenujących piłkę nożną. W: Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja "Aktualne problemy sportu dzieci i młodzieży", Warszawa-Spała 19-22 października 1994. Warszawa: Instytut Sportu 1994, s. 121.
 
 
Zalewska Krystyna, Maścianica Krzysztof, Cylka Dariusz, Zalewski Janusz, Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Udział anaerobowej i aerobowej składowej wydolności podczas wysiłku ergometrycznego u młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych. W: Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja "Aktualne problemy sportu dzieci i młodzieży", Warszawa-Spała 19-22 października 1994. Warszawa: Instytut Sportu 1994, s. 122. Streszczenia.
 
 
Adach Zdzisław, Zalewski Janusz, Cylka Dariusz, Szafrańska Barbara, Krawczak Józef: Aerobic, anaerobic capacity and force-velocity parameters in 12 yr old boys trained for soccer. Appl. Physiol. 1994, 69 (3) suppl. s. 833. Streszczenie.
 
 
Nieścieruk-Szafrańska Barbara, Maścianica Krzysztof, Adach Zdzisław, Zalewski Janusz, Zalewska Krystyna, Cylka Dariusz, Krawczak Józef: Vztahy mezi silove-rychlostnimi hodnotami a parametry anaerobni kapacity u hracu kopane a odbijene = Relations between force-velocity values and anaerobic capacity parameters in soccer and volley-ball players. Med. Sportiva 1994, 3 (3) s. 99.Streszczenie.
 
 
1995
Adach Jolanta, Adach Zdzisław: Changes of anaerobic capacity in 11–13 year old children trained for swimming. W: Physical Education and Sports of Children and Youth. Ed. L`udovit Komadel. Bratislava: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sports ; Faculty of Physical Education and Sports Comenius University 1995, s. 310-314. Proceedings of International Conference held in Bratislava Slovakia, August 13 - 16 1995.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
  
Zalewska Krystyna, Maścianica Krzysztof, Zalewski Janusz, Adach Zdzisław, Szafrańska Barbara, Cylka Dariusz: Charakterystyka wybranych parametrów wydolności tlenowej i beztlenowej oraz siłowo-szybkościowych 12 i 15- letnich chłopców trenujących piłkę nożną. W: Aktualne Problemy Sportu Dzieci i Młodzieży. Materiały Naukowe. Warszawa: Instytut Sportu 1995, s. 335 -339 Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja, Warszawa - Spała 19-22 października 1994.
 
 
Zalewska Krystyna, Maścianica Krzysztof, Zalewski Janusz, Adach Zdzisław, Szafrańska Barbara, Cylka Dariusz: Udział anaerobowej i aerobowej składowej wydolności podczas wysiłku ergonometrycznego u młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych. W: Aktualne Problemy Sportu Dzieci i Młodzieży. Materiały Naukowe. Warszawa: Instytut Sportu 1995, s. 340 –343. Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja, Warszawa - Spała 19 - 22 października 1994.
 
 
Zalewski Janusz, Łojewski Jan, Maścianica Krzysztof, Adach Zdzisław, Zalewska Krystyna, Krawczak Józef: Zależność między wybranymi parametrami siłowo-szybkościowymi a wydolnością beztlenową u 15-letnich siatkarzy. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 88. Streszczenie. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995.
 
 
1998
Adach Zdzisław, Jaskólski Artur, Jaskólska Anna: Wydolność aerobowa i anaerobowa-fosfagenowa podczas pracy kończynami dolnymi lub górnymi u mężczyzn w średnim wieku. Med. Sportiva 1998, 2 (1) s. 23. Streszczenie. II Sympozjum "Medicina Sportiva '98".
 
 
1999
Jaskólska Anna, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólski Artur: Szybkość narastania siły mięśniowej a kąt optymalny w stawie łokciowym. Wychow. Fiz. Sport 1999, 43 (3) s. 77-93
2 pkt. KBN
 
 
Jaskólska Anna, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólski Artur: Szybkość relaksacji a kąt optymalny w stawie łokciowym. Wychow. Fiz. Sport 1999, 43 (3) s. 95-110
2 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur: Wpływ wieku mężczyzn na moc beztlenowo - fosfagenową i jej składowe podczas pracy kończynami dolnymi i górnymi. Wychow. Fiz. Sport 1999, 43 (1–2) s. 37-45
2 pkt. KBN
 
 
Adach Z., Jaskólska A., Brzenczek W., Kisiel K., Jaskólski A.: Poziom wybranych cech siłowo-szybkościowych u mężczyzn w średnim i starszym wieku = The level of selected force-time parameters in middle aged and elderly men. Med. Sport. 1999, 15 (9) s. 10-11. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25.IX.1999r.
 
 
Jaskólski A., Brzenczek W., Kisiel K., Adach Z., Jaskólska A.: Moc anaerobowa i jej składowe w różnych fazach cyklu menstruacyjnego = Anaerobic power and its components in different phases of menstrual cycle. Med. Sport. 1999, 15 (9) s. 21. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25.IX.1999r.
 
 
Jaskólska Anna, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólski Artur: Relaxation from maximal voluntary contraction in young active men did not change with elbow joint angle. J. Physiol. Pharm. 1999, 50 Suppl. 1 s. 92. Abstract. XXI Congress of the Polish Physiological Society.
 
2000
Adach Zdzisław, Zakrzewski Marian, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur: Zachowanie się wybranych wskaźników fizjologicznych podczas testu o wzrastającej intensywności wykonywanego w laboratorium i w warunkach terenowych. Wychow. Fiz. Sport 2000, 44 (1) s. 3-11
2 pkt. KBN
 
 
Adach Zdzisław, Brzenczek Wioletta, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur: Wpływ wieku na moc beztlenową i jej składowe u kobiet. Wychow. Fiz. Sport 2000, 44 (2) s. 3-12
2 pkt. KBN
 
 
Jaskólski A., Kisiel K., Adach Z., Jaskólska A.: The influence of elbow joint angle on different phases of force development during maximal voluntary contraction. Can. J. Appl. Physiol. 2000, 25 (6) s. 453-465
16 pkt. KBN ; IF 1,119
 
 
2001
Jaskólski Artur, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólska Anna: Moc anaerobowa i jej składowe w różnych fazach cyklu menstruacyjnego = Anaerobic power and its components in the menstrual cycle phases. Med. Sport. 2001, 17 (5) s. 193-197
2 pkt. KBN ; IC 2,33
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: Wpływ wieku na szybkość narastania siły i relaksacji zginaczy stawu łokciowego. Wychow. Fiz. Sport 2001, 45 (1) s. 65-77
2 pkt. KBN ; 2,98
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: Effect of age on the rate of force development and relaxation of elbow flexor. Wychow. Fiz. Sport 2001, 45 (1) s. 79-91
 
 
2002
Adach Zdzisław: Charakterystyka cech siłowo – szybkościowych wybranych grup mięśniowych u mężczyzn w różnym wieku a poziom wydolności anaerobowej – fosfagenowej : rozprawa habilitacyjna. Poznań: AWF 2002, 115 s. (Seria Monografie Nr 350)
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólski Artur: Testy czynnościowe przydatne w ocenie wydolności fizycznej. W: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Wrocław: AWF 2002, s. 290-308
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław: Wydolność fizyczna dzieci i młodzieży. W: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Pod red. Artura Jaskólskiego. Wrocław: AWF 2002, s. 309-324
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław: Wydolność fizyczna kobiet. W: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Pod red. Artura Jaskólskiego. Wrocław: AWF 2002, s. 325-332
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólski Artur: Wydolność fizyczna osób w wieku średnim i starszym. W: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Pod red. Artura Jaskólskiego. Wrocław: AWF 2002, s. 333-339
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: Wpływ długości mięśni na przebieg faz narastania siły i relaksacji u mężczyzn powyżej 60 roku życia. Wychow. Fiz. Sport 2002, 46 (3) s. 407-420
2 pkt. KBN ; IC 3,16
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: The effect of muscle length on the course of phases force development and relaxations in men aged over 60. Wychow. Fiz. Sport 2002, 46 (3) s. 421-435
 
 
2003
Jaskólska A., Naczk M., Adach Z., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: Wpływ właściwości kurczliwych mięśni na szybkość narastania siły i relaksacji podczas maksymalnego skurczu dowolnego. Wychow. Fiz. Sport 2003, 47 (1) s. 31-43
2 pkt. KBN ; IC 3,32
 
 
Jaskólska A., Naczk M., Adach Z., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: The influence of muscle contractile properties on force development and relaxation during maximal voluntary contraction. Wychow. Fiz. Sport 2003, 47 (1) s. 45-56
 
 
Naczk M., Żurek P., Brzenczek W., Adach Z.: The Level of anaerobic-phosphagenic power changes after 5 – years interval in middle-aged men and differences between maximal anaerobic power obtained in students and middle-aged men group. Sport Kinetics 2003 : 8th international scientific conference. 11th conference ”Physical education and sport in scientific researches”, September 19-21, 2003 Rydzyna-Poland : book of abstracts / [Z. Adach et al.] ; International Association of Sport Kinetics, Warsaw. University School of Physical Education, Poznań. State School of Higher Vocational Education, Leszno. – Warsaw [etc.] : State School of Higher Vocational Education, 2003
 
 
2004
Naczk M., Garbolewski K., Adach Z.: Przydatność wybranych prób laboratoryjnych do oceny wydolności tlenowej piłkarzy wodnych – juniorów. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48 (3) s. 231-234
2 pkt. Lista MNiI ; IC 3,72
 

Naczk M., Garbolewski K., Adach Z.: Cycle ergometer tests for determining aerobic capacity of junior water polo players. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48 (3) s. 235-237
 
 
2005
Jaskólski Artur, Kisiel-Sajewicz Katarzyna, Andrzejewska Renata, Brzenczek Wioletta, Adach Zdzisław, Jaskólska Anna: Speed of skeletal muscle relaxation depends on female hormones fluctuation. Hum. Mov. 2005, 6 (1) s. 53-58
5 pkt. Lista MNiI ; IC 5,53
 
 
Jaskólska Anna, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólski Artur: The influence of elbow joint angle on different phases of relaxation from maximal voluntary contraction. Biol. Sport2005, 22 (1) s. 89-104
10 pkt. Lista MNiI ; IF 0,051 ; IC 10,26
 
 
Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Żurek Piotr, Miśko Jarosław: Poziom wydolności anaerobowo-fosfagenowej sprinterów oceniany testem ergometrycznym. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Pod red. nauk. Pawła Kowalskiego. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2005, s. 111-116
3 pkt. rozdział
 
 
Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Poziom wydolności anaerobowej-fosfagenowej dzieci trenujących piłkę siatkową. Med. Sportiva 2005, 9 (2) supl. s. S106. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
 
Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Level of anaerobic-phosphagenic efficiency in children volleyball players. Med. Sportiva 2005, 9 (2) supl. s. S154. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
 
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Brzenczek Wioletta, Adach Zdzisław: The changes in anaerobic-phosphagenic efficiency occurring in middle-aged men at a five-year interval. Studies in Physical Culture and Tourism 2005, 12 (1) s. 31-35
4 pkt. Lista MNiI ; IC 4,05
 
 
Adach Zdzisław, Latour Ewa, Tomaszewski Włodzimierz: Zastosowanie goniometrii akcelerometrycznej do oceny zgięcia kręgosłupa. Chir. Narz. Ruchu 2005, 70 (4) s. 275-278
5 pkt. Lista MNiI ; IC 6,02
 
 
2006
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Wydolność anaerobowa – fosfagenowa dzieci trenujących siatkówkę. Wychow. Fiz. Sport 2006, 50 (2) s. 119-121
4 pkt. Lista MNiI ; IC 3,72
 
 
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Anaerobic-phosphagenic capacity of adolescent volleyball players. Wychow. Fiz. Sport 2006, 50 (2) s. 123-124
 
 
2007
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Świstak R., Adach Z., Jaskólski A.: Estradiol and progesterone influence on the knee joint extensors and flexors relaxation speed. Biology of Sport 2007, 24 (1) s. 71-79
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,091 ; IC 9,36
 
 
Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Comparison of rate of force development of elbow and knee flexors. Human Movement 2007, 8 (2) s. 120-123
9 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,68
 
 
Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Adach Zdzisław: Influence of heavy weight training on phosphagenic – anaerobic capacity in disabled prominent weightlifters. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14 (2) s. 131-135
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65
 
 
2009
Zajadacz Bernard, Skarpańska – Stejnborn Anna, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Juszkiewicz Artur, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław: The influence of physical exercise on alterations in concentration of neuropeptide Y, leptin and other selected hormonal and metabolic parameters in sportspeople. Biology of Sport: 2009, 26 (4). pp. 310-324
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,051 ; IC 9,76
 
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Adach Zdzisław: Changes in prooxidative-antioxidative balance in rowers following ergometric exercise test of maximal intensity. Studies in Physical Culture and Tourism 2009, 16 (4) s. 361-367
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4.99
 
 
(Red.) Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], 79 s. ISBN 978-83-60792-13-1
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
 
Nieścieruk-Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Krew. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 22-25
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
  
Nieścieruk-Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Układ oddechowy. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 26-37
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
 
Adach Zdzisław: Przemiana materii. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 47-52
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
 
(Red.) Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. 203 s. (Seria: Skrypty Nr 151) ISBN978-83-61414-23-0
  
 
Nieścieruk-Szafrańska Barbara, Adach Zdzisław: Układ oddechowy. W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. s. 101-117. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
 
Adach Zdzisław: Ocena wydolności beztlenowej (anaerobowej). W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. s. 183-193. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
 
Adach Zdzisław: Zmęczenie. W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. s. 194-198. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
 
2010
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur: Similar results in force-velocity test in disabled weight lifters and able-bodied physically fit students. Journal of Human Kinetics 2010, 23 s. 47-53
9 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,321 ; IC 9,00
 
 
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Relationship between maximal rate of force development and maximal voluntary contraction. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(4) s. 301-306
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94
 
 
2011
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Woitas-Ślubowska Donata, Adach Zdzisław: Effects of oral supplementation with plant superoxide dismutase extract on selected redox parameters and an inflammatory marker in a 2,000-m rowing-ergometer test. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2011, 21(2) s. 124-134
27 pkt. Lista MNiSW ; IF 2,010 ; IC 20,40
 
    
Adach Zdzisław, Naczk Mariusz: Podstawy treningu fizycznego. W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Red. nauk. Jan Górski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011, s. 86-121
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Wysiłek fizyczny i trening kobiet. W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Red. nauk. Jan Górski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011, s. 122-139
3 pkt. rozdział
 
 
Latour Ewa, Latour Marek, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław, Bohatyrewicz Andrzej: Gait functional assessment: Spatio-temporal analysis and classification of barefoot plantar pressure in a group of 11 – 12-year-old children. Gait & Posture 2011, 34(3) s. 415-420
32 pkt. Lista MNiSW; IF 2.123

Naczk Mariusz, Jaworski Łukasz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław:  Muscle strength in physically active and inactive prisoners. Studies in Physical Culture & Tourism 2011, 18(3), s. 219-223
6 pkt Lista MNiSW; IC 4,94


2013
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Mariusz, Arlet Jarosław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Adach Zdzisław: Estimation of the efficacy of inertial training in older women. Journal of Aging and Physical Activity 2013, 21(4) s. 433-443
25 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,411


Adach Zdzisław: Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego.  Poznań: AWF 2013, 153 s. (Seria: Podręczniki ; Nr 65) ISBN 978-83-61414-89-6


Bezulska A., Naczk M., Adach Z., Arlet J., Celichowski J.: The correlations of  proprioception-related parameters in two generations of men. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013, 73 Suppl. 1, s. 30. Poster. 11th  International Congress of Polish Neuroscience Society, Poznan, Poland September 15-17, 2013. Abstract.
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS

2014
Naczk Mariusz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Training effectiveness of the Inertial Training and Measurement System. Journal of Human Kinetics 2014, 44 s. 19-28
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,029


2015
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Inertial training: from the oldest devices to the newest Cyklotren technology. Trends in Sport Sciences 2015, 22(4) s.191-196
9 pkt. Lista "B" MNiSW


2016
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Efficacy of inertial training in elbow joint muscles: influence of different movement velocities. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016, 56(3) s. 223-231
20 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,215


Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Impact of inertial training on strength and power performance in young active men. Journal of Strength and Conditioning Research 2016, 30(8) s. 2107-2113; doi: 10.1097/JSC.0000000000000217;
30 pkt. Lista ”A” MNiSW ; IF 2,060

 

2017
Arlet Jarosław, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Gramza Piotr: Trenażer inercyjny jako przykład odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa konsumpcji w zakresie poprawy sprawności fizycznej. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 145-173. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
1 arkusz wydaw.


Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.

 
Naczk Mariusz, Łopaciński Artur, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Influence of short-term inertial training on swimming performance in young swimmers. European Journal of Sport Science 2017, 17(4) s. 369-377. DOI: 10.1080/17461391.2016.1241304;
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,576
 
 
2018
Bezulska Anna, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Arlet Jarosław, Celichowski Jan: Sense of extension force and angle of the knee joint are correlated between two generations of men. Journal of Sports Sciences 2018, 36(5) s. 565-570. doi: 10.1080/02640414.2017.1324204.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2017.1324204
35 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,811