2004
Arlet Jarosław, Sawicki Jerzy, Mickiewicz Witold: Acquisition and automatic classification of acoustical phenomena associated with human intestinal activity. W: Sixth International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. 6th UEES' 04. Alushta, Ukraine, 24-29 September 2004. Ed. by P. Szymczak, A. Afonin, B. Sidelnikov. Szczecin: Wydaw. Ucz. PSzczec. 2004, s. 887-892
(Afiliacja Politechnika Szczecińska)
3 pkt. materiały konferencyjne w jęz. ang.
 
 
Sawicki Jerzy, Arlet Jarosław: Opis sygnału akustycznego perystaltyki jelit. W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Pod red. Janusza Gajdy. Kraków: Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH 2004, s. 189-196. VI Sympozjum MPM 2004, Krynica 9-13 maja 2004.
(Afiliacja Politechnika Szczecińska)
3 pkt. rozdział
 
 
2007
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Kowalski Marek, Arlet Jarosław: Estimation of one-year rowing training efficacy on the basis of aerobik capacity changes. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14, suppl. s. 235-239
6 pkt. Lista MNiSW; IC 4,65
 
 
2010
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Forjasz Justyna, Arlet Jarosław: Effects of supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on selected redox parameters and pro-inflammatory markers in athletes during exhaustive exercise. Journal of Human Kinetics 2010, 25 s. 49-57
9 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,321 ; IC 9,00
 
 
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Relationship between maximal rate of force development and maximal voluntary contraction. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(4) s. 301-306
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94
 

2011
Latour Ewa, Latour Marek, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław, Bohatyrewicz Andrzej: Gait functional assessment: Spatio-temporal analysis and classification of barefoot plantar pressure in a group of 11 – 12-year-old children. Gait & Posture 2011, 34 (3), s. 415-420
32 pkt. Lista MNiSW ; IF 2.123
 

Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Arlet Jarosław:  Anabolic/catabolic index (T/C ratio) in blood of elite rowers in selected periods of an annual training cycle. Studies in Physical Culture and Tourism 2011, 18(3) s. 205-212
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94
 

Naczk Mariusz, Jaworski Łukasz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław. Muscle strength  in physically active and inactive prisoners. Studies in Physical Culture and Tourism 2011, 18(3) s. 219-223
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94
 

2013
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Mariusz, Arlet Jarosław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Adach Zdzisław: Estimation of the efficacy of inertial training in older women. Journal of Aging and Physical Activity 2013, 21(4) s. 433-443
25 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,411


Bezulska A., Naczk M., Adach Z., Arlet J., Celichowski J.: The correlations of  proprioception-related parameters in two generations of men. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013, 73 Suppl. 1, s. 30. Poster. 11th  International Congress of Polish Neuroscience Society, Poznan, Poland September 15-17, 2013. Abstract.
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS
 

2014
Naczk Mariusz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Training effectiveness of the Inertial Training and Measurement System. Journal of Human Kinetics 2014, 44 s. 19-28
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,029
 

2015

Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Inertial training: from the oldest devices to the newest Cyklotren technology. Trends in Sport Sciences 2015, 22(4) s.191-196
9 pkt. Lista "B" MNiSW


2016
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Efficacy of inertial training in elbow joint muscles: influence of different movement velocities. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016, 56(3) s. 223-231
20 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,215
 

Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Impact of inertial training on strength and power performance in young active men. Journal of Strength and Conditioning Research 2016, 30(8) s. 2107-2113; doi: 10.1097/JSC.0000000000000217;
30 pkt. Lista ”A” MNiSW ; IF 2,060


2017
Arlet Jarosław, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Gramza Piotr: Trenażer inercyjny jako przykład odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa konsumpcji w zakresie poprawy sprawności fizycznej. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 145-173. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
1 arkusz wydaw.


Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.
 

Latour Ewa, Arlet Jarosław, Gramza Piotr, Latour Marek, Dworak Lechosław, Bohatyrewicz Andrzej: Pedobarografia: metoda analizy chodu wspierająca indywidualizację konstrukcji wyrobów obuwniczych. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 187-211. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
1 arkusz wydaw.
 
 
Naczk Mariusz, Łopaciński Artur, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Influence of short-term inertial training on swimming performance in young swimmers. European Journal of Sport Science 2017, 17(4) s. 369-377. DOI: 10.1080/17461391.2016.1241304;
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,576
 
 
2018
Bezulska Anna, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Arlet Jarosław, Celichowski Jan: Sense of extension force and angle of the knee joint are correlated between two generations of men. Journal of Sports Sciences 2018, 36(5) s. 565-570. doi: 10.1080/02640414.2017.1324204.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2017.1324204
35 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,811
 

2019

Rosicka Katarzyna, Arlet Jarosław, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Ultrasound elastography in clinical diagnostics and in scientific research on muscles. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2019, 27(3) s. 75–82. DOI: 10.18276/cej.2019.3-07
https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/982/article/15909/
20 pkt. Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" MNiSW