2003
Basta Piotr: Sterowanie łodzią i sternicy. W: Wioślarstwo. Pod red. Mariana Henniga. Warszawa: Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 2003, s. 233-236 

2005
Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: Oxidative stress induced by physical exercise-the protective effect of natural vegetal flavonoids. Herba Pol. 2005, 51 suppl.1, s. 61-62 
3 pkt. inne czasopismo recenzowane w jęz. ang. ; IC 3,72

Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn A., Deskur E., Basta P., Horoszkiewicz-Hassan M.: The influence of chokeberry juice supplementation on the reduction of oxidative stress resulting from an incremental rowing ergometer exercise. Int. J. Sport Nutr. 2005, 15 (1) s. 48-58 
20 pkt. Lista MNiSW; IF 0,968

Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr: Stres oksydacyjny indukowany wysiłkiem fizycznym – ochronny wpływ naturalnych flawonoidów roślinnych. Med. Sport. 2005, 21 (3) s. 216-217. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie – Ruch – Zdrowie", Poznań, Jezioro Malta 16 – 18 czerwca 2005 r. Streszczenia 

Skarpańska-Stejnborn A., Pilaczyńska-Szcześniak Ł., Deskur-Śmielecka E., Basta P.: The influence of maximal exercise on the blond antioxidant status in professional rowers: supplementation with Vitis vinifera preparation. Current Topics in Pharmacology 2005, 9 (2) s. 117-123 
6 pkt.

Basta Piotr
: (Praca doktorska) Suplementacja kreatyną a parametry stresu oksydacyjnego indukowanego wysiłkiem fizycznym na przykładzie standardowego testu wioślarskiego. Promotor: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska-Szcześniak. Poznań: AWF 2005. 


2006
Basta Piotr
, Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Creatine supplementation and parameters of exercise-induced oxidative stress after a standard rowing test. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, 13 (1) s. 17-23 
4 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,13

Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: The influence of supplementation with the black currant (Ribes nigrum) extract on selected prooxidative-antioxidative balance parameters in rowers. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, 13 (2) s. 51-58 
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,13

Basta P., Skarpańska-Stejnborn A.: Changes in aerobic power and parameters of oxidative stress induced by physical effort, illustrated by standard rowing test in the annual training cycle. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S53-S54. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

Basta P., Skarpańska-Stejnborn A.: Zmiany mocy progowej oraz parametrów stresu oksydacyjnego indukowanych wysiłkiem fizycznym na przykładzie standardowego testu wioślarskiego w rocznym cyklu treningowym. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S143-S144. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

Skarpańska-Stejnborn A., Basta P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Effect of supplementation with the preparation of black currant (Ribes nigrum) on the selected parameters of prooxitative-antioxidative balance in rowers. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S53-S54. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

Skarpańska-Stejnborn A., Basta P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Wpływ suplementacji preparatem z czarnej porzeczki (Ribes nigrum) na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u wioślarzy. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S195-S196. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

2008
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: The influence of supplementation with artichoke (Cynara scolymus L.) extract on selected redox parameters in rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2008, 18 (3) s. 313-327 
20 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,438

Basta Piotr, Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Influence of annual training cycle on threshold power and reaction of blood antioxidative stress indices during a standard rowing test. Human Movement 2008, 9 (1) s. 41-45
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,68

2009
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa: The influence of supplementation with Rhodiola rosea L. extract on selected redox parameters in professional rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2009, 19(2) s. 186-199

27 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,229 ; IC 20,40

Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Adach Zdzisław: Changes in prooxidative-antioxidative balance in rowers following ergometric exercise test of maximal intensity. Studies in Physical Culture and Tourism 2009, 16 (4) s. 361-367
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4.99

2010
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr , Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: Black grape extract supplementation attenuates blood oxidative stress in response to acute exercise. Biology of Sport 2010; 27(1):41-46

13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,150 ; IC 10,11

Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Forjasz Justyna, Arlet Jarosław: Effects of supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on selected redox parameters and pro-inflammatory markers in athletes during exhaustive exercise. Journal of Human Kinetics 2010, 25 s. 49-57
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,321 ; IC 9,00

2011
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Woitas-Ślubowska Donata,  Adach Zdzisław: Effects of oral supplementation with plant superoxide dismutase extract on selected redox parameters and an inflammatory marker in a 2,000-m rowing-ergometer test. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2011, 21(2) s. 124-134

27 pkt. Lista MNiSW ; IF 2,010 ; IC 20,40

Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Arlet Jarosław: Anabolic/catabolic index (T/C ratio) in blood of elite rowers in selected periods of an annual training cycle. Studies in Physical Culture & Tourism 2011, 18(3), s. 205-212
6 pkt Lista MNiSW ; IC 4,94

2013

Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Woitas-Ślubowska Donata, Skarpańska-Stejnborn Anna: Influence of Aloe arborescens Mill. Extract on selected parameters of prooxidant-antioxidant equilibrium and cytokine synthesis in rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2013, 23(4) s. 388-398
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,982; IC 28,29

2014
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Sadowska Justyna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Effect of supplementation with chokeberry juice on the inflammatory status and markers of iron metabolism in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2014, 11(1):48 [eCollection 2014].
25 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,908
 
 
2015
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Szcześniak-Pilaczyńska Łucja: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in rowing athletes. European Journal of Applied Physiology 2015, 115(2) s. 345-351
30 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 2,328
 
 
2017
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Michalska Alicja, Karkas Emin M., Woitas-Ślubowska Donata: Effects of cranberry (Vaccinum macrocarpon) supplementation on iron status and inflammatory markers in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017, 14, Feb 28, s. 1-10. DOI: 10.1186/s12970-017-0165-z. [eCollection 2017]
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,135


2018
Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: An attempt to induce an immunomodulatory effect in rowers with spirulina extract. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, Feb 20, s. 1-12. DOI: 10.1186/s12970-018-0213-3 [on-line]
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0213-3 
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,841


Urbaniak A., Basta P., Ast K., Wołoszyn A., Kuriańska – Wołoszyn J., Latour E., Skarpańska – Stejnborn A.: The impact of supplementation with pomegranate fruit (Punica granatum L.) juice on selected antioxidant parameters and markers of iron metabolism in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, July 24, s. 1-9. DOI 10.1186/s12970-018-0241-z [on-line]
https://jissn.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12970-018-0241-z

25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,841


2019
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Kafkas Ebru, Latour Ewa, Cieślicka Mirosława: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in two different trial of training. Science & Sports 2019, 34(3), e167—e174. DOI: 10.1016/j.scispo.2018.08.012
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0765159718303575?token=D4091831739C17FA79045772CB244629CA6E9FD138E5A309F1FE87CEDA8352CA82B72EBF582637A70FD1A376A0EDF4EB
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,684

 

Juszkiewicz Artur, Glapa Anita, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Żołnowski K., Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: The effect of L-theanine supplementationon the immune system of athletes exposed to strenuous physical exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2019, 16(1):7. DOI: 10.1186/s12970-019-0274-y
https://jissn.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12970-019-0274-y
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 3,841


Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Petriczko Elżbieta, Cieślicka Mirosława, Skarpańska-Stejnborn Anna: Effect of spirulina supplementation on selected components of Th1/Th2 balance in rowers. Food and Agricultural Immunology 2019, 30(1) s. 178-189. DOI: 10.1080/09540105.2018.1561830
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540105.2018.1561830?needAccess=true
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,398