1999
Adach Z., Jaskólska A., Brzenczek W., Kisiel K., Jaskólski A.: Poziom wybranych cech siłowo-szybkościowych u mężczyzn w średnim i starszym wieku = The level of selected force-time parameters in middle aged and elderly men. Medycyna Sportowa 1999, 15 (9) s. 10-11. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25 IX 1999 r.
 
 
Jaskólski A., Brzenczek W., Kisiel K., Adach Z., Jaskólska A.: Moc anaerobowa i jej składowe w różnych fazach cyklu menstruacyjnego = Anaerobic power and its components in different phases of menstrual cycle. Medycyna Sportowa 1999, 15 (9) s. 21. Streszczenia. XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku”, Poznań 22-25 IX 1999 r.
 
 
2000
Adach Zdzisław, Brzenczek Wioletta, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur: Wpływ wieku na moc beztlenową i jej składowe u kobiet. Wychowanie Fizyczne i Sport 2000, 44 (2) s. 3-12
2 pkt. KBN
 
 
Jaskólski A., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólska A.: EMG and MMG activity of biceps and triceps brachii during relaxation from maximal voluntary contraction. W: Current research in motor control. Ed. by Joachim Raczek, Zbigniew Waśkiewicz, Grzegorz Juras. Katowice: Interaktiv SC 2000, s. 108-112. International Conference on Motor Control 27-29.10.2000, Bielsko-Biała
12 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
 
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: Effect of elbow joint angle of agonist and antagonist electromyogram and mechanomyogram measured during maximal isometric contraction. W: Proceedings of the 5th Annual Congress of the European College of Sport Science, Jyväskylä, Finland, 19-23 July 2000. Ed. by J. Avela, P. V. Komi, J. Komulainen. Jyväskylä: University of Jyväskylä 2000, S.354. [Abstract]
 
 
Jaskólski A., Brzenczek W., Kisiel K., Jaskólska A.: Influence of muscle length on mechanomyogram and electromyogram during maximal isometric contraction in unsteady and steady conditions. W: Proceedings of the 5th Annual Congress of the European College of Sport Science, Jyväskylä, Finland, 19-23 July 2000. Ed. by J. Avela, P. V. Komi, J. Komulainen. Jyväskylä: University of Jyväskylä 2000, S.354. [Abstract]
 
 
2001
Jaskólski Artur, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólska Anna: Moc anaerobowa i jej składowe w różnych fazach cyklu menstruacyjnego = Anaerobic power and its components in the menstrual cycle phases. Medycyna Sportowa 2001, 17 (5) s. 193-197
2 pkt. KBN ; IC 2,33
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: Wpływ wieku na szybkość narastania siły i relaksacji zginaczy stawu łokciowego. Wychowanie Fizyczne i Sport 2001, 45 (1) s. 65-77
2 pkt. KBN ; IC 2,98
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: Effect of age on the rate of force development and relaxation of elbow flexor. Wychowanie Fizyczne i Sport 2001, 45 (1) s. 79-91
 
 
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Kawczyński A., Jaskólski A.: Muscle surface mechanical and electrical activities at a different joint angles in young and old males. W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. Eds. Toivo Jürimäe, Jaak Jürimäe. Tartu: University of Tartu 2001, S.50. Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium" Tartu, August 30 th – September 2 nd , 2001
 
 
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Świstak R., Jaskólski A.: The influence of age and joint angle on electromyogram and mechanomyogram. W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. Eds. Toivo Jürimäe, Jaak Jürimäe. Tartu: University of Tartu 2001, S.51. Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium" Tartu, August 30 th – September 2 nd , 2001
 
 
2002
Naczk M., Twardowska M., Brzenczek W., Garbolewski K.: Próg przemian beztlenowych uzyskiwany przez piłkarzy wodnych w testach ergometrycznych podczas pracy kończynami górnymi i dolnymi. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 2002, s. 131-136. X Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 2002.
3 pkt. rozdział
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: Wpływ długości mięśni na przebieg faz narastania siły i relaksacji u mężczyzn powyżej 60 roku życia. Wychowanie Fizyczne i Sport 2002, 46 (3) s. 407-420
2 pkt. KBN ; IC 3,16
 
 
Adach Zdzisław, Jaskólska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel Katarzyna, Jaskólski Artur: The effect of muscle length on the course of phases force development and relaxations in men aged over 60. Wychowanie Fizyczne i Sport 2002, 46 (3) s. 421-435
 
 
Jaskólski A., Kisiel K., Brzenczek W., Kawczyński A., Jaskólska A.: Electrical and mechanical activity of agonists and antagonist during relaxation from MVC at a different muscle joint angle. W: XIVth Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Vienna, Austria June 22-25, 2002. Proceedings. Ed. by Josef Kollmitzer, Manfred Bijak. Vienna: ISEK 2002, s. 303-304
3 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe typu proccedings
 
 
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Kawczyński A., Jaskólski A.: The influence of age on a level of muscle electrical and mechanical coactivation during MVC at different elbow angle. W: XIVth Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Vienna, Austria June 22-25, 2002. Proceedings. Ed. by Josef Kollmitzer, Manfred Bijak. Vienna: ISEK 2002, s. 217-218
3 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe typu proccedings
 
 
2003
Jaskólska A., Naczk M., Adach Z., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: Wpływ właściwości kurczliwych mięśni na szybkość narastania siły i relaksacji podczas maksymalnego skurczu dowolnego. Wychowanie Fizyczne i Sport 2003, 47 (1) s. 31-43
2 pkt. Lista KBN ; IC 3,32
 

Jaskólska A., Naczk M., Adach Z., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: The influence of muscle contractile properties on force development and relaxation during maximal voluntary contraction. Wychowanie Fizyczne i Sport 2003, 47 (1) s. 45-56
 
 
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: EMG and MMG of synergists and antagonist during relaxation at three joint angles. Eur. J. Appl. Physiol. 2003, 90 (1-2) s. 58-68
24 pkt. KBN ; IF 1,493
 
 
Naczk M., Żurek P., Brzenczek W., Adach Z.: The Level of anaerobic-phosphagenic power changes after 5 – years interval in middle-aged men and differences between maximal anaerobic power obtained in students and middle-aged men group. Sport Kinetics 2003 : 8th international scientific conference. 11th conference ”Physical education and sport in scientific researches”, September 19-21, 2003 Rydzyna-Poland : book of abstracts / [Z. Adach et al.] ; International Association of Sport Kinetics, Warsaw. University School of Physical Education, Poznań. State School of Higher Vocational Education, Leszno. – Warsaw [etc.] : State School of Higher Vocational Education, 2003
 
 
2004
Jaskólska A., Brzenczek W., Kisiel-Sajewicz K., Krawczyński A., Marusiak J., Jaskólski A.: The effect of skinfold on frequency of human muscle mechanomyogram. J. Electromyogr. Kinesiol. 2004, 14 (2) s. 217-225
24 pkt. Lista MNiI ; IF 2,102
 
 
Jaskólska Anna, Kisiel–Sajewicz Katarzyna, Brzenczek Wioletta, Marusiak Jarosław, Krawczyński Adam, Jaskólski Artur: Speed of force development of knee flexors and extensors in the ovulatory and luteal phases of the menstrual cycle. Human Movement 2004, 5 (1) s. 35–41
5 pkt. ; IC 5,67
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: (Praca doktorska) Wpływ wieku kobiet na poziom koaktywacji mięśni agonistycznych i antagonistycznych podczas maksymalnego skurczu izometrycznego. Promotor: prof. dr hab. Anna Jaskólska. Wrocław: AWF 2004
 
 
2005
Jaskólski Artur, Kisiel-Sajewicz Katarzyna, Andrzejewska Renata, Brzenczek Wioletta, Adach Zdzisław, Jaskólska Anna: Speed of skeletal muscle relaxation depends on female hormones fluctuation. Human Movement 2005, 6 (1), s. 53-58
5 pkt. Lista MNiI ; IC 5,53
 
 
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Brzenczek Wioletta, Adach Zdzisław: The changes in anaerobic-phosphagenic efficiency occurring in middle-aged men at a five-year interval. Studies in Physical Culture and Tourism 2005, 12 (1) s. 31-35
4 pkt. Lista MNiI ; IC 5,13
 
 
2006
Jaskólska Anna, Kisiel-Sajewicz Katarzyna, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Yue G.H., Jaskólski Artur: EMG and MMG of agonist and antagonist muscles as a function of age and joint angle. J. Electromyogr. Kinesiol. 2006, 16 (1) s. 89-102
24 pkt. Lista MNiI ; IF 1,725
 
 
2007
Jaskólska A., Kisiel K., Brzenczek W., Świstak R., Adach Z., Jaskólski A.: Estradiol and progesterone influence on the knee joint extensors and flexors relaxation speed. Biology of Sport 2007, 24 (1) s. 71-79
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,091 ; IC 9,36
 
 
Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Comparison of rate of force development of elbow and knee flexors. Human Movement 2007, 8 (2) s. 120-123
9 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,68
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Kowalski Marek, Arlet Jarosław: Estimation of one-year rowing training efficacy on the basis of aerobik capacity changes. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14, suppl. s. 235-239
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65
 
 
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Adach Zdzisław: Influence of heavy weight training on phosphagenic – anaerobic capacity in disabled prominent weightlifters. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14 (2) s. 131-135
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65
 
 
Brzenczek-Owczarzak W., Naczk A., Naczk M., Kowalski M., Arlet J.: Ocena skuteczności treningu w zakresie zmian wydolności tlenowej wioślarzy w rocznym cyklu treningowym. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : XV Konferencja Naukowa, Poznań, 24 maja 2007 r. : streszczenia. - [Poznań : Wydaw. AWF], 2007
 
 
2009
Zajadacz Bernard, Skarpańska – Stejnborn Anna, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Juszkiewicz Artur, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław: The influence of physical exercise on alterations in concentration of neuropeptide Y, leptin and other selected hormonal and metabolic parameters in sportspeople. Biology of Sport: 2009, 26 (4). pp. 310-324
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,051 ; IC 9,76
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Mięśnie szkieletowe. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 12-21
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Reakcje organizmu na wysiłki o różnym czasie trwania i intensywności. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 53-61
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Wydolność tlenowa. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 62-74
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Mięśnie szkieletowe. W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. s. 46-60. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Reakcje organizmu na wysiłki o różnym czasie trwania i intensywności. W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. s. 160-168. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Wydolność tlenowa. W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009. s. 169-182. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
 
2010
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Relationship between maximal rate of force development and maximal voluntary contraction. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(4) s. 301-306
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,94
 
 
2011
Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Wysiłek fizyczny i trening kobiet. W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Red. nauk. Jan Górski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011, s. 122-139
3 pkt. rozdział
 

Naczk Mariusz, Jaworski Łukasz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław. Muscle strength in physically active and inactive prisoners. Studies in Physical Culture and Tourism 2011, 18(3), s. 219-223
6 pkt. Lista MNiSW; IC 4,94


2013
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Mariusz, Arlet Jarosław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Adach Zdzisław: Estimation of the efficacy of inertial training in older women. Journal of Aging and Physical Activity 2013, 21(4) s. 433-443
25 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,411


2014
Naczk Mariusz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Training effectiveness of the Inertial Training and Measurement System. Journal of Human Kinetics 2014, 44 s. 19-28
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,029


2015
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Inertial training: from the oldest devices to the newest Cyklotren technology. Trends in Sport Sciences 2015, 22(4) s.191-196
9 pkt. Lista "B" MNiSW
 

2016
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Efficacy of inertial training in elbow joint muscles: influence of different movement velocities. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016, 56(3) s. 223-231
20 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,215


Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Impact of inertial training on strength and power performance in young active men. Journal of Strength and Conditioning Research 2016, 30(8) s. 2107-2113; doi: 10.1097/JSC.0000000000000217;
30 pkt. Lista ”A” MNiSW ; IF 2,060

 
2017
Arlet Jarosław, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Gramza Piotr: Trenażer inercyjny jako przykład odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa konsumpcji w zakresie poprawy sprawności fizycznej. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 145-173. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
1 arkusz wydaw.


Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.


Naczk Mariusz, Łopaciński Artur, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Influence of short-term inertial training on swimming performance in young swimmers. European Journal of Sport Science 2017, 17(4) s. 369-377. DOI: 10.1080/17461391.2016.1241304;
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,576