2001
Doś J., Woźniewski M., Górska-Doś M.: Podstawowe zasady kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęków limfatycznych kończyn. W: Biospołeczne skutki mastektomii. Materiały II Krajowej Konferencji, Poznań: AWF 2001, 59-68
3 pkt. rozdział

2003
Bieda J., Doś J.: Możliwości terapii obrzęku limfatycznego w opiece paliatywnej. W: Materiały konferencyjne - VI Konferencja Opieki Długoterminowej, Niepełnosprawność wyzwaniem do współpracy interdyscyplinarnej, Toruń, 23-5 września 2003, Centrum Informacji Medycznej TZMO S.A., Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem” 2003, 66-67

Doś J.: The occurrence of secondary lymphoedema in women after mastecktomy in Poland. W: Abstract Book. XIX International Congress of Lymphology, Freiburg, Germany September 01-06, 2003, s. 47

Doś J.: Monitorowanie zmian objętości kończyn górnych podczas fizjoterapii przeciwobrzękowej pacjentów z niewydolnością układu limfatycznego. Fizjoterapia 2003, 11 (2) Supl. 1, s. 31
3 pkt. KBN

Doś J., Górska-Doś M., Krajewski K.: Podstawowe zasady fizjoterapii pacjentów z obrzękiem limfatycznym. W: Fizjoterapia wobec wyzwań medycyny XXI wieku. XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - Łódź, 10-12 października 2003; Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Łódź 2003,

2004
Doś J., Górska-Doś M., Szuba A.: Miejsce fizjoterapii w leczeniu przewlekłych obrzęków chłonnych. W: Materiały Metodyczne na I Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Człowiek Przewlekle Chory i Niepełnosprawny – Interdyscyplinarne Aspekty Opieki”, Szczecin 14-15 maja 2004; Szczecin: PAM 2004, s. 35-36

Doś J, Górska-Doś M.: Wybrane metody fizjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. W: Materiały konferencyjne – I Ogólnopolskie Sympozjum Profilaktyki, Edukacji i Leczenia Ran Przewlekłych, Toruń 23 września 2004, TZMO S.A. 2004, s. 47-48
 
Górska-Doś M., Doś J.: Physiotherapy in the clubs of women after mastectomy. W: Socio-Biological Outcomes of Mastectomy. [Kom. red. Ewa Ziółkowska-Łajp, Urszula Czerniak, Dariusz Wieliński]. Poznań: AWF 2004, s. 5-8. (Seria: Monografie Nr 359)

2005
Doś Janusz, Górska-Doś M., Szuba A.: The integrated and interdisciplinary treatment of chronic lymphedema. Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005, 50 suppl. 1 s. 141-144
5 pkt. Lista MNiI ; IC 8,58

2007
Pyszora Anna, Graczyk Michał, Krajnik Małgorzata, Doś Janusz: Implementation of modified manual lymphoedema treatment – complex physical therapy (MLT-CPT) in terminally ill patient. Advances in Palliative Medicine 2007, 6 (2) s. 93-96
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,32

2008
Doś Janusz: (praca doktorska) Ocena skuteczności manualnego drenażu limfatycznego i terapii uciskowej w leczeniu obrzęku kończyny górnej u kobiet po operacji raka piersi. Szczecin: Pomorska Akademia Medyczna 2008. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gutowski.

2009
Mrozkowiak Mirosław, Doś Janusz, Górska-Doś Magdalena: Deskrypcja długości i szerokości stóp populacji żeńskiej w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej (doniesienie z badań). W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 95-104
3 pkt. rozdział

Doś Janusz, Gutowski Piotr, Górska-Doś Magdalena: Występowanie oraz czynniki ryzyka obrzęku chłonnego u kobiet po operacji raka piersi. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2009, 55(2) s. 30-34
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 9,00

Doś Janusz: Manualny drenaż limfatyczny w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. W: Kompresjoterapia. Red. Arkadiusz Jawień , Maria T. Szewczyk. Poznań: Termedia 2009, s. 143-148
3 pkt. rozdział

2010
Doś Janusz: Manualny drenaż limfatyczny (MDL) jako forma terapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010, (10) s. 34-38

Doś Janusz, Górska-Doś Magdalena: Monitorowanie efektów terapii przeciwobrzękowej. Onkologia Polska 2010, 13 Supl.1 s. 13.
Streszczenie.

2013
Karafa Marian, Karafova Anna, Górska-Doś Magdalena, Doś Janusz:  Zastosowanie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej przy przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ). Rehabilitacja w Praktyce 2013, (5) s. 52-55
4 pkt. Lista "B" MNiSW

2017
(Red.) Limfologia. Red. Oliver Gültig, Anya Miller, Helmut Zöltzer. Wyd. pol. / red. Janusz Doś. Wrocław: Edra Urban & Partner 2017, 335 s. ISBN 978-83-65835-17-8
5 pkt. redakcja monografii