1997
Jędrzejczak Tomasz: Wpływ epilepsji na poziom równowagi statycznej osób upośledzonych umysłowo w różnym wieku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Konferencyjne Nr 2. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros” 1997, s. 119–122
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
1998
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Próba porównania zmian poziomu wybranych cech motorycznych studentów pierwszego roku studiów wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. W: Gimnastyka – taniec w teorii oraz praktyce wychowania fizycznego i sportu. Red. nauk. Zbigniew Szot, Danuta Fostiak, Mariusz Lipowski. Gdańsk: AWF, Sekcja Polska Międzyn. Stow. Motoryki Sport. 1998, s. 163–164. Materiały z Międzynarodowej Konfrencji Naukowo–Metodycznej, Gdańsk 20 – 21 listopada 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Roczne zmiany w sile i gibkości u studentów wychowania fizycznego uczelni gorzowskiej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 3. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros" 1998, s. 427–431. III Konferencja Naukowa, Szczecin 4 - 5 grudnia 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: Związek funkcjonowania narządów zmysłu na przykładzie błędnika z poczuciem równowagi statycznej osób upośledzonych umysłowo. W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin : Uniw. Szczec., Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1998 s. 198–200. Konferencja Naukowa 1–3 maja 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
1999
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Ocena wyjściowej sprawności motorycznej studentów pierwszych roczników w latach 1996, 1997 i 1998. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 4. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1999, s. 285–288. IV Konferencja Naukowa, Szczecin 3–4 grudnia 1998.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Rozwój siły i gibkości w okresie pierwszych dwóch lat studiów wychowania fizycznego. W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 1999, s. 177–181. Materiały z II konferencji naukowej, 1–3 maja 1998 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: Zróżnicowanie typologiczne oligofreników aktywnych i nieaktywnych ruchowo na tle osób zdrowych w świetle typologii A. Wankego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 4. Szczecin : Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1999 s. 135–139. IV Konferencja Naukowa, Szczecin 3 – 4 grudnia 1998.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2000
Jędrzejczak Tomasz: Dymorfizm płciowy w świetle cech opisowych u dorosłych mężczyzn upośledzonych umysłowo. W: Antropologia a medycyna i promocja zdrowia. T. 4. Pod red. Andrzeja Malinowskiego, Henryka Stolarczyka, Wiesława Lorkiewicza. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego 2000, s. 56-58
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: Rozwój fizyczny oligofreników aktywnych i nieaktywnych ruchowo na tle osób zdrowych. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 1. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. 2000, s. 132–137. Materiały z III konferencji naukowej 22–25 kwietnia 1999 r. (Materiały. Konferencje ; 50)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Rozwój siły i gibkości u studentów pierwszego roku w świetle wyboru dodatkowego przedmiotu na egzaminach wstępnych. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. 2000, s. 151–158. Materiały z III konferencji naukowej 22–25 kwietnia 1999 r. (Materiały. Konferencje ; 50)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: Sprawność motoryczna trenujących oligofreników w świetle testu Eurofit Specjal. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 5. Szczecin: Wydaw. Promocyjne ”Albatros” 2000, s. 126–129
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2001
Tybiszewski Maciej, Piekarski Robert, Jędrzejczak Tomasz: Obraz zmian w sile i gibkości u studentów wychowania fizycznego uczelni gorzowskiej w latach 1996 – 1999. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2001, s. 81-86
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz, Jędrzejczak Agnieszka: Przydatność metody opisowej w ocenie sprawności ruchowej upośledzonych umysłowo mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2001, s. 53-58
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: Siła zginaczy palców prawej i lewej ręki u osób upośledzonych umysłowo (doniesienie z badań). W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 121-124
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Sprawność motoryczna młodzieży studiującej wychowanie fizyczne w aspekcie zmian w rekrutacji na studia. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 505-508
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: Wpływ ćwiczeń fizycznych na poziom równowagi statycznej osób upośledzonych umysłowo. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Red. Wiesław Osiński, Eugeniusz Wachowski. Poznań: AWF 2001, s. 115-117. IV Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 1996 r. (Seria Monografie Nr 333)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2002
Jędrzejczak Tomasz, Stuła Aleksander: Sravnenie izmenenâ sily myšč pleč. W: Zdorovie studenčeskoj molodeži: dostiženâ nauki i praktiki na sovremennom etape. Minsk: Ministerstvo obrazovanâ Respubliki Belarus 2002, s. 53–55. Materialy III Meždunarodnoj naučno–praktičeskoj konferencii 9 –10 dekabrâ 2002 goda.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz, Stuła Aleksander: Sravnitelnaâ charakteristika tipov telosloženâ pacjentov s oligofreniej s različnym urovnem dvigatelnoj aktivnosti na fone zdorovogo kontingenta. W: Ekologo–Profilaktičeskije Problemy Zdorovâ Naselenâ. Grodno: Ministerstvo Zdravoohranenâ Respubliki Belarus 2002, s. 197–200
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Tybiszewski Maciej, Jędrzejczak Tomasz, Piekarski Robert: Studia porównawcze zmian sprawności motorycznej młodzieży studiującej wychowanie fizyczne w latach 1996 – 2001. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2002, s. 257–261. X Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 2002 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2004
Jędrzejczak Tomasz: Stronne zróżnicowanie funkcjonalne kończyn górnych i dolnych u osób upośledzonych umysłowo w stopniu różnym. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2004, s. 371–373
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Jędrzejczak Tomasz: (Praca doktorska) Morfologiczna i motoryczna charakterystyka mężczyzn umysłowo upośledzonych. Promotor: prof. dr hab. Sławomir Andrzej Drozdowski. Poznań: AWF 2004.
 
2008
Rynkiewicz Tadeusz, Zaleska-Posmyk Izabela, Nowak Maria, Jędrzejczak Tomasz: Poziom zachowania równowagi statycznej w zależności od zakresu informacji wzrokowej u kobiet po 50. roku życia. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 367-373
3 pkt. rozdział

2012
Trzeciak Jerzy, Nadobnik Jarosław, Jędrzejczak Tomasz: Skład ciała a rekreacja osób w starszym wieku. W: Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Red. Joanna Łuczak, Magdalena Szczepańska, Stanisław Bronowicki. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2012, s. 365-373. (Seria: Monografie Nr 6/12)
4 pkt.  rozdział

2013
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Mariusz, Arlet Jarosław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Adach Zdzisław: Estimation of the efficacy of inertial training in older women. Journal of Aging and Physical Activity 2013, 21(4) s. 433-443
25 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,411

Jędrzejczak Tomasz, Szpakowski Waldemar: Dymorfizm płciowy I sprawność fizyczna studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. W: Zdrowie w kulturze i życiu codziennym. Pod red. Piotra Godlewskiego i Daniela Kalinowskiego. Koszalin: PWSZ 2013, s. 171-177
4 pkt. rozdział
(afiliacja PWSZ w Koszalinie)
 
2017
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.