Prace magisterskie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 
Rok akademicki 2005/2006 (obrona 2006)
 
Ambroziak Anna: Występowanie otyłości jako przewlekłej choroby cywilizacyjnej wśród wybranej młodzieży szkolnej Gimnazjum Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 85 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Amerski Lubisz: Porównanie wielkości rozwijanej maksymalnej mocy anaerobowej u dziewcząt i chłopców trenujących piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 29 s.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk-Szafrańska
 
Araszkiewicz Agnieszka: Historia obiektów sportowych w Słubicach w latach 1914-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 86 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Bacławska Jolanta: Historia kajakarstwa wałeckiego w latach 1964-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 157 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Bar Magdalena: Formy spędzania czasu wolnego przez wybrane grupy społeczne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 45 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Baran Łukasz: Analiza obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym treningowym oszczepnika z klasą mistrzowską międzynarodową. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 86 s.
Promotor: dr Dariusz Niemczyn
 
Baranowski Rafał: Walory przyrodnicze i turystyczne gminy Kijewo Królewskie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Bik Agata: Życie i działalność Ryszarda Łuczaka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Biskupski Roman: Życie i kariera sportowa Dariusz Kruczkowskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 68 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Blicharski Marcin: Formy i metody nowoczesnego fitnessu siłowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 89 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Błaszczyk Bartłomiej: Działalność klubu sportowego MKS „Orzeł” Polkowice w latach 1997-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 109 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Błażełek Wojciech: Ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie przeprowadzonych badań uczniów w Szkole Podstawowej w Dobrej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 61 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Bobelak Agnieszka: Historia fitness w Polsce (1981-2005). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 131 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Bobko Iwona: Indywidualne okołomiesięczne i okołotygodniowe chronotypy aktywności psychofizycznej zespołu pływaków z klubu MKP „Słowianka” w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 270 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Borowicz Remigiusz: Porównanie wyników badań stanu sanitarnego powietrza w Bydgoszczy uzyskanych metodą chemiczną i bioindykacyjną na tle warunków naturalnych regionu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 52 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Brałko Robert: Szybkość kończyny górnej a sprawność specjalna koszykarek AZS PWSZ Snowood Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 75 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Buszkiewicz Klaudia: Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pniewach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 104 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Butrym Wiktor: Szybkościowe determinanty skuteczności techniczno-taktycznej piłkarzy nożnych zespołu seniorów „Noteci” Czarnków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 46 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Chajec Łukasz: Ustalenie chronotypu psychofizycznego, specjalnej sprawności siatkarskiej w cyklu dobowym treningowym na tle tygodnia oraz analiza sprawności psychofizycznej i specjalnej w czasie meczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 134 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Chodorowski Mirosław: Kulturystyka w Polsce na przykładzie klubów warszawskich w latach 1959-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Chojnowska Monika: Zespół Tańca Współczesnego „Rebelia” w Szczecinku w latach 1982-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 95 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Chyży Katarzyna: Urazowość w wybranych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego u zawodniczek w przedziale wieku 16-25 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 100 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Cichanowicz Łukasz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ścieborzycach w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 61 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Ciechalska Aleksandra: Fitness w małym mieście na przykładzie Klubu Sportowego „Wigor” w Wałczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 117 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Cieślik Adrian: Rozwój i działalność Klubu Sportowego „Turów” Zgorzelec w latach 1961-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 130 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Cisek Piotr: Działalność edukacyjna arboretum i zakładu fizjografii w Bolestraszycach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 72 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Ciurski Przemysław: Skuteczność nauczania wybranego zwodu z piłką u młodych 12-13 letnich piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 40 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Czajka Marcin: Ocena i porównanie wydolności fizycznej uczniów gimnazjum uprawiających sport i nietrenujących na podstawie Harvard step-up testu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 44 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Czarnik Marek: Młody człowiek wobec życia i śmierci. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 96 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Cząstkiewicz Paulina: Otyłość – choroba cywilizacyjna. Otyłość wśród dzieci 10-12 – letnich Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 92 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Czupryn Tomasz: Wychowanie fizyczne i sport w Żarach w okresie transformacji ustrojowej 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 109 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Czyrka Grzegorz: Wpływ zdolności szybkościowych i koordynacyjnych na efektywność gry piłkarzy nożnych w kontekście autorskiego testu dostosowania i przestawiania działań ruchowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 51 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Dalke Jakub: Analiza sprawności pływackiej studentek ZWKF w Gorzowie Wlkp. w toku trwania nauki w latach 200-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 37 s.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Darowny Romuald: Struktura gry zespołów kobiecych uczestniczących w fazie finałowej mistrzostw Europy w 2005 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 93 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Dejankiewicz Renata: Wpływ ergometrycznego wysiłku o wzrastającej intensywności na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u wioślarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 35 s.
Promotor: dr Anna Skarpańska-Stejnborn
 
Dobrowolska Agnieszka: Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkole masowej i szkole specjalnej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 72 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Domaradzki Maciej: Rola gier i zabaw w gimnastyce korekcyjnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 65 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Drozdowicz Adam: Szybkościowe uwarunkowania efektywności działań techniczno-taktycznych trampkarzy starszych KS „Noteć” Czarnków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 46 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Duź Artur: Turystyka w Sulęcinie w latach 1945 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 128 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Dziatkowicz Anna: Sport w Zespole Szkół Nr 15 w Bydgoszczy w latach 1954-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 142 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Dziwnik Anna: “Przegląd Sportowy” jako informator, popularyzator i organizator kultury fizycznej w latach 2003-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 70 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Fabian Szymon: Przydatność testu „Sprint versus Endurance” do oceny predyspozycji szybkościowych i wytrzymałościowych w kontekście naboru do gry w piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 30 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora
 
Falbagowski Wojciech: Porównanie mocy i częstości progowych określanych metodą wentylacyjną i mleczanowi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 32 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Flak Mirosław: Działalność uczniowskiego klubu sportowego „Samson” Kobylin w latach 1996-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006.
94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Fołtyn Wojciech: Organizacja i zarządzanie Gimnazjum Nr 1 w Lubsku w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006.
103 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Fornal Filip: Pomniki przyrody miasta Zielona Góra i propozycje wykorzystania w edukacji szkolnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 128 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Francuz Rafał: Zastosowanie ergometrycznego testu 4000 m do oceny predyspozycji wytrzymałościowych wioślarek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 30 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Gaczyński Mirosław: Poczucie własnej skuteczności a syndrom wypalenia zawodowego u czterech przedmiotowych grup nauczycieli. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 76 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Gałka Stanisław: Zarządzanie kadrami w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 78 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Gapska Monika: Wady kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej na podstawie pomiarów posturometrem S u dzieci i młodzieży w wieku od 7-15 lat na terenie Gorzowa Wlkp. w roku 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 79 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Garlińska Anita: Zastosowanie ergometrycznego testu 500 m w kontroli treningu szybkości wioślarek i wioślarzy juniorów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 37 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Garmulewicz Marek: Kariera sportowa i trening zapaśniczy Marka Garmulewicza. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 65 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Gawluk Adrian: Geneza i rozwój Zespołu Górali Czadeckich „Jastrowiacy” w latach 1985 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 98 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Gawrych Krzysztof: Restytucja sił w planowaniu realizacji procesu szkoleniowego w zapasach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 56 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Gołębiowska Daria: Rodzaje i intensywność komunikacji pedagogicznej na lekcji wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 92 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Górecki Tomasz: Wpływ czynników osobowościowych na uprawianie sportów ekstremalnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 108 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Grandys Patryk: Rozwój sportu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w latach 1962 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 185 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Grochocka Ilona: Pomniki przyrody Gorzowa Wielkopolskiego i ich wykorzystanie w edukacji szkolnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 108 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Grzeliński Przemysław: Geneza i działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w latach 1968 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 130 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Grześkowiak Marta: Boczne skrzywienie kręgosłupa w oparciu o aktualne dane literaturowe w latach 2001-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 44 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Gumowski Rafał: Działalność GKS „Olimpia” Grudziądz w latach 1984 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 130 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Hasiński Jakub: Vale Tudo jako forma walki wręcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 48 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Hendzak Andrzej: Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Czarni” Żagań w latach 1975-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 124 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Heppner Paweł: Zmienność zdolności koordynacyjnych i szybkościowych a efektywność gry w piłkę nożną w półrocznym cyklu treningowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 46 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora
 
Hercog Marcin: Zachowania zdrowotne uczniów Szkoły Podstawowej w Wągrowcu i sportowców MKS „Nielba” Wągrowiec. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 41 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Hinc Mariusz: Rytm biologiczny w zasobie sieci internetowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 65 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Hofman Janusz: Charakterystyka porównawcza sprawności fizycznej drużyny seniorów i juniorów starszych uprawiających piłkę nożną w klubie sportowym MKS Victoria Września. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 76 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora
 
Huszcza-Buldyk Maja: Z dziejów sportu żużlowego na Górnym Śląsku – Rybnik Świętochłowice 1923-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 107 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Ibron Joanna: Działalność Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” w latach 1949-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 226 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Jabłonowska Agnieszka: Specyfikacja urazów i ich następstw u trenujących siatkówkę. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 58 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski
 
Jabłońska Joanna: Przystosowanie osób niewidomych i słabowidzących do życia w społeczeństwie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006.
79 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Jabłoński Tomasz: Ścieżki rowerowe w okolicach Solca Kujawskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Jach Karolina: Sport w Zespole Szkół Nr 25 w Bydgoszczy w latach 1978-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 107 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Jacykowski Łukasz: Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w Ośrodku Terapii Uzależnień w Ciborzu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 129 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Jandy Małgorzata: Historia hokeja na trawie na przykładzie działalności Klubu Sportowego „Stella” w Gnieźnie (lata 1926-2005). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 76 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Jankiewicz Marcin: Historia wyczynów siłowych na świecie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 73 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Janoszek Michał: Aktywność fizyczna środkiem umiejętnego radzenia sobie ze stresem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 117 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Janowski Mariusz: Historia biegów przełajowych w żaganiu w latach 1973 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 156 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Jarnicka Magdalena: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poziomu sprawności fizycznej młodzieży LO w Kołobrzegu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 87 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Jasiukiewicz Monika: Współwystępowanie wad postawy z innymi schorzeniami na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 98 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Jaworski Grzegorz: Kultura fizyczna w Nowej Soli w latach 1989-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 11 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Jaworski Łukasz: Charakterystyka sportu pożarniczego w aspekcie oceny wydolności i sprawności fizycznej w Państwowej Straży Pożarnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 114 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Jaworski Wojciech: Analiza sprawności pływackiej studentów ZWKF w Gorzowie Wlkp. w toku trwania nauki w latach 2001 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 58 s.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Jesiołowski Dawid: Analiza pozyskania środków sponsorskich w klubach zapaśniczych na Dolnym Śląsku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 69.s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Jędrzejewski Zbigniew: Gry i zabawy w szkoleniu piłkarskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 89 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Jureczko Dominika: Wkład poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego do badań rytmów biologicznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 139 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Kamerduła Łukasz: Wychowanie fizyczne i sport w Krośnie Odrzańskim w okresie przemian ustrojowych lat 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Kaniuk Maciej: Życie i działalność sportowa Jana Trochanowskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 125 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Kapłon Magdalena: Ocena stanu sanitarnego zanieczyszczenia powietrza na drogach wylotowych z Runowa Krajeńskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Karwacki Marcin: Działalność i osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu w latach 1980-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 117 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Kasprzyk Anna: Działalność bydgoskich klubów sportowych judo : Policyjne Towarzystwo Sportowe „Gwardia”, Klub Sportowy „Polonia” w latach 1960-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 107 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kaszubowski Roman: Powstanie i działalność Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie w latach 1957-1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kędra Ewa: Działalność i osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu w latach 1946-2001. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 111 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Kędzierski Tomasz: Walory przyrodniczo-turystyczne Jeziora Wdzydzkiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 49 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Kęsek Łukasz: Wizualizacja jako metoda w kształtowaniu techniki i taktyki w treningu piłki siatkowej na stojąco osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 84 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Kiezik Agnieszka: Tenis stołowy w województwie gorzowskim w latach 1975 – 1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 126 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Kilanowski Adam: Wpływ ergometrycznego wysiłku fizycznego o maksymalnej intensywności na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u wioślarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 31 s.
Promotor: dr Anna Skarpańska-Stejnborn
 
Klimek Marcin: Rozwój fizyczny i motoryczny chłopców elbląskich w wieku 12-18 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 56 s.
Promotor: dr Małgorzata Kuchnio
 
Koban Dariusz: Wpływ zdolności koordynacyjnych i szybkościowych na efektywność gry piłkarzy nożnych w wieku orlika, trampkarza młodszego i starszego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 60 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Koczan Marta: Zjawisko narkomanii wśród młodzieży pierwszych klas ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 62 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Kolendowicz Przemysław: Sprawność fizyczna chłopców w wieku 13, 14, 15 lat z Gimnazjum w Bodzewie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 40 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Kołacki Radosław: Obciążenia treningowe piłkarzy nożnych amatorów w okresie przygotowawczym na przykładzie IV-ligowej drużyny MKS „Nielba” Wągrowiec. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 65 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Kołodziejski Sławomir: Ocena poziomu wydolności tlenowej określonej próbą harwardzką u chłopców trenujących siatkówkę. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 18 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
Kowalewicz Weronika: Ocena efektywności gry zespołu „4YOU” Tarnovia Tarnowo Podgórne w sezonie 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 69 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Kozera Izabella: Życie i kariera sportowa Jana Kauca (1930-1996). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 113 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Kozłowska Justyna: Wpływ czynników środowiskowych na poziom dojrzewania dziewcząt wiejskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 56 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Krasiński Ireneusz: Geneza i rozwój piłki ręcznej w Legnicy w latach 1966-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 94 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Krawczyk Krzysztof: Współczynnik pro-antyoksydacyjny (SOD+CAT+GPx/TBARS) krwinek czerwonych; wpływ wysiłku siłowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 36 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Krepski Arkadiusz: Zarządzanie Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie w roku szkolnym 2005/2006 a społeczne oczekiwania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 79 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Król Tomasz: Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie w latach 1964-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 80 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Krzemień Sylwia: Wpływ N-acetylocysteiny i kwasu liponowego na poziom erytropoetyny we krwi zawodników poddanych testowi siłowemu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 35 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Kubiak Dominik: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej bramkarzy na przykładzie Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej w Szamotułach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 111 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Kucharska Dorota: Geneza i rozwój narciarstwa zjazdowego w Polsce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 121 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kuchowicz Przemysław: Efektywność treningu piłkarskiego w kształtowaniu sprawności fizycznej dzieci w wieku 11-12 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 60 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kuczyński Jarosław: Wpływ zdolności koordynacyjnych i szybkościowych na efektywność gry piłkarzy nożnych w aspekcie modyfikacji własnej testu na orientację przestrzenną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 53 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Kuligowska-Woźniak Agata: Zarządzanie Zespołem Szkół Publicznych im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Kunicka Halina: Wpływ kulturystyki na osobowość, harmonię ducha i ciała. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 80 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Kupaj Dawid: Analiza skuteczności gry zespołu Winiary Kalisz w rozgrywkach Ligi Mistrzyń w piłce siatkowej (sezon 2004/2005). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 57 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Kuprel Renata: Zastosowanie treningów mentalnych w sporcie osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 298 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Kuśpiś-Ciurska Ewelina: Sport w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w latach 1961 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 105 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Kwiatkowski Stanisław: Zarządzanie Publiczną Szkołą Podstawową w Miednicy w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 99 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Kwiliński Emil: Trening wytrzymałości w biegach średnich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 56 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Lachowska Beata: Geneza i działalność Ludowego Klubu Sportowego „Spartakus” Pyrzyce (1970/2005). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 125 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Leczycki Piotr: Wpływ wspomagania kwasem liponowym, N-acetylocysteiną i tauryną na pojemność antyoksydacyjną osocza zawodników poddanych wysiłkowi siłowemu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 35 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Lesicki Janusz: Działalność organizacyjna i osiągnięcia szkoły mistrzostwa sportowego w Chełmie. Lata 2000-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 97 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Leszczyński Tomasz: Narciarstwo zjazdowe zimową formą rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 99 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Leśniewska Dorota: Wiedza i postawy młodzieży szkół średnich środowiska miejskiego i wiejskiego wobec problemu dopingu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 100 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski
 
Lewandowski Wojciech: Działalność Ludowego Klubu Sportowego „Lubusz” Słubice w latach 1998 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 66 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Lewicka Patrycja: Charakterystyka porównawcza sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych środowiska miejskiego i wiejskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 74 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Łoboda Janusz: Przygotowanie akrobatyczne zapaśnika. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 49s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Łojewski Paweł: Analiza skuteczności gry zespołu GTPS Gorzów Wlkp. w rozgrywkach I ligi serii „B” mężczyzn piłki siatkowej w sezonie 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 51 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Machalewska Monika: Życie i działalność sportowa Mariana Tałaja. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 171 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Mackiewicz Maciej: Poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców w wieku 11 i 13 lat ze Szkoły Podstawowej w Wielisławicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 32 s.
Promotor: dr Henryk Kos
 
Malinowski Paweł: Geneza i rozwój Lubuskiego Klubu Sportowego Oyama Karate w latach 1989-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 142 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Mania Anna: Walory zlewni Wdy i możliwości wykorzystania spływu kajakowego tą rzeką dla celów edukacyjnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 97 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Mania Marta: Zachowanie patologiczne nauczycieli wychowania fizycznego wobec uczniów szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem agresji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 76 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Mankiewicz Dariusz: Działalność klubów turystyki kolarskiej na przykładzie Chojnickiego Towarzystwa Miłośników Roweru „Cyklista”. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 92 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Marcinek Anna: Przykładowe zestawy ćwiczeń z pływania korekcyjnego w przypadku skolioz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 38 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Marciniak Maciej: Sport wyczynowy w Żarach w latach 1945-2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 159 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Marczak Adam: Poziom kompetencji osobistych nauczycieli czterech wybranych grup a syndrom wypalenia zawodowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Marzec Marlena: Sekcja podnoszenia ciężarów Wojskowego Klubu Sportowego “Flota” Gdynia 1951-2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 193 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Mazurkiewicz Alicja: Powszechność i dostępność substancji psychoaktywnych wśród studentów II roku ZWKF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 96 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Mąkowski Piotr: Czołowi zawodnicy pięcioboju nowoczesnego na Ziemi Lubuskiej w latach 1973-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 124 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Michałek Małgorzata: Próg przemian anaerobowych w rocznym cyklu treningowym młodych wioślarek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006.
40 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Michałowska Blanka: Klub Sportowy „Spójnia” Stargard Szczeciński w latach 1953 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 97 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Michlicki Marcin: „Przegląd Koniński” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1990-1994. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 83 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Michniewicz Maciej: Street fighting taktyka, technika walki wręcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 85 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Mikuliszyn Dariusz: Poziom wiedzy z przepisów gry w piłkę nożną u graczy na różnym szczeblu mistrzostwa sportowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 38 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Mueller Rafał: Działalność i osiągnięcia sportowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie w latach 1970- 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Nadkierniczna Monika: Ontogenetyczna zmienność cech somatycznych i sprawności motorycznej oraz wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na rozwój fizyczny dzieci z Węgrzyna w wieku 7 – 13 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 119 s.
Promotor: dr Małgorzata Kuchnio
 
Napieraj Tomasz: „Ziemia Gorzowska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2003-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Nitko Andrzej: Wykorzystanie przyrodniczych wartości Gminy Węgliniec ze szczególnym uwzględnieniem terenów Nadleśnictwa Węgliniec w turystyce i edukacji ekologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Nochowicz Sebastian: Wpływ zdolności koordynacyjnych i szybkościowych na efektywność gry piłkarzy nożnych w różnym wieku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 57 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Nowakowski Mirosław: Wpływ osobowości na efektywność gry piłkarzy nożnych klubu sportowego „Piast” Czerwieńsk. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 40 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Nowicki Wojciech: Inkontrologia jako propozycja współczesnej filozofii człowieka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 102 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Oleksyk Bartłomiej: Historia tragicznie zmarłych zawodników zielonogórskiego klubu żużlowego w latach 1993 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 124 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Oleszkiewicz Magdalena: Życie i działalność sportowa Kazimierza, Janusza i Jacka Bobików. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 127 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Osiecki Łukasz: Podstawowe wiadomości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Wągrowcu na temat dopingu i wspomagania w sporcie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 47 s.
Promotor: dr med. Piotr Gajewski
 
Oszejko Andrzej: Ogólnopolski Bieg Zbąski w latach 1988 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 89 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Owczarek Anna: Ocena cech siłowo-szybkościowych dorosłych mężczyzn na podstawie gradientu obrotów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 34 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
Parniewicz Hanna: Organizacja i zarządzanie IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp. w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 86 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Pawęska Joanna: Styl życia osób uprawiających tenis ziemny rekreacyjnie na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 80 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Pawlak Dawid: Poziom siły i gibkości studentów pierwszych roczników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. w latach 2001-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 53 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak
 
Piróg Dawid: Zachowania zdrowotne i styl życia sportowców i uczniów Szkoły Podstawowej w Kaźminie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 68 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Piskorz Marlena: „Panorama Leszczyńska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2002 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 119 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Płóciennik Tomasz: Analiza obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym miotacza – mistrza Igrzysk Paraolimpijskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 47 s.
Promotor: dr Dariusz Niemczyn
 
Popow Marcin: Kultura fizyczna w Świdwinie w latach 1976 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 113 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Przybył Katarzyna: Problematyka olimpizmu w rejonie Dobiegnie, Drezdenko i Strzelce Krajeńskie w latach 1944 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 167 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Puchała Joanna: Organizacja i zarządzanie Gimnazjum Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Pudzianowski Jakub: Porównanie i ocena sprawności fizycznej uczniów klasy sportowej i niesportowej za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 42 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Rembisz Józef: Porównanie poziomu sprawności fizycznej 10-letnich chłopców uprawiających piłkę nożną w K. P. Police w latach 1988-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 73 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Rękas Krzysztof: Ocena wpływu czasu osiągnięcia maksymalnych obrotów na poziom mocy anaerobowej-fosfagenowej w teście ergometrycznym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 32 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
Rodak Piotr: Ocena stanu sanitarnego powietrza w okolicach Sieniawy na obrzeżach Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 35 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Rosadziński Maciej: Rekreacyjne sporty zimowe w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu miasta i gminy Dębno. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 82 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Rosińska Olga: Postępowanie terapeutyczne u dzieci w wieku 7-15 lat z wadami postawy w płaszczyźnie czołowej ze szczególnym uwzględnieniem skolioz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 112 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Rozpędek Michał: Wpływ wspomagania tauryną i N-acetylocysteiną na uszkodzenia mięśni szkieletowych wywołane wysiłkiem ekscentrycznym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 35 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Rudomina Krzysztof: Wartości, postawy i aspiracje młodzieży szkół wyższych w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 67 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Rychlik Marcin: Sport w Szkole Podstawowej w Drawsku w latach 1989 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 107 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Rząsa Paweł: Rozwój piłki nożnej w Głogowie w latach 1946-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Rzepka Agnieszka: Zarządzanie Szkołą Podstawową w Węgorzynie w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Sadłowski Mateusz: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna specjalna piłkarzy wodnych w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 53 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak
 
Sawicki Tomasz: Działalność Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze 1945-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 132 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Serba Bartosz: Obraz polskiej szkoły po wstąpieniu do Unii Europejskiej w opinii nauczycieli. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 112 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Siemieniecka Barbara: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Rzeczycy w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 71 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Skowrońska Alicja: Organizacja i zarządzanie w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej Gimnazjum w Pępowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 55 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Skrzyniarz Gabriel: Powstanie i działalność MLKS „Spójnia” Świdwin w latach 1976-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Sobolewska Anna: Powstanie i działalność sekcji zapaśniczej wojskowego klubu sportowego „Śląsk” Milicz w latach 1986-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Sobolewska Janina: Rozwój ludowego klubu sportowego „Bizon” Milicz w latach 1965-2005. 97 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Sobotka Sylwia: Założenia a rzeczywisty obraz procesu integracji na przykładzie klas integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 133 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Sroka Tomasz: Życie i kariera sportowa Tadeusza Grzelaka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 77 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Stachowiak Łukasz: Poziom uszkodzeń mięśni szkieletowych u sportowców poddanych różnym wysiłkom fizycznym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 28 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Stadnik Małgorzata: Ruchowo-behawioralne próby terapii dziecka z zespołem Downa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 198 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Stankiewicz Agnieszka: Zjawisko przemocy i agresji w kołobrzeskich szkołach ponadpodstawowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006.
70 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Starzewski Paweł: Autorski program szkolenia kobiet w zapasach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 60 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Staworowski Marek: Ocena skuteczności wspomagania N-acetylocysteiną (NAC) w warunkach stresu oksydacyjnego wywołanego wysiłkiem siłowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 40 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Stępińska Dominika: Zarządzanie V Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 113 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Stor Wojciech: Przyroda Zielonej Góry na tle przyrody Ziemi Lubuskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Straszyńska Joanna: Zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 15 im. Ludowego Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 81 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Styś Katarzyna: Życie i kariera sportowa Tadeusza Ślusarskiego (1950 – 1998). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 100 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Surdyk Aneta: Czołowi szkoleniowcy i zawodnicy karate kyoukushin w Zielonej Górze w latach 1978-2006. 165 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Szelzchen Emilia: Zarządzanie Gimnazjum w Zbąszyniu w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 82 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Szrama Dariusz: Dynamika rozwoju czynników w pływaniu na dystansie 50, 100, 200 m w stylu dowolnym kobiet i mężczyzn w świetle igrzysk olimpijskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 43 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Szumska Magdalena: Zarządzanie Zespołem Szkół Rolniczych im M. Rataja w Głogowie w roku szkolnym 2005/2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 79 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Szwed Elżbieta: Walory przyrody Ińskiego Parku Krajobrazowego i ocena czystości powietrza na podstawie flory porostów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 74 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Szymak Marcin: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie w latach 1975 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 133 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Szymańska Magdalena: Zarządzanie Szkołą Podstawową w Mikołajkach Pomorskich w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 82 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Szymański Jacek: Wybrane choroby układu nerwowo-mięśniowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji oddychania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 33 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Szymański Piotr: Wady postawy ciała – płaskostopie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Świętoń Jan: Wielkość rozwijanej maksymalnej mocy anaerobowej u piłkarek nożnych w dwóch grupach wiekowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 27 s.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk-Szafrańska
 
Tadla Przemysław: Charakterystyka ataku szybkiego i pozycyjnego w aspekcie strzałów do bramki wykonywanych przez zawodników wybranych lig. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 62 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Toboła Joanna: Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych w środowisku miejskim i wiejskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 100 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Tomasik Anna: Ocena wysklepienia poprzecznego i podłużnego stopy u dzieci IV klasy Szkoły Podstawowej w Lesznie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 46 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Tomczyk Mariusz: Działalność i osiągnięcia sportowe Miejskiego Klubu Sportowego „Sprotavia” Szprotawa w latach 1995 – 2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 93 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Trzosek Kamila: Akcelerometryczna metoda pomiaru w analizie asymetrii chodu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 30 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
Walczak Maciej: Geneza i działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Pałuczanka” w Żninie w latach 1923 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 105 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Walczak Michał: Zespół Folklorystyczny „Lubuskie Słoneczko” w życiu społeczno - kulturalnym Kożuchowa 1985-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 91 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Wesołowski Łukasz: Porównanie wydolności fizycznej chłopców trenujących kolarstwo szosowe lub piłkę nożną ocenionej próbą Harwardzką. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 23 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
Wilk Aleksandra: Zarządzanie Gimnazjum w Witnicy w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 108 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Wisz Dariusz: Zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Żarach w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 110 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Wiśniewski Daniel: Geneza i rozwój snowboardu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka
 
Witek Patrycja: Kontrola treningu siły młodych wioślarzy przy zastosowaniu dynamometru Concept 2 DYNO. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 35 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Witkowska Katarzyna: Wychowanie fizyczne i sport w Bogatyni w latach 1989-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 123 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Wójcik Anna: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Sikorskiego w Lubinie w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 130 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Wrona Joanna: Czynniki istotne w procesie wychowania dzieci do aktywności ruchowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 40 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
Wronek Hubert: Reaktywacja i rozwój Klubu Sportowego „Astra” Krotoszyn w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Wróblewska Katarzyna: Etyka Tadeusza Kotarbińskiego sumieniem współczesnego człowieka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 102 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Wydrych Marcin: Ocena stanu sanitarnego powietrza w okolicach Miastka na podstawie porostów nadrzewnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 44 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Wyhowska Ewelina: Zmiany z wiekiem cech morfologicznych i sprawności motorycznej oraz zjawisko dymorfizmu płciowego u dzieci gorzowskich w wieku 7 – 13 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 112 s.
Promotor: dr Małgorzata Kuchnio
 
Zaguła Olga: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 93 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Zakowicz Maciej: Logistyka organizacji zawodów zapaśniczych (na przykładzie Międzynarodowego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w Zapasach w Solcu Kujawskim w 2006 roku). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 81 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Zakrzewski Rafał: Struktura oraz skuteczność rzutów w grze w koszykówkę w drużynie kadetów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 57 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Zduńska Edyta: Skala i zjawisko bezrobocia w mieście i gminie Zbąszynek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 73 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Złoczewski Jakub: Ocena i porównanie wydolności fizycznej 11-12 letnich dziewcząt trenujących i nietrenujących pływanie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 36 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Zubrycka Joanna: „Gazeta Pomorska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2003-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2006. 240 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj